Het Privacy Beleid.

October is een platform voor MKB-financiering en is onderworpen aan het beroepsgeheim. October staat garant voor de bescherming en vertrouwelijkheid van de aan haar toevertrouwde informatie.

Dit Privacy Beleid (het “Beleid”) beschrijft de verplichtingen die October, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, is aangegaan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

Het Beleid maakt deel uit van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (AV).

October streeft ernaar om bij het verzamelen van persoonlijke informatie een link naar het Beleid op te nemen.

October behoudt de mogelijkheid om het Beleid te wijzigen. De laatste versie van het Beleid is beschikbaar op de website van October. Wij stellen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in het Beleid via de website van October of op andere wijze.

Lees ook ons cookie beleid.

1. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Om gebruik te maken van onze diensten vraagt October u om (een deel van) de gegevens:

Daarbij verzamelt October gegevens met betrekking tot websitebezoek en communicatie met October:

Bovenstaande gegevens worden over het algemeen rechtstreeks van u verkregen, hetzij per telefoon, chat of internet. October kan echter ook gegevens via derden opvragen en verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of met uw toestemming bij het gebruik van bepaalde diensten.

De communicatie en verwerking van de door October gevraagde gegevens is essentieel voor de levering van de producten en diensten van October en/of voor de naleving van de wettelijke en/of reglementaire vereisten waaraan October onderworpen is. Wij verzamelen geen overige gegevens zonder uw voorafgaande toestemming.

Tot slot verzamelt October automatisch informatie over uw type browser en gebruikte apparaat (computer, tablet of smartphone) voor het beheer van onze systemen, het tegengaan van fraude, het behoud van de kwaliteit van onze diensten en het verstrekken van algemene verbruiksstatistieken.

2. Het doel van de verwerking van deze gegevens

Het doel van de door October uitgevoerde verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de naleving van een wettelijke en/of reglementaire verplichtingen, de uitvoering van een contract, de toestemming voor synchronisatie met externe documenten voor bepaalde diensten of commerciële prospectie mogelijk maken.

3. De ontvangers van uw gegevens

October kan verplicht worden om bepaalde gegevens van u te verstrekken aan autoriteiten op verzoek, of als onderdeel van wettelijke en/of reglementaire verplichtingen.
October kan uw gegevens doorgeven aan haar technische dienstverleners, partners, verzekeringsmakelaars of rechtspersonen van haar groep, waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om een van de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

4. Beveiliging van uw gegevens

Wij maken gebruik van SSL-technologie om de vertrouwelijkheid van de gegevens die via netwerken worden doorgegeven te waarborgen.

5. Termijn en opslag van uw gegevens

Om een correcte verwerking van uw financiële transacties te garanderen, moeten uw persoonlijke gegevens gedurende de looptijd van uw kredietovereenkomst worden bewaard en regelmatig worden bijgewerkt.

Om te voldoen aan wettelijke en/of reglementaire verplichtingen en/of om te reageren op verzoeken van autoriteiten die bevoegd zijn om een dergelijk verzoek in te dienen, worden uw persoonlijke gegevens bewaard tot 5 jaar na het beëindigen van uw laatste kredietovereenkomst.

Tot slot kunnen bepaalde gegevens voor statistieke doeleinden worden opgeslagen en geanonimiseerd.

6. Uw rechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) voor de bescherming van persoonlijke gegevens, heeft u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en het beperken van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft ook recht te bepalen wat er gebeurd met uw gegevens na uw overlijden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de geldende regelgeving.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming binnen October door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de autoriteit die belast is met het toezicht op de naleving van de verplichtingen inzake persoonsgegevens.

Datum van toepassing van dit beleid: 25 mei 2018