Onze statistieken

Statistieken

Eind november 2021.

Kerncijfers

 • Totaal uitgeleend bedrag via October

  0
 • Terugbetaald aan investeerders

  0
 • Waarvan rente

  0
 • Projecten ontvangen en beoordeeld

  0
 • Projecten geaccepteerd en gefinancierd*

  0
* 100% van de projecten die geaccepteerd worden, worden gefinancierd dankzij de October garantie

Onze grafieken

 • Verdeling per kredietscore

 • Aantal actieve investeerders

 • Gemiddeld aantal investeerders per project

 • Gemiddeld uitgeleend bedrag per project

 • Verdeling van investeerders

 • Verdeling per sector

Onze prestatie indicatoren

Algemeen

Berekend op: Volume (V)  |  Aantal (A)

2015201620172018201920202021total
Uitgeleend
€11.322.752,05€45.376.453,13€86.453.281,12€111.084.549,43€130.615.813,81€120.957.559,57€164.145.833,74€669.956.242,85
Projecten gefinancierd
57 120 182 189 228 398 782 1.956
Gemiddeld geleend bedrag
€198.645,00€378.137,00€475.018,00€587.749,00€572.876,00€303.913,00€209.905,00€342.513,00
Gemiddeld jaarlijks rentepercentage (V)
6,26 %6,12 %6,11 %5,38 %5,72 %4,87 %5,36 %5,51 %
Gemiddeld jaarlijks rentepercentage (A)
6,51 %6,56 %6,60 %5,57 %5,65 %4,52 %5,39 %5,48 %
Gemiddelde initiële looptijd van een lening (V)
51 maanden45 maanden53 maanden50 maanden45 maanden43 maanden50 maanden48 maanden
Gemiddelde initiële looptijd van een lening (A)
50 maanden49 maanden48 maanden44 maanden41 maanden40 maanden45 maanden44 maanden
Gemiddelde leeftijd van een lening (V)
75 maanden64 maanden52 maanden41 maanden28 maanden16 maanden6 maanden29 maanden
Gemiddelde leeftijd van een lening (A)
75 maanden65 maanden52 maanden41 maanden28 maanden15 maanden5 maanden23 maanden
Kapitaal terugbetaald
€11.002.992,66€42.561.872,11€71.798.432,71€81.485.756,05€79.956.381,48€32.063.141,69€8.074.828,28€326.943.404,97
Percentage kapitaal terugbetaald 1
97,18 %93,80 %83,05 %73,35 %61,21 %26,51 %4,92 %48,80 %
Ontvangen rente
€1.441.687,57€5.316.390,57€10.187.321,41€10.804.722,50€11.951.407,47€6.436.230,56€3.200.470,92€49.338.231,00
Percentage rente ontvangen 2
93,39 %92,36 %79,46 %81,05 %75,60 %50,74 %15,09 %59,33 %
2015201620172018201920202021total

Resultaten

Berekend op: Volume (V)  |  Aantal (A)

2015201620172018201920202021total
Internal rate of return (na defaults) 3
5,26 %3,73 %2,92 %1,87 %5,23 %4,70 %5,45 %4,19 %
Maximale internal rate of return 4
6,43 %6,41 %6,33 %5,44 %6,01 %5,06 %5,47 %5,71 %
Jaarlijkse kosten van defaults 5
-1,17 %-2,67 %-3,41 %-3,57 %-0,78 %-0,36 %-0,02 %-1,52 %
2015201620172018201920202021total

Incidenten

Berekend op: Volume (V)  |  Aantal (A)

2015201620172018201920202021total
Achterstallig Kapitaal 6
€0,00€35.067,46€323.954,82€529.625,48€711.768,52€90.718,04€46.427,87€1.737.562,20
Percentage late betalingen (V) 7
0,00 %0,08 %0,38 %0,47 %0,57 %0,08 %0,03 %0,26 %
Percentage late betalingen (A) 7
0,00 %0,84 %2,21 %1,57 %1,78 %1,01 %2,40 %1,79 %
Defaults in bedragen 8
€304.833,87€2.280.450,51€5.421.461,75€7.698.056,85€1.478.128,76€932.488,97€14.259,06€18.129.679,77
Default-percentage (V) * 9
2,69 %5,05 %6,43 %6,80 %1,18 %0,78 %0,01 %2,70 %
Default-percentage (A) * 9
8,77 %15,97 %17,13 %11,52 %2,67 %1,27 %0,13 %4,54 %
2015201620172018201920202021total

Standaard indicatoren**

Berekend op: Volume (V)  |  Aantal (A)

Project score
ABCtotal
ABCtotal
Gemiddeld rentepercentage
4,56 %5,54 %5,89 %5,44 %
Uitstaand kapitaal
€48.988.052,07€236.076.966,90€57.312.559,30€342.377.578,20
Default-percentage (V) * 10
11,16 %11,86 %4,84 %10,58 %
Default-percentage > 60 dagen (V) * 11
10,78 %10,66 %4,38 %9,62 %
Default-percentage (A) * 10
10,17 %9,53 %6,02 %8,32 %
Default-percentage > 60 dagen (A) * 11
6,78 %8,34 %5,08 %7,13 %

* na incasso-acties

** De tabel geeft informatie omtrent defaults op het platform. De gegevens in de tabel worden vereist door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), de Franse autoriteit voor financiële markten.

 • 1. 

  Deel van het geleende kapitaal dat is terugbetaald. Hoe ouder de lening, hoe meer er is terugbetaald. 

 • 2. 

  Deel van de rente dat is uitbetaald. Hoe ouder de lening, hoe hoger het deel dat is uitbetaald. 

 • 3. 

  De netto internal rate of return vertegenwoordigd het jaarlijkse rendement op leningen. Netto na verliezen op de dag van berekening. 

 • 4. 

  De maximale internal rate of return vertegenwoordigd het jaarlijkse rendement op leningen als zij worden terugbetaald als gepland. 

 • 5. 

  De jaarlijkse kosten van risico vertegenwoordigen een vermindering van het rendement, veroorzaakt door late betalingen en defaults in vergelijking met het maximaal haalbare rendement. Dit is het verschil tussen de maximale internal rate of return (4) en de netto internal rate of return (3). 

 • 6. 

  Het achterstallig kapitaal is de som van terugbetalingen die minder dan 180 dagen te laat zijn, na incasso-acties. 

 • 7. 

  Het percentage late betalingen vertegenwoordigd het deel van de betalingen die minder dan 180 dagen te laat zijn, in vergelijking met het geleende kapitaal. Het wordt als volgt berekend: in bedragen=achterstallig kapitaal / geleend kapitaal; in volume=aantal achterstallig projecten / aantal gefinancierde projecten in totaal. 

 • 8. 

  Het kapitaal in default is de som van het kapitaal dat nooit of waarschijnlijk nooit zal worden terugbetaald. Het wordt als volgt berekend: de som van het kapitaal van achterstallige betalingen van meer dan 180 dagen te laat + de som van het achterstallige kapitaal en het kapitaal dat verschuldigd blijft in collectieve procedures of dat het voorwerp is geweest van een verbeuring van de contractuele termijn, na aftrek van incasso-acties. 

 • 9. 

  Het percentage default is het aandeel van het kapitaal dat nooit of waarschijnlijk nooit zal worden terugbetaald in verhouding tot het geleende kapitaal. Het wordt als volgt berekend: - in bedrag: kapitaal in afwezigheid / geleend volume; - in bedrag: aantal projecten in default / aantal gefinancierde projecten. 

 • 10. 

  (V): Verhouding van het uitstaande kapitaal van leningen met een betalingsachterstand tot het totale uitstaande kapitaal in de October portfolio. (A): Verhouding van aantal leningen met betalingsachterstand tot het totale aantal uitstaande leningen in de October portfolio. 

 • 11. 

  (V): Verhouding van het uitstaande kapitaal van leningen met een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen tot het totale uitstaande kapitaal van de October portfolio. (A): Verhouding van aantal leningen met een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen tot het totale aantal uitstaande leningen in de October portfolio.