Klachtenprocedure

In het geval dat je niet tevreden bent over de diensten van October, kun je een klacht indienen. Wij vragen je gebruik te maken van het gestandaardiseerde formulier dat je hier kunt downloaden, om je klacht efficiënt te kunnen afhandelen.

Vul het formulier alsjeblieft in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans in en stuur het naar [email protected].

Het Customer Success team zal je klacht bekijken en het ontvangst ervan binnen 10 werkdagen bevestigen, waarbij de verwachte afhandelingstijd en de contactgegevens van degene die de klacht behandelt worden vermeld.
Om je klacht te kunnen verwerken, hebben we ten minste je contactgegevens en een duidelijke omschrijving van de klacht nodig. Voeg alsjeblieft eventuele referenties, logs, etc. toe aan de klacht. Indien we niet genoeg informatie hebben om je klacht te verwerken, zullen we je binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht hiervan op de hoogte stellen.

In principe zullen we je binnen 2 maanden na ontvangstbevestiging informeren over onze beslissing betreffende de klacht. Echter, in uitzonderlijke situaties kan de beslissing over je klacht niet binnen deze termijn worden gegeven. In dat geval zullen we je duidelijk informeren over de oorzaken van de vertraging en de deadline voor het verstrekken van de uitkomst specificeren.
Je klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregister. We bewaren deze gedurende een periode van 5 jaar.

Je kunt kosteloos een klacht indienen.