logo lendix

wordt

logo october
Lees meerDoorgaan met october.eu

Tarieven.

Hoeveel kost het?

Het indienen van een financieringsaanvraag is gratis, inclusief de analyse van het dossier door ons team. Kosten worden alleen in rekening gebracht bij het sluiten van het contract. Deze kosten bestaan uit de afsluitfee en de beheervergoeding. De afsluitfee is 3% van het geleende bedrag wanneer deze groter is dan 250.000 euro. De afsluitfee is 4% van het geleende bedrag wanneer deze lager is dan, of gelijk is aan, 250.000 euro. De maandelijkse vergoeding voor het beheer van de geldstromen is 0,04% van het geleende bedrag. Deze kosten, die in detail en transparant worden uitgedrukt in het financieringsaanbod, vertegenwoordigen financiële lasten en kunnen als zodanig in de winst- en verliesrekening worden opgenomen, waardoor het belastbare inkomen wordt gedrukt.

KOSTEN VOOR HET OPSTARTEN VAN DE FINANCIERING

Met het uitbetalen van de financiering op de rekening van het bedrijf, houdt October een commissie in van 3% of 4% van de waarde van de financiering, afhankelijk van de hoogte van de financiering. Deze vergoeding wordt rechtstreeks in mindering gebracht op het bedrag dat op de bankrekening van het bedrijf wordt gestort. Bijvoorbeeld, voor een financiering van €100.000, is de commissie voor het opzetten van het project €4.000. De storting op de bankrekening bedraagt dan €96.000 (€100.000 – €4.000).

KOSTEN VOOR HET BEHEER VAN GELDSTROMEN

Daarnaast wordt in het kader van het financieel debiteurenbeheer maandelijks een vergoeding van 0,04% van het openstaande bedrag gefactureerd. Dit dekt met name de kosten voor het verwerken van de geldstromen (het opnemen van een vervaldag van uw bankrekening en de verdeling van dit bedrag over alle kredietverstrekkers, in verhouding tot het geleende bedrag) en wordt rechtstreeks afgetrokken van de maandelijkse betalingen van de kredietnemer.
Bijvoorbeeld, voor een financiering van €100.000, bedraagt de maandelijkse betaling dan 0,04%, oftewel 40 euro. Deze kosten worden ook gedetailleerd beschreven in het schema dat u bij het kredietvoorstel ontvangt.

Uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een vervroegde aflossing van de lening of een laattijdige betaling leiden tot extra kosten. Lees de volledige lijst van deze vergoedingen: