ondernemingen

Vertrouwen ondernemers zichtbaar, focus op digitalisering

Ondernemers spreken vertrouwen uit in de economische ontwikkelingen en zijn positief over hun perspectief. Drie op de vijf ondernemers heeft een (zeer) positief beeld van de korte termijn, de langere termijn wordt nog positiever bezien (69 procent). Een zeer kleine groep ziet de lange termijn van de onderneming somber in. De positieve blik wordt bevestigd door het streven te investeren; negentig procent van de ondernemers investeert het komende jaar en doet dat overwegend in digitalisering. Dit blijkt uit onderzoek van October onder ruim 600 ondernemers. 

 

Ondernemend Nederland krijgt weer vertrouwen

Nederlandse ondernemers kijken met veel vertrouwen naar de toekomst, met name op de lange termijn. Waar 61 procent van de ondernemers (zeer) positief naar het korte termijn perspectief van de onderneming kijkt, geldt dit voor de lange termijn voor 69 procent van de ondervraagde ondernemers. Slechts één op de twintig zegt (zeer) negatief naar de lange termijn van de onderneming te kijken. Ook zijn ondernemers hoopvol over de toekomst van de sector waar zij actief in zijn. Mannaerts: “Een opvallend laag percentage ondernemers is negatief gestemd over de toekomst. Met oog op de pandemie en de negatieve gevolgen voor veel ondernemingen, zoals de oplopende (belasting-)schulden, verwacht je minder positieve toekomstvoorspellingen. Ondernemers blijken echte rasoptimisten.”

Het vertrouwen is met name hoog onder de sectoren groothandel en detailhandel, Industrie en Media, ICT en Communicatie. Laag is het in de energie en delfstoffen sectoren.

 

Investeringen in planning

In het aankomende jaar gaat negentig procent van de ondernemers investeren. De helft van hen heeft daarvoor een bedrag nodig tot 250.000 euro. Met name in de (zware) industrie gaat het om grotere bedragen. In de energiesector beoogt een derde meer dan een miljoen op te halen en in zowel de agro- als delfstoffensector gaat dat om een kwart.

“Het vertrouwen is hoog en dat laat zich zien in de behoefte om te investeren”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “Ruim dertig procent gaat investeren in digitalisering en daarmee zien ondernemers digitalisering niet meer als iets incidenteels, maar als een structureel bedrijfsproces en bovendien eentje die helpt de crisis het hoofd te bieden.”

 

Digitaliseringsgolf zet door onder ondernemers

In eerder onderzoek van October, uitgevoerd eind december 2020, was al een digitaliseringsgolf te ontwaren. Het streven van ondernemers om te digitaliseren nam destijds in een paar maanden tijd met elf procentpunt toe tot 32 procent. Nu blijkt dat 44 procent van de ondernemers het afgelopen jaar in digitalisering investeerde, een veel grotere groep dan gedacht. Uit het meest recente onderzoek komt naar voren dat drie op de tien ondernemers voornemens is te investeren in digitalisering. Mannaerts: “Hier is duidelijk sprake van een verandering in denken, versterkt door de coronacrisis. Ondernemers zijn noodgedwongen gaan digitaliseren en ervaren nu zelf welke kansen dat biedt.”

In de sector voor persoonlijke dienstverlening investeerde zelfs driekwart van de bedrijven in digitalisering. Mannaerts: “Voorbeelden daarvan zijn digitale reserveringssystemen, online vergadermogelijkheden en webapplicaties.” Dat percentage is iets lager in de cultuur en sport (67 procent). In respectievelijk het onderwijs, energie en de financiële dienstverlening ligt dit percentage net boven de zestig procent.
Naast investeringen in digitalisering is het werven van personeel een bijzonder groot gebied van aandacht. 34 procent van het MKB investeerde in de werving van medewerkers. De horeca was daarvan de uitschieter met 50 procent, maar ook in het onroerend goed (45 procent), de gezondheidszorg (44 procent) en transport en logistiek (43 procent) lag dit percentage hoog. Ook investeerde eenderde van de ondernemers in de opleiding en inzetbaarheid van werknemers.

 

Over dit onderzoek
Aan dit bericht gaan drie onderzoeken van October vooraf, waaraan in totaal unieke 1853 respondenten hebben meegedaan. Het eerste onderzoek is gedaan in juni 2020, het tweede in november 2020 en het derde in de maand april 2021.