Juridische informatie

Het platform van October wordt in Nederland beheerd door October Nederland B.V. October Nederland B.V. is een agent van de betalingsinstelling Lemon Way, ingeschreven bij REGAFI onder nummer 201706162.

October heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000063.

Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert October 2 keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van het platform.

Contact informatie October Nederland B.V.:

October Nederland B.V.
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
Tel: +31 85 808 1103
KvK-nummer: 71622616
AFM-ontheffing: 19000063