Tarieven.

Hoeveel kost het?

Het indienen van een financieringsaanvraag is gratis, inclusief de analyse van het dossier door ons team. Kosten worden alleen in rekening gebracht bij het sluiten van het contract. Deze kosten bestaan uit de afsluitfee en de beheervergoeding.

Deze kosten, die in detail en transparant worden uitgedrukt in het financieringsaanbod, vertegenwoordigen financiële lasten en kunnen als zodanig in de winst- en verliesrekening worden opgenomen, waardoor het belastbare inkomen wordt gedrukt.

KOSTEN VOOR HET OPSTARTEN VAN DE FINANCIERING

De afsluitfee is 4% van het geleende bedrag, met een minimum van €2.000,-.

De maandelijkse vergoeding voor het beheer van de geldstromen is 0,063% van het geleende bedrag wanneer het geleende bedrag groter is dan €250.000 (oftewel 0,75% op jaarbasis) en 0,084% van het geleende bedrag wanneer het geleende bedrag lager of gelijk is aan €250.000 (oftewel 1% op jaarbasis).

Bijvoorbeeld, voor een financiering van €100.000, bedraagt de maandelijkse fee 0,084%, oftewel €84 per  maand. Deze kosten worden ook gedetailleerd beschreven in het schema dat u bij de leendocumentatie ontvangt.

KOSTEN VOOR HET BEHEER VAN GELDSTROMEN

De maandelijkse vergoeding voor het beheer van de geldstromen is 0,05% van het geleende bedrag, oftewel 0,6% op jaarbasis. Deze vergoeding is inbegrepen in de maandelijkse terugbetaling en dekt in het bijzonder de kosten verbonden aan de verwerking van de geldstromen.Bijvoorbeeld, voor een financiering van €100.000, bedraagt de maandelijkse betaling dan 0,05%, oftewel 50 euro. Deze kosten worden ook gedetailleerd beschreven in het schema dat u bij het kredietvoorstel ontvangt.

Uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een vervroegde aflossing van de lening of een laattijdige betaling leiden tot extra kosten. Lees de volledige lijst van deze vergoedingen: