10 dingen om te weten als ondernemer.

 1. Financiering voor gevestigde bedrijven

  In Nederland financieren wij projecten van bedrijven die minimaal 3 jaar bestaan, met een jaaromzet van ten minste 250.000 euro en een netto winst na belasting.

 2. Financiering tot €1.000.000

  In Nederland financieren wij projecten van €30.000 tot €1.000.000 met een looptijd van 3 maanden tot en met 7 jaar.

 3. Breed scala aan projecten

  Alle soorten projecten kunnen worden gefinancierd, zoals investeringen, werkkapitaal en overnames.

 4. Het selectieproces

  De eerste stap in het verkrijgen van financiering is de toelaatbaarheidstest. In twee klikken weet je of je in aanmerking komt voor een lening via October. Zodra deze eerste stap is voltooid, kun je jouw jaarverslagen uploaden, zodat wij je binnen 48 uur een antwoord kunnen geven. Overige documenten kunnen later worden opgevraagd om jouw aanvraag verder te analyseren en er zal een telefonisch interview met je worden opgezet met één van onze analisten. Normaal gesproken krijg je een paar dagen later een definitief antwoord en kun je het geld daarna binnen enkele dagen verwachten.

 5. Financiering voor winstgevende bedrijven

  Wij richten ons op bedrijven gevestigd in Nederland, Frankrijk, Spanje of Italië, met een omzet van meer dan €250.000, die winstgevend zijn en over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikken.

 6. Reactietijd

  Je weet direct of je in aanmerking komt voor financiering door hier te klikken. Als wij meer informatie nodig hebben, ontvang je direct een overzicht van de benodigde documenten per e-mail. Heb je de documenten naar ons toegestuurd? Dan nemen wij binnen 48 uur contact op met een indicatief aanbod.  Als jouw financieringsaanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een definitief voorstel.

 7. Financieringstijd

  Na ondertekening van de leningsovereenkomst wordt jouw project enkele dagen op ons platform gepresenteerd. 48 uur na afloop van deze periode ontvang je het geleende bedrag, met aftrek van de afsluitkosten, rechtstreeks op jouw rekening.

 8. De investeerders

  Naast de particuliere investeerders die rechtstreeks op het platform uitlenen en zelf de projecten kiezen, lenen institutionele investeerders automatisch uit aan alle projecten die op het platform worden gepresenteerd. Deze hybride financiering garandeert de financiering van alle projecten die op October worden gepubliceerd. Bovendien investeren de directieleden van October automatisch in alle projecten die op October worden gepubliceerd, om hun belangen in lijn te brengen met die van jou en de investeerders.

 9. Kosten

  Het indienen van een financieringsaanvraag is gratis, inclusief de analysefase door het kredietteam van October. Zodra de financieringsvoorwaarden door October en de kredietnemer zijn overeengekomen en de financiering is verstrekt, wordt er een vergoeding aan de kredietnemer in rekening gebracht. Alle details van de lening en de bijkomende kosten worden in de definitieve leningsovereenkomst op een volledig transparante manier weergegeven. De vergoeding voor October bestaat uit de afsluitfee en de beheervergoeding:


  De afsluitfee

  Bij het overboeken van de financiering brengt October een afsluitfee in rekening.

  De afsluitfee is 4% van het geleende bedrag wanneer deze lager is dan 500.000 euro.

  Bijvoorbeeld: een bedrijf leent 300.000 euro.

  De afsluitfee van het project bedraagt 4% van 300.000 euro, oftewel 12.000 euro. Op de bankrekening ontvangt het bedrijf
  dan 288.000 euro; het geleende bedrag minus de afsluitfee.

  De beheervergoeding
  De beheervergoeding is tussen de 0.75% en 1% op jaarbasis, afhankelijk van jouw leenbedrag en kredietscore.

  Deze vergoeding is inbegrepen in de maandelijkse terugbetaling en dekt in het bijzonder de kosten verbonden aan de verwerking van de financiële stromen.

 10. Mijn project online zetten

  Zodra de leningsovereenkomst is ondertekend, wordt jouw project online gezet op ons platform, zodat particulieren geld kunnen uitlenen aan het project. Om op een transparante manier te financieren verstrekken wij informatie over jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een omschrijving van jouw bedrijf en haar geschiedenis, het te financieren project en bepaalde financiële gegevens.