investeerders

October ondertekent VN-Principes voor Verantwoord Beleggen

October heeft als een van de eerste MKB-financieringsplatforms de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) ondertekent. De Verenigde Naties ondersteunt deze PRI. October zet zich hiermee volledig in voor verantwoord lenen en sluit zich aan bij een sterk internationaal netwerk van 2.500 ondertekenaars van de PRI. Hiervan maken de meeste institutionele investeerders van October deel uit.

Verantwoordelijk lenen voor het Europese MKB

In 2016 lanceerde de Verenigde Naties de PRI om verantwoord beleggen te bevorderen. Het doel voor financiële ondernemingen is om criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) op te nemen in hun beleggingsbeslissingen en -praktijken.

October is een van de eerste financieringsplatformen die de Principes voor Verantwoord Beleggen heeft ondertekend.  Hiermee sluit October zich aan bij een sterk internationaal netwerk van 2.500 ondertekenaars. Van dit netwerk maken de meeste institutionele investeerders van October deel uit.

De reikwijdte van de PRI van de VN omvat milieukwesties zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen, afval, vervuiling en ontbossing. Ook bevat het maatschappelijke thema’s zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en training. Tot slot omvat de PRI bestuurskwesties zoals omkoping en corruptie, beloning van leidinggevenden, diversiteit van het bestuur, politieke en lobbyen.

Systematische ESG-scoring en -rapportage

Verantwoordelijk ESG-lenen (milieu, maatschappij en goed bestuur) is gericht op het kwantificeren van risico’s.  Traditionele financiële maatstaven kunnen deze risico’s niet meten. Elk project dat op het October-platform wordt gepubliceerd, wordt systematisch gescreend op relevante ESG-criteria. Goede werkwijzen die door het MKB, de potentiële kredietnemers, zijn ingevoerd, zullen door October worden beoordeeld. De criteria zijn een onderdeel van de eindscore van de projecten. Specifieke ESG-gegevens zullen ook worden opgenomen in de portefeuille-rapportage na het verlenen van het krediet. Hiermee meet October de geboekte vooruitgang, zoals het creëren van werkgelegenheid of de diversiteit van de teams.

Sinds de start ondersteunt October een ecosysteem van bedrijven die meer dan 26.000 banen vertegenwoordigen in Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland (bron: October). Elke verstrekte lening heeft een impact op de groei en duurzaamheid van dit ecosysteem.

Bedrijven zetten zich in voor duurzaamheid

Veel van de bedrijven die op het October-platform zijn gefinancierd, zetten zich in voor duurzaamheid. Zo is Olmix Group, een bedrijf dat zich inzet met moderne technieken voor het produceren van planten, dieren en voedsel zonder pesticides, antibiotica of chemische toevoegingen. Voor het uitvoeren van haar project, de “HealthSea foodTech”, kreeg het bedrijf van October een financiering voor een nieuwe algenproductielijn. Deze productielijn wordt gebruikt voor de vervanging van antibiotica.

“Het ondertekenen van de PRI van de Verenigde Naties is een vanzelfsprekende stap aangezien we de ESG-criteria al intern toepassen. We hechten waarde aan de aard van de projecten die we financieren”, aldus Olivier Goy, oprichter van October.

ESG begint in eigen land en October zal systematisch verslag uitbrengen over best practices op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Als fintech-bedrijf handhaaft October minimaal papiergebruik. We besparen meet dan 1500 kilo hout door het elektronisch ondertekenen van alle contracten van October (bron: Docusign). In lijn met haar missie om ondernemers te ondersteunen, heeft October onlangs een gedragscode ondertekend om de financiering van vrouwelijke ondernemers te versnellen via het SISTA-initiatief in Frankrijk.