ondernemingen

#1 – Investeren in Digitalisering

Op October bieden wij financieringen aan ondernemers voor elk belangrijk moment van de groei van hun bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het openen van een nieuw kantoorpand, het aanschaffen van nieuwe machines of het aannemen van nieuw personeel. Zo’n groeimoment noemen wij een Moment of Life. Door een bedrijf te helpen in de financiering van een Moment of Life, kan het bedrijf de volgende stap zetten.

Een financiering biedt kansen, maar er zijn ook dingen waar een investeerder op moet letten. In totaal onderscheiden wij bij October 9 Moments of Life. In de komende blogs lichten wij elke keer een Moment of Life toe. Zo krijgt u meer inzicht in de analyse van een project.

Digitalisering

De technologische ontwikkelingen voor verschillende sectoren gaan hard. Vaak gaan deze harder dan bedrijven kunnen bijbenen. En dan blijkt ineens dat een bedrijf omzet misloopt, doordat bijvoorbeeld de webshop niet aan de klantverwachting voldoet. Of omdat een bedrijfsproces nog niet is geautomatiseerd en er onnodige kosten worden maakt. Voorbeelden van projecten die onder het Moment of Life ‘digitalisering’  vallen zijn:

  • Het opstarten van een webshop.
  • Het implementeren van een customer relationship management (CRM) tool.
  • Het automatiseren van bedrijfsprocessen.
  • Het slim inzetten van verzamelde data.

Om een investering in digitalisering te bekostigen, moet een bedrijf op zoek naar financiering. Omdat het een immateriële investering betreft, kan bijvoorbeeld de nieuwe CRM tool niet als onderpand worden aangeboden. Als alternatieve financier kijken wij niet alleen naar het onderpand en zien wij financieringen als deze vaak voorbijkomen. Zoals bijvoorbeeld Holbox, die €1.000.000 leende op October en een deel inzette voor het optimaliseren van hun webshop.

Food for thought: Volgens onderzoek van de Europese Unie is van de landen waarin wij actief zijn, de Nederlandse economie het verst in digitalisatie, daarna Spanje, Frankrijk en Italië in deze volgorde. Uit welk land verwacht u de meeste aanvragen voor digitalisering?

De analyse van het credit team

“Door digitalisering kan een bedrijf de prestaties verbeteren. Hier houden wij van, want het betekent dat een onderneming meer marge krijgt om de lening terug te betalen. Digitalisering zorgt bijvoorbeeld voor inzicht in de bedrijfsprocessen, wat leidt tot betere besluitvorming. Daarnaast verhoogt het vaak de efficiency en de productiviteit. Werkomstandigheden voor het personeel verbeteren doordat er meer communicatiemogelijkheden zijn en werknemers de mogelijkheid krijgen om vanuit huis te werken. 

Maar, een investering in digitalisering kan ook nadelige gevolgen hebben. En die hebben ook invloed op de capaciteit van een bedrijf om onze lening terug te betalen. Investeringen in digitalisatie zijn vaak kostbaar, terwijl de uitkomst soms onzeker is. Zo kan een bedrijf opgezadeld zitten met een dure CRM tool, die niet wordt gebruikt door het personeel. Dan worden niet de prestaties van het bedrijf verbeterd zoals gehoopt. 

Daarom is het voor October belangrijk dat een bedrijf dat een lening aanvraagt voor digitalisering een goed uitvoeringsplan heeft. Hierin staat ook beschreven wat de gevolgen zijn als de investering niet de gewenste resultaten laat zien. En hoe dit dan wordt opgelost. Voor ons is het van belang dat het bedrijf hoe dan ook de marge houdt om de lening terug te betalen.”

– Bob van het Credit Team in Amsterdam