ondernemingen

Digitaliseringsgolf MKB ophanden

Sinds de eerste lockdown is de behoefte aan financiering onder ondernemers fors toegenomen, terwijl de doeleinden voor financiering een verschuiving doormaken. Dat blijkt uit twee onderzoeken van October , uitgevoerd onder meer dan 1200 ondernemers. Bijna veertig procent van de ondernemers is nu voornemens geld op te halen, met name in digitalisering. Dat was aan het einde van de eerste lockdown in juni iets meer dan een kwart. Hierbij lijkt een digitaliseringsgolf van het MKB ophanden.

Ondernemers blijven investeren 

De sterke stijging heeft geleid tot een verdubbeling van de financieringsbehoefte in vergelijking met een ‘normaal’ jaar, weet Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “En één die tot actie noopt, want al die ondernemers moeten ergens kunnen aankloppen zonder dat de deur dicht blijft.” Iets minder dan veertig procent van hen geeft aan dat het idee om financiering aan te vragen is ontstaan door de tweede lockdown. En op dit moment wil maar liefst de helft van de ondernemers geplande investeringen gewoon doen, al dan niet met een vertraging. “De financieringsbehoefte is ongekend hoog,” concludeert Mannaerts.

Digitaliseringsgolf ophanden

Ondernemers zijn vooral van plan te investeren in digitalisering; ruim 32 procent is voornemens hier geld in te stoppen. Dat was afgelopen juni 21 procent. “Al jaren wordt mkb’ers verteld te investeren in digitalisering, maar nu lijkt de noodzaak meer ingedaald dan ooit”, zegt Mannaerts. “Dat bijna een derde van de Nederlandse ondernemers wil digitaliseren, laat zien welke impact de crisis heeft. Het grootste werk-experiment ooit lijkt dus een digitaliseringsgolf te brengen.”

Digitaliseringsgolf ophanden

Investeren in machines en apparatuur blijft populair en met de wens van 25 procent (voorheen 17 procent) te investeren in het opleiden en de inzetbaarheid van werknemers wordt de top drie afgerond. Noemenswaardig is ook het streven om in marketing te investeren. Was dat eerst zeventien procent, nu zegt één op de vijf ondernemers geld op te willen halen voor marketingdoeleinden. Meer dan vijftig procent van de ondervraagden wil geld steken in investeringen met een immaterieel karakter.

Karakter investeringsbehoefte raakt positie banken

Ruim de helft van de ondervraagde ondernemers (53%) geeft aan zich de afgelopen maanden ingelezen en verdiept te hebben in financieringsopties. “Als die groeiende honger naar informatie enige voorspellende waarde heeft, dan gaan we binnen afzienbare tijd een forse toename in financieringsaanvragen zien”, zegt Mannaerts.

Opvallend is dat in juni 64 procent van de ondernemers zei nog zeker te weten wat nodig is om in aanmerking te komen voor financiering. Dat is sindsdien met twee procent gedaald. “Geen grote daling, echter zou ik gezien de verdieping in de financieringsopties hier juist een stijging verwachten”, zegt Mannaerts. “Dit wordt mogelijk gedreven door het immateriële karakter van de stijgende financieringsbehoefte. Normaal kunnen bedrijven terecht bij hun bank, maar zij vragen per definitie om zekerheden. Voor investeringen met een immaterieel karakter zijn een aantal non-bancaire financiers mogelijk betere partners voor het MKB. Met name de combinatie van een bank en een non-bancaire financier zal voor veel ondernemers een waardevolle optie zijn.”

Over dit onderzoek

De gegevens uit dit bericht zijn ontleend aan twee onderzoeken van October onder 1242 ondernemers. Her eerste onderzoek is uitgevoerd in juni 2020 en het tweede onderzoek in november 2020.