team

De eerste stappen naar meer duurzaamheid

Een aantal maanden geleden bezocht Olivier Goy, mede-oprichter van October, Antarctica om een deel van de documentaire ‘La vie est belle’ op te nemen. En ook al lijkt het daar altijd ijskoud; in februari 2020 werd maar liefst 18,3 graden Celsius gemeten! In maart 2022 was de temperatuur slechts -11°C, bijna 40 graden boven wat het normaal zou moeten zijn. Het is duidelijk dat de opwarming van de aarde steeds sneller gaat en dat maatregelen nodig zijn. De verwachting is dat de gemiddelde temperatuur op aarde in het jaar 2100 met minstens 5°C zal stijgen. Het Parijsakkoord schetst wereldwijde kaders om klimaatverandering te voorkomen door de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2°C. Bij October willen wij, als verantwoordelijk financieringsplatform, deel uitmaken van de inspanningen tegen klimaatverandering. Daarom zetten we stappen naar meer duurzaamheid.

 

Wat is onze impact?

In 2021 zijn onze inkomsten met 72% gestegen. Met zo’n groei moeten we ervoor zorgen dat onze CO2-voetafdruk niet in hetzelfde tempo toeneemt. Want ook al doen we ons werk 100% online, toch produceren we in onze 5 landen CO2-uitstoot door onze dagelijkse uitgaven, reizen en investeringen.

We hebben ons daarom aangesloten bij het Franse Climate Act. De Climate Act gemeenschap bestaat uit bijna 300 start- en scale-ups die zich inzetten om hun CO2-uitstoot en impact op het milieu te verminderen. De Climate Act geeft hiervoor een aantal richtlijnen:

 1. Meet de CO2-voetafdruk van het bedrijf.
 2. Deel de analyse en conclusies.
 3. Stel een actieplan op om onze uitstoot te beperken.

Daarnaast heeft October ook het initiatief Planet Tech’Care ondertekend, samen met ruim 500 partners uit verschillende sectoren, zoals financiële en economische instellingen, beroepsorganisaties en scholen. Met dit initiatief ondersteunen we bedrijven die digitale technologie inzetten om hun CO2-voetdruk te verlagen.

 

Wat is de CO2-voetafdruk?

Laten we beginnen bij het uitleggen van wat een CO2-voetafdruk is. Een CO2-voetafdruk is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door een organisatie of door een persoon. Hiermee wordt de impact op het klimaat gemeten. In Frankrijk is het meten van de CO2-voetafdruk verplicht voor ondernemingen met meer dan 500 werknemers. October heeft ruim 100 werknemers, we meten onze CO2-voetafdruk dus vrijwillig.

We hebben de CO2-voetafdruk gemeten met behulp van de Bilan Carbone-methodologie. Deze methodologie is gecertificeerd door ADEME (een organisatie voor milieu- en energiebeheer), de ISO-norm, het BKG-protocol en het GES-proces. Het doel hiervan is om alle CO2-uitstoot te meten die de activiteit van ons bedrijf fysiek vereist, van Scope 1 tot Scope 3. Dat lichten we even toe.

De GHG Protocol Corporate Standard heeft de CO2-uitstoot ingedeeld in drie scopes:

 • Scope 1 dekt de directe uitstoot uit bronnen in eigendom of onder beheer.
 • Vervolgens dekt Scope 2 de indirecte uitstoot van de opwekking van gekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling die door het rapporterende bedrijf worden verbruikt.
 • Tot slot omvat Scope 3¹ alle andere indirecte uitstoot die voorkomen in de waardeketen van een bedrijf: aankoop van producten en diensten, woon-werkverkeer van werknemers, enz.

 

Aan de slag!

Bij October bekeken we onze CO2-voetafdruk over 2020, in alle 5 landen waar we actief zijn. Onze werknemers gaven antwoord op een vragenlijst over hun milieubewustzijn en gedrag, zoals werk, reizen en maaltijden. Ook beantwoordde we vragen over onze uitgaven, leveranciers en het gebruik van digitale oplossingen. De uitkomsten legden we voor aan een team van analisten.

Om de CO2-voetafdruk te berekenen, wordt elke activiteit of uitgave omgerekend in kilo’s CO2 door middel van wat we uitstootfactoren noemen. We kunnen bijvoorbeeld het aantal verbruikte kWh of de uitgave in euro’s met betrekking tot een consumptie (monetaire verhouding) omzetten in kilo’s CO2.

Een voorbeeldje. Voor 1kwh of elektriciteit in Frankrijk, wordt 0,052kg CO2 uitgestoten. Of voor elke euro die aan elektriciteit wordt besteed, wordt 0,37kg CO2 uitgestoten. Dit schrijven we op als 0,37kCO2e (e = equivalent).

 

De CO2-voetafdruk van October

De CO2-voetafdruk van October is 685tCO2e². Dat klink behoorlijk abstract. Als we dit getal proberen weer te geven met voorbeelden, zou het overeenkomen met:

🚗 90 reizen rond de wereld in een dieselauto

✈️ 190 vliegreizen van Parijs naar New York

🌳 Het verbruik van CO2 door 12.462m2 volgroeid bos

Waar wordt onze CO2-uitstoot door veroorzaakt? Laten we eens goed begrijpen wat de belangrijke categorieën van uitstoot zijn.

Ten eerste is 521tCO2e, oftewel 76% van onze uitstoot afkomstig van aankopen, die voornamelijk bestaan uit diensten en vergoedingen voor tussenpersonen, zoals accountants-, boekhouding- en advocatenkantoren waarmee wij samenwerken.

Op de tweede plaats staan accommodatie en catering met 51tCO2e (7%). De liefhebbers van rood vlees tijdens de lunch, veroorzaken de meeste uitstoot (15.673kCO2e). #wordflexitarian

Op de derde plaats staan digitale aankopen, zoals digitale, cloud- en hostingdiensten, met 45tCO2e. Als techbedrijf zijn we afhankelijk van digitale providers om onze infrastructuur, database en aanvragen te ondersteunen. Die providers zijn goed voor 12tCO2. Daarnaast gebruiken we ook dagelijks digitale en SaaS-oplossingen om onze communicatie te vereenvoudigen en te versnellen. Denk aan Dropbox, Slack, Zoom, en Intercom.

 

Duurzaamheid: CO2-voetafdruk October

 

Van bewustwording naar actie 

Het goede nieuws is dat de CO-2 uitstoot van October onder het gemiddelde ligt in vergelijking met andere bedrijven die hetzelfde beoordelingsinstrument gebruiken.

De berekening van de CO2-uitstoot van de werknemers omvat alleen werkgerelateerde uitstoot, denk aan woon-werkverkeer, maaltijden en IT-aankopen. Zoals verwacht waren het aantal zakenreizen en het woon-werkverkeer in 2020 laag, vooral als gevolg van de coronacrisis . Dit verklaart waarom onze CO2-uitstoot per werknemer onder het gemiddelde ligt.

Duurzaamheid: CO2-voetafdruk per werknemer

Deze studie maakt ons bewust van de gevolgen van al onze activiteiten en handelingen, stelt ons in staat de gebieden en activiteiten te identificeren die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van onze uitstoot, te begrijpen hoe we die kunnen verminderen en actieplannen uit te voeren.

 

Wat is het plan?

Na deze beoordeling van de CO2-voetafdruk ondernemen we actie om onze CO2-uitstoot te beperken. We zijn al bezig met een aantal initiatieven:

 • Het verminderen van ons papierverbruik en andere kantoorbenodigdheden. Zo ondertekenen we al onze contracten elektronisch, via DocuSign.
 • Het gebruik van hernieuwbare energie.
 • We verminderen geleidelijk ons gebruik van plastic en we hebben een recycle-beleid.
 • Een flexibel thuiswerkbeleid.
 • En onze collega’s in Frankrijk ontvangen een vergoeding voor duurzaam reizen, zoals op de fiets, en een fietsgarage.

Hier blijft het uiteraard niet bij. Nu we onze CO2-uitstoot hebben geïdentificeerd, pakken we het bij de bron aan. Hierbij betrekken we het hele October-team!

1. Diensten en digitale oplossingen

Onze CO2-voetafdruk hangt in grote mate af van onze aankopen van diensten en digitale oplossingen. Om onze uitstoot te verminderen, kiezen we leveranciers zorgvuldig en geven voorrang aan lokale leveranciers.

 2. Accomodate en catering

Accommodatie en catering omvatten 7% van de CO2-voetafdruk van October. Veel werknemers kopen afhaalmaaltijden voor hun lunch. En afhaalmaaltijden zorgen wereldwijd voor het grootste deel van de plastic vervuiling. Met het uitdelen van een herbruikbare lunchbox aan elke werknemer, verminderen we het afval van ons bedrijf flink.

Duurzaamheid: accomodatie en catering

 

En als we het beter willen doen…

We kijken continu waar we kunnen verbeteren. Ook de onderstaande initiatieven voeren we uit.

1. Implementatie van een vliegtuigbeperkingsbeleid

Reizen was tijdens de COVID-19-pandemie niet echt aan de orde. Maar op dit moment nemen we dagelijks nieuwe mensen aan in onze 5 Europese landen, en vinden er ook weer meer reizen in Europa plaats. Met de invoering van een beleid voor vliegtuigbeperking moedigen we werknemers aan om vluchten te vermijden, en een alternatief te vinden. Zoals het verkiezen van een treinreis wanneer deze korter is dan 4 uur, of online meeting boven een vliegreis als dit mogelijk is.

2. Selectie van een verantwoorde leverancier van goodies

Om de milieu-impact van onze goodies, zoals truien, caps en pennen te verminderen, willen we onze bestellingen beperken tot alleen nuttige en herbruikbare goodies. Daarom willen overstappen op een meer duurzame en milieuvriendelijke leverancier van goodies.

 

En het mkb die we financieren ?

Naast het opmaken van onze eigen balans, begeleiden we ook onze kredietnemer naar meer duurzaamheid. Zo werkt een van onze teams aan een data-gedreven October ESG-score voor bedrijven die een kredietaanvraag doen.

Tijdens de financieringsaanvraag vragen wij kredietnemers naar hun klimaat- en milieu-impact. De beoordeling van CO2-uitstoot maakt ook deel uit van de ESG-score, in lijn met de vereisten van de Europese regelgeving op het gebied van duurzame financiering. Deze ESG-score heeft invloed op de totale kredietscore van de kredietnemer en de prijsstelling. Uiteindelijk hopen we hiermee de groei van duurzamere bedrijven te ondersteunen en de manier waarop bedrijven worden gefinancierd te veranderen. Zo beginnen we aan onze reis naar meer duurzaamheid, op weg naar (nog) meer impact. We hopen andere bedrijven te inspireren om hetzelfde te doen.

 

¹ In de CO2-voetafdruk van October zijn alle emissies opgenomen die worden gemeten in de Scope 1, 2 en 3 van October. Scope 3 is beperkt tot emissies van upstream- en downstreamactiviteiten van October zelf, zoals inkoop van producten en diensten en woon-werkverkeer van werknemers. Emissies van onze portfolio-activiteiten uit Scope 3 zijn verwijderd, omdat de CO2-impact van investeringskeuze niet nauwkeurig kan worden gemeten en gecontroleerd.

² Gegevens gebaseerd op de CO2-voetafdruk beoordelingen uitgevoerd door de online oplossing Sami, gecertificeerd door het ADEME, in overeenstemming met de ISO-norm, het BKG-protocol en het GES-proces.