ondernemingen

Onderzoek financiering tijdens corona

October deed onderzoek naar financiering tijdens corona. Hiervoor werden twee onderzoeken uitgevoerd onder meer dan 1200 respondenten, waarvan het eerste onderzoek in juni (onderzoek 1) en het tweede onderzoek in november (onderzoek 2). Aan dit onderzoek deden eigenaren, directeuren, CFO’s, financieel managers en financieel adviseurs van midden- en klein bedrijven (5-250 medewerkers)  mee.

Tijdens het onderzoek is gevraagd naar de impact van de coronacrisis op het bedrijf en investeringen en (plannen voor) financiering op zowel korte als lange termijn. Ook is gevraagd naar kennis over financiering en  en de kennis over en het gebruik van de staatsgarantieregeling BMKB-C.

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat:

  • De gevolgen van de eerste en tweede lockdown zijn duidelijk zichtbaar. Er vinden namelijk ontslagen en betalingsproblemen plaats. Voor ruim een derde van de respondenten heeft de tweede lockdown dan ook de onzekerheid voor de organisatie drastisch vergroot.
  • De financieringsbehoefte op korte termijn toeneemt van 28% naar 32%. Daardoor komt het aanvragen van financiering steeds vaker in beeld als een serieuze optie.
  • De financieringsbehoefte op lange termijn (aankomende 2 jaar) fors is gegroeid door de tweede lockdown (van 26% naar 37%). 4 op de 10 ondernemers geeft ook aan dat deze behoefte is ontstaan door de coronacrisis.
  • 40% van de ondernemers in Nederland is bekend met staatsgarantieleningen en bijna 70% procent daarvan heeft een lening met staatsgarantie aangevraagd . De behoefte voor een BMKB-C lening neemt toe.

 

Download de volledige rapportage.

Onderzoek financiering tijdens corona

Webinar terugkijken? 

De resultaten van dit onderzoek deelden we in een webinar. Hierin wordt besproken:

  • De impact van de coronacrisis op de onderneming.
  • Investeringsplannen en financieringsbehoefte.
  • De kennis van ondernemers omtrent financiering en de staatsgarantieregeling BMKB-C.

Kijk hier het webinar terug.

Webinar