investeerders

#8 – Investeren in een bedrijfsovername

 

Elke week zoomen we in op een ‘Moment of Life’. In de achtste blog kijken we naar bedrijfsovernames.

Bedrijfsovername

Bij October financieren we groeimomenten voor bedrijven. In onze blogs over de Moments of Life hebben we meerdere opties behandeld. Zo kan een bedrijf investeren in nieuwe marketingcampagnes of investeren in buitenlandse verkooppunten om groei te realiseren. Soms is de beste manier om te groeien simpelweg een ander bedrijf overnemen.

Er zijn verschillende redenen waardoor een bedrijfsovername bijdraagt aan groei. Door een buitenlands bedrijf over te nemen kan een bedrijf nieuwe internationale markten penetreren. Of, door een bedrijf in dezelfde markt over te nemen vergroot het bedrijf het marktaandeel met meer schaalvoordelen of onderhandelingsmacht. Daarnaast worden bij een overname ook de waardevolle activa, kennis en patenten overgenomen.

Een overname is niet altijd een strategische stap of een business-to-business transactie. Een overname is vaak het resultaat van een zogenaamde management buy-in kans. Dan koopt de nieuwe manager zichzelf in, in het management van het bedrijf door (een deel van) de aandelen over te nemen. Over het algemeen gebeuren deze buy-ins wanneer een voormalige manager met pensioen gaat.

Wat de reden van de overname ook is, een overname is meestal een grote investering. Als de overnemende partij niet in staat is deze uit eigen middelen te financieren, kan de onderneming een lening aanvragen bij October. We hebben een aantal overnames en management buy-in projecten gedaan, zoals UW-S, die €308.000 leende voor een management buy-in.

De kansen van een bedrijfsovername

De financiering van een overname vereist een zorgvuldige analyse. Niet alleen door ons, maar ook door de partij die het andere bedrijf overneemt, de koper. Overname financieringen vaak een hogere default rate. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat de verkoper de waarde van de onderliggende bedrijfsactiva overschat, bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud of belastingschulden niet te melden. In dit geval betaalt de koper teveel en rendeert de investering niet. Daarom eisen wij van de koper een uitgebreide due diligence. Bovendien moet de koper kunnen aantonen dat hij over voldoende kennis van de sector beschikt.

Overnames hebben ook een hoger dan gemiddeld operationeel risico. Het is namelijk niet makkelijk om synergie te creëren binnen het gefuseerde bedrijf. Om het risico op te vangen, vragen wij om een hogere minimale terugbetalingscapaciteit voor overname projecten. De FCCR moet ten minste 1,2 zijn. Dit betekent dat een bedrijf minimaal een marge van 20% heeft om aan financieringsverplichtingen te voldoen.

Desalniettemin kunnen overnames lucratief zijn. Het kan leiden tot een toename van de omzet en een sterkere marktpositie. Het kan leiden tot synergie en schaalvoordelen. Zo kan bijvoorbeeld de marketing-afdeling worden gecombineerd en door minder mensen worden uitgevoerd. Of nieuwe technologie kan worden verkregen die een versnelling van de strategie realiseert. Bovendien kunnen alle kosten worden gespreid over meer klanten.

Om de druk op het management te verlagen kunnen wij bij overnames een aflossingsvrije periode aanbieden. Gedurende deze periode betaalt de kredietnemer alleen rente. Hierdoor wordt de betalingsdruk op de cashflow van het bedrijf verlaagd. Dit geeft ruimte om bijvoorbeeld onvoorziene kosten, die er vaak zijn, op te vangen. Na de aflossingsvrije betaalt het bedrijf kapitaal en rente terug.

– Alexander en Bob van het Kredietteam in Amsterdam.

Lees meer over al onze Moments of Life.