investeerders

De verschillende financieringsoplossingen van October

October financiert alle belangrijke momenten in de groei van een bedrijf. Zoals bijvoorbeeld het renoveren van een kantoor, het overnemen van een ander bedrijf, of het investeren in een slimmer CRM-systeem. U kunt zich voorstellen dat deze verschillende Moments of Life vragen om verschillende financieringsoplossingen. Naast de standaard aflossing, biedt October ook andere leningen. Bij de verschillende financieringsoplossingen horen verschillende aflossingsschema’s. Dit zorgt ook voor verschillende terugbetalingen van uw investeringen. Wij leggen uit welke dit zijn.

Verschillende financieringsoplossingen

October biedt naast de standaard lening, waarbij de aflossing en de rente op de hoofdsom maandelijks wordt betaald aan de investeerder via annuïteiten, ook een flexibele lening en een extended lening aan.

Ter herinnering, zo ziet het aflossingsschema van een standaard lening van €100.000 met een looptijd van 24 maanden eruit:

 

De aflossingsvrije periode

Soms is het voor een bedrijf niet gewenst om direct te starten met het aflossen van de lening. Bijvoorbeeld bij de opening van een nieuw kantoor of na een ingrijpende verbouwing, wanneer er druk op de cashflow komt te staan. Of omdat met de lening nieuwe machines zijn aangekocht, die pas na een paar maanden het volledige potentieel gaan waarmaken. Wanneer een bedrijf verwacht op een later moment genoeg cashflow te genereren om de lening te kunnen aflossen, biedt een aflossingsvrije periode uitkomst. Tijdens de aflossingsvrije periode wordt alleen rente betaald en vinden er geen aflossingen plaats.

Het aflossingsschema van een lening van €100.000 met een looptijd van 24 maanden en een aflossingsvrije periode van 3 maanden:

De flexibele lening

Wanneer een bedrijf op korte termijn financiering nodig heeft en daarna de financiering snel kan aflossen of kan herfinancieren, biedt een flexibele lening uitkomst. Het bedrijf heeft daarmee de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen, zonder extra kosten.

Een flexibele lening is een lening met een standaard annuïtaire aflossing gedurende de looptijd. Het bedrijf heeft de optie om de lening na 9 maanden op elk moment zonder extra kosten volledig af te lossen. Het is dus geen verplichting; het bedrijf kan de lening ook volgens het aflossingsschema aflossen.

Indien wordt gekozen voor een flexibele lening, zal dit in de projectbeschrijving worden omschreven. Wanneer u investeert in dit project, kunt u na 9 maanden op elk moment een bericht ontvangen dat het project volledig wordt afgelost. U ontvangt het resterende uitstaande bedrag binnen een paar dagen op uw October-account.

Wanneer een bedrijf niet kiest voor een flexibele lening, maar de lening toch vervroegd aflost, betaalt het bedrijf een boete van 4% over het uitstaande bedrag. 2% gaat naar de investeerders en 2% gaat naar October.

Kort samengevat: 

✔️De ondernemer kan vervroegd aflossen na 9 maanden, zonder extra kosten.

✔️De investeerder ontvangt het volledige uitstaande bedrag in een keer op zijn of haar October-account.

Zo ziet het aflossingsschema eruit van een flexibele lening van €100.000 met een looptijd van 24 maanden, die vervroegd wordt afgelost:

De extended lening

Als aanvulling op de flexibele lening, kan een ondernemer sinds kort ook gebruik maken van een extended lening. Deze lening wordt gekenmerkt door de aflossingsvrije periode van 12 maanden en een hogere laatste aflossing. Tijdens deze aflossingsvrije betaalt de ondernemer enkel rente aan de investeerder. Omdat er nog niet wordt afgelost, blijft de maandelijkse rente hoog.

Na deze aflossingsvrije periode vinden relatief kleine maandelijkse aflossingen plaats. Deze terugbetalingen zijn echter niet voldoende om de lening af te lossen binnen de looptijd. Als gevolg daarvan doet de kredietnemer een laatste betaling om het resterende bedrag in een keer af te lossen. Bij een extended lening is deze laatste betaling – de slottermijn – hoger dan de terugbetalingen die in de maanden ervoor zijn gedaan.

Kort samengevat:

✔️De lening heeft een aflossingsvrije periode van 12 maanden, de investeerder ontvangt enkel rente over het uitstaande bedrag.

✔️ Na de aflossingsvrije periode betaalt het bedrijf relatief kleine maandelijkse aflossingen op de hoofdsom, de investeerder ontvangt aflossingen en rente.

✔️Het bedrijf betaalt het resterende deel van de hoofdsom in 1 keer af aan het einde van de looptijd, de investeerder ontvangt een hogere terugbetaling dan de voorgaande maanden.

Het aflossingsschema van een extended lening van €100.000 met een looptijd van 24 maanden:

Het overzicht behouden

We vermelden altijd in de projectbeschrijving van welk de verschillende financieringsoplossingen gebruik wordt gemaakt door het bedrijf. Wanneer u een investering doet, ziet u ook het aflossingsschema van de lening. U heeft een overzicht van uw maandelijkse terugbetalingen via uw portfolio-pagina. Zo kunt u ook bijhouden hoeveel kapitaal u nog heeft uitstaan.