investeerders

Waarom ESG belangrijk is voor October

Steeds vaker komt het woord ‘ESG’ voorbij in het nieuws en op social media. Maar ESG, oftewel Environment, Social, Governance is meer dan een trendy modewoord! Want ESG is ontzettend belangrijk voor October, nu en in de toekomst. Waarom? Daar gaan we de aankomende tijd meer over vertellen in een nieuwe blogreeks.

We starten in dit blog bij het begin; met een uitleg van wat ESG is en waarom het belangrijk is voor October, haar kredietnemers en investeerders. In het volgende blog leggen we uit hoe October ESG heeft geïmplementeerd. En we gaan in de daarna volgende blogs dieper in op de ESG-regels van onze risicoanalyse, welke ESG-acties kredietnemers kunnen uitvoeren en nog veel meer.

 

Wat betekent ESG?

De afkorting ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur). ESG verwijst naar bedrijfspraktijken die duurzaamheidscriteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur in de bedrijfsactiviteiten integreren. Dit omvat ook de impact van deze praktijken op het bedrijf en de consument en de vooruitgang die hiermee wordt geboekt.

Het is misschien een complexe uitleg, maar de meeste bedrijven houden zich al dagelijks met ESG bezig:

  • In de categorie Milieu beginnen bedrijven steeds meer rekening te houden met de uitstoot van broeikasgassen of het afvalbeheer.
  • In de categorie Maatschappij zien we dat bedrijven meer aandacht besteden aan de relatie met klanten en werknemers, het creëren en behouden van banen, diversiteit en inclusie.
  • En ten slotte zijn transparantie of goede verslaggevingspraktijken die door de meeste ondernemingen worden toegepast, essentieel voor een goed Bestuur.

Wat wel nieuw is, is de urgentie en de proactieve benadering waarmee bedrijven deze uitdagingen nu aanpakken.

De meeste bedrijven hebben het meten van ESG-criteria al in hun strategische plannen meegenomen en rapporteren over de voortgang. Deze bedrijven beschouwen ESG niet alleen als een kader om over te rapporteren, maar als een steeds relevantere aangelegenheid voor de Europese markt. Het is duidelijk; ESG is geen buzzwoord, en het is duidelijk dat het gaat om zaken die ons aan het hart gaan, omdat we erin geloven.

 

Het belang van ESG voor October

ESG krijgt steeds meer aandacht en geeft een nieuwe invulling aan de manier waarop mensen leven én investeren. Het zit al vanaf dag één in het DNA van October. Onze investeerders staan aan de basis van onze geschiedenis en ons DNA. Met de missie om bedrijven beter te financieren, ondersteunt October snel en eenvoudig de duurzame groei van duizenden bedrijven en de creatie van tienduizenden jobs.

ESG zit in het financieringsproces en bedrijfsbeleid van October

Het ondersteunen van onze kredietnemers om een positieve sociaaleconomische impact te maken op de Europese reële economie vormt op zich al onze visie en een doorslaggevende sociaal verantwoorde doelstelling. Het ESG-bewustzijn in de markt neemt toe en komt overeen met onze betrokkenheid met ESG.

Dat laten we op twee manieren zien. Ten eerste is het beoordelen van de ESG activiteiten van een kredietnemer verankerd in het de kredietanalyse en leenproces. De beoordeling van het risico van een kredietnemer is niet meer uitsluitend op traditionele financiële maatstaven gebaseerd. Ten tweede heeft October als een van de allereerste MKB-financieringsplatforms de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) ondertekent als Sustainable and Socially Responsible Lender.

Ook maken we onze ESG-verantwoordelijkheid concreet in onze dagelijkse activiteiten, binnen onze eigen organisatie. Hoe? Door onder andere onze eigen ESG-impact te meten met onze CO2-voetafdruk.

Onze CO2-voetafdruk en het plan het drie-jaar ESG/MVO plan, sinds 2020

Eerder schreven we over het meten van onze CO2-voetafdruk. We ondernemen eenvoudige en impact volle actie om onze CO2-uitstoot te beperken.  Denk aan het elektronisch ondertekenen van onze contracten of het afnemen van hernieuwbare energie. Ook promoten we het gebruik van de fiets en hebben we een flexibel thuiswerk beleid. Voor sommige functies is het zelfs mogelijk om volledig op afstand te werken. Sinds 2021 is ESG een belangrijke strategische focus van October. Zo maken we een positieve impact op onze investeerders, kredietnemers, en de Europese gemeenschap. En dit draagt weer bij aan de groei van ons bedrijf. Dat betekent ook dat we waarde hechten aan een team met mensen die onze principes en toewijding aan deze missie delen.

 

Het belang van ESG voor onze kredietnemer

Het belang van ESG voor onze kredietnemerMet meer dan 90 miljoen banen kunnen we rustig zeggen dat kleine en middelgrote ondernemingen het hart van de Europese economie vertegenwoordigen. Onze kredietverlening aan deze bedrijven zorgt voor een positieve impact op de werkgelegenheid en op de economische prestaties van het Europese ecosysteem.

ESG vergemakkelijkt de groei van de omzet op lange termijn, trekt nieuw talent aan, verlaagt kosten en versterkt het vertrouwen van de consument. Daarom zijn onze kredietnemers ook gevoelig voor ESG.

Daarom ondersteunen wij de groei van duurzamere bedrijven door ESG op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier te presenteren aan onze kredietnemers.

October hanteert een eigen ESG-score gericht op het midden- en kleinbedrijf. Deze unieke en op maat gemaakte benadering van ESG gebruikt hiervoor meerdere databronnen, waaronder:

  • data van relevante overheidsinstellingen
  • particuliere ESG-databases van internationaal erkende leveranciers
  • data die uit documenten van kredietnemers zijn geëxtraheerd door middel van October’s eigen technologie.

Met deze combinatie bepaalt October een ESG-score die specifiek is voor het bedrijf, en betrouwbaar voor externe marktspelers. De ESG-score wordt opgenomen in de globale risicobeoordeling van het bedrijf. Op basis van deze risicobeoordeling wordt de prijsstelling bepaald. Meer hierover in een van onze volgende blogs.

 

Het belang van ESG voor institutionele investeerders

Ook onze Europese institutionele investeerders hebben steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Dat komt enerzijds door de nieuwe Europese regelgeving inzake duurzame financiering en ecologische transitie. Anderzijds is er ook de noodzaak om te reageren op hun stakeholders en de gemeenschap, die bedrijven nu meer verantwoordelijk houden voor hun ESG-impact. En op welke ESG-impact worden bedrijven verantwoordelijk gehouden?

  • Op de milieu-impact, wat transparantie vereist over CO2-uitstoot en klimaatimpact, duidelijke betrokkenheid om deze te verminderen en transparantie over de toewijzing van geld ter bescherming van investeringen.
  • Op het vlak van sociale voordelen, het hebben van een positieve impact op de omringende gemeenschap door het creëren van banen, het deelnemen aan sociale initiatieven en het bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap, allemaal gekoppeld aan het principe van “teruggeven”.

October past zich aan aan deze markttrends. Deze sluiten ook perfect aan bij het niveau van ESG-integratie dat we al toepassen in onze kredietverlening!

 

Het belang van ESG voor onze particuliere investeerders

Onze meer dan 40.000 particuliere investeerders hechten waarde aan duurzaamheid en aan verantwoorde investeringen waarvan ze weten dat ze een impact hebben op duurzaamheid .

Vandaag de dag verschaft de October investeerdersgemeenschap werk aan meer dan 26.000 mensen in Europa. Door via October te investeren, weten onze investeerders dat zij de reële economie, het scheppen van banen en de bescherming van de werkgelegenheid ondersteunen.

Nu we het belang van ESG voor October en onze kredietnemers en investeerders hebben benadrukt, leggen we uit hoe ESG een vereiste is die in internationale wetten wordt verankerd.

 

Het regelgevingskader voor duurzame financiering

Het integreren van ESG wordt steeds vaker een vereiste, met verschillende nieuwe regelgevingen die onlangs zijn uitgevaardigd in Europa. We maakten een Infographic van de belangrijkste stappen.

Meer weten over hoe October heeft geïmplementeerd in haar eigen organisatie en hoe de ESG-score wordt berekend? In onze volgende blogs vertellen we hier meer over!