10 dingen om te weten als ondernemer.

 1. Financiering voor gevestigde bedrijven

  In Nederland financieren wij projecten van bedrijven die minimaal 3 jaar bestaan, met een jaaromzet van ten minste 250.000 euro en een netto winst na belasting in 2019 of 2020.

 2. Financiering tot €2.000.000

  In Nederland financieren wij projecten van €30.000 tot €2.000.000 met een looptijd van 3 maanden tot en met 7 jaar. In Frankrijk is het mogelijk projecten tot €5.000.000 te financieren.

 3. Breed scala aan projecten

  Alle soorten projecten kunnen worden gefinancierd, zoals renovatiewerkzaamheden, overname van een bedrijf, materiële of immateriële activa en commerciële activiteiten.

 4. Het selectieproces

  De eerste stap is het verkrijgen van financiering is de toelaatbaarheidstest. In twee klikken weet u of u in aanmerking komt voor een lening via October. Zodra deze eerste stap is voltooid, kunt u uw jaarverslagen uploaden, zodat wij u binnen 48 uur een antwoord kunnen geven. Overige documenten kunnen later worden opgevraagd om uw aanvraag verder te analyseren en er zal een telefonisch interview met u worden opgezet met één van onze analisten. Normaal gesproken krijgt u binnen een paar dagen een definitief antwoord en kunt u het geld een paar dagen later verwachten.

 5. Financiering voor winstgevende bedrijven

  Wij richten ons op bedrijven gevestigd in Nederland, Frankrijk, Spanje of Italië, met een omzet van meer dan €250.000, die winstgevend zijn en over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikken. Deze bedrijven kunnen wij zonder persoonlijke garantie en zekerheden financieren.

 6. Reactietijd

  U weet direct of u in aanmerking komt voor financiering door hier te klikken. Als wij meer informatie nodig hebben, ontvangt u direct een overzicht van de benodigde documenten per e-mail. Heeft u de documenten naar ons toegestuurd? Dan nemen wij binnen 48 uur contact met u op met een duidelijk aanbod. Als uw project wordt aanvaard, dan ontvangt u een voorstel met de hoofdsom, het rentetarief, de looptijd en de beschikbaarheidsdatum van de lening.

 7. Financieringstijd

  Na ondertekening van de leningsovereenkomst wordt uw project op ons platform gepresenteerd, waarbij de duur in overleg met u wordt bepaald (het kan dus ook maar 1 dag zijn). 48 uur na afloop van deze periode ontvangt u het geleende bedrag, met aftrek van de afsluitkosten, rechtstreeks op uw rekening.

 8. De investeerders

  Naast de particuliere investeerders die rechtstreeks op het platform uitlenen en zelf de projecten kiezen, lenen institutionele investeerders automatisch uit aan alle projecten die op het platform worden gepresenteerd. Deze hybride financiering garandeert de financiering van alle projecten die op October worden voorgesteld. Bovendien stemmen de directieleden van October hun belangen af op die van u, door net als de institutionele partijen ook zelf systematisch geld uit te lenen aan alle projecten.

 9. Kosten

   

  Het indienen van een financieringsaanvraag is gratis, inclusief de analysefase door het kredietteam van October. Zodra de financieringsvoorwaarden door October en de kredietnemer zijn overeengekomen en de financiering is verstrekt, wordt er een vergoeding aan de kredietnemer in rekening gebracht. Alle details van de offerte en de kosten ervan worden in de definitieve offerte op een volledig transparante manier weergegeven. De vergoeding bestaat uit de afsluitfee en de beheervergoeding:

  De afsluitfee

  Bij het overboeken van de financiering brengt October een afsluitfee in rekening.

  De afsluitfee is 4% van het geleende bedrag wanneer deze lager is dan, of gelijk is aan, 250.000 euro.
  De afsluitfee is 3% van het geleende bedrag wanneer deze groter is dan 250.000 euro.

  Wij geven 1% korting op de afsluitfee voor October-partners. Deze kosten worden direct afgetrokken van het bedrag dat naar de bankrekening van de kredietnemer wordt overgemaakt.

  Bijvoorbeeld: een bedrijf leent 300.000 euro. De afsluitfee van het project bedraagt 3% van 300.000 euro, oftewel 9.000 euro. Op de bankrekening ontvangt het bedrijf
  dan 291.000 euro; het geleende bedrag minus de afsluitfee.

  De beheervergoeding
  Voor financieringen van €250.000 tot €3.500.000 is de maandelijkse vergoeding voor het beheer van de geldstromen 0.0625% van het geleende bedrag, oftewel 0.75% op jaarbasis. 

  Voor financieringen tot €250.000 is de maandelijkse vergoeding voor het beheer van de geldstromen 0.0833% van het geleende bedrag, oftewel 1.00% op jaarbasis. 

  Deze vergoeding is inbegrepen in de maandelijkse terugbetaling en dekt in het bijzonder de kosten verbonden aan de verwerking van de financiële stromen.

 10. Mijn project online zetten

  Zodra de leningsovereenkomst is ondertekend, wordt uw project online gezet op ons platform, zodat particulieren geld kunnen uitlenen aan het project. Om op een transparante manier te financieren verstrekken wij informatie over uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een omschrijving van uw bedrijf en haar geschiedenis, het te financieren project en bepaalde financiële gegevens.