Charter voor verantwoordelijke kredietverstrekking.

MVO beleid van October

Maatschappelijk verantwoorde kredietverlening

October heeft zich gecommitteerd aan maatschappelijk verantwoorde kredietverlening. In 2019 heeft October daarom de United Nations Principles of Responsible Investment (UNPRI) ondertekend en heeft daarnaast een MVO-beleid opgesteld.

Met 23 miljoen ondernemingen die gezamenlijk 90 miljoen banen vertegenwoordigen, vormt het MKB het hart van de Europese economie. Door middel van het koppelen van deze bedrijven aan particuliere en institutionele investeerders ondersteunt October de duurzame groei van dit ecosysteem. Dat wordt gedaan op een transparant platform waar alle partijen snel, eenvoudig en op verantwoorde manier toegang hebben tot de benodigde gegevens, selectiecriteria en statistieken.

October is ervan overtuigd dat het bij de groei van het ecosysteem, niet alleen gaat om financiële factoren. Om duurzame groei te realiseren, zijn ook externe factoren van belang. October zet in op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)¹ en heeft in december 2019 de Principles of Responsible Investment (UNPRI) van de Verenigde Naties ondertekend.

Tussen 2020 en 2023 werkt October aan het 3-jarenplan voor milieu, maatschappij en bestuur ²  waarin het MVO-beleid van October wordt uiteengezet en waarin ESG-initiatieven worden verwerkt in de bedrijfsvoering.

MVO beleid binnen October

Het MVO beleid van October is gedefinieerd rondom de doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Hierbij richt October zich op initiatieven waarmee de meeste impact wordt gecreëerd.

Milieu

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zijn de volgende initiatieven opgezet:

Sociaal

Ons menselijk kapitaal is een van onze sterkste punten. Om talent te ontwikkelen en te behouden, richten we onze acties op de volgende punten:

We onderhouden daarbij een open en constructieve dialoog met onze kredietnemers, individuele en institutionele investeerders en partners. Dat doen we via onze blogs, nieuwsbrieven, social media en tutorials over financiële educatie.

October is op Europees niveau betrokken bij relevante sector initiatieven en werkgroepen om de toegang tot financiering voor het Europese MKB te blijven verbeteren.

Bestuur

Een goed bestuur is essentieel voor onze duurzame groei. Daarom concentreren we ons op:

 

Implementatie van ESG-criteria als duurzame kredietverstrekker

Door het uitvoeren van een ESG-analyse voor het identificeren van risico’s en mogelijkheden tot waardecreatie, integreert October ook niet financiële factoren in de kredietanalyse. We helpen onze kredietnemers bij hun ESG-benadering en vooruitgang, met als doel de groei van duurzame en maatschappelijk verantwoorde kredietverlening te bevorderen.

In overeenstemming met de toezeggingen die we hebben gedaan bij de ondertekening van de UNPRI’s:

1] Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de integratie van sociale, ethische en ecologische belangen in ons bedrijf en de relatie met onze klanten, partners en stakeholders.

[2] ESG: Environment, Social en Governance – de drie pijlers van extra-financiële factoren.