investeerders

Hoe October ESG toepast

ESG is een belangrijke strategische focus voor October. In dit tweede deel van deze serie blogs vertellen we over hoe we dit dagelijks toepassen in ons kredietbeleid en in ons werk.

Wat is ESG ook alweer? Zoals uitgelegd in de vorige blog over dit onderwerp, staat de afkorting voor Environmental, Social en Governance. In de financiële sector verwijst het naar een methode die door beleggers wordt gebruikt om de duurzaamheid en de gerelateerde risico’s van bedrijven te beoordelen. Een goed voorbeeld is daarbij de mate waarin een bedrijf bijvoorbeeld is blootgesteld aan klimaatrisico’s.

ESG en een ESG-bedrijfsplan vereisen dat specifieke gegevens en ontwikkelingen moeten worden gemeten en geanalyseerd en dat wijzigingen moeten woorden doorgevoerd. In deze blog vertellen we hoe wij daarmee omgaan. We beginnen met de principes, daarna vertellen we over onze aanpak, onze beloftes en bovenal onze ESG-score.

Onze ESG-kernprincipes

Bij de ontwikkeling van ons ESG-framework houden wij vast aan een paar fundamentele principes.

 • Normen die gemakkelijk kunnen worden toegepast op alle MKB-bedrijven waarmee wij samenwerken, ongeacht hun sector, grootte en land van herkomst;
 • Makkelijk uit te leggen naar zowel investeerders als kredietnemers;
 • Criteria die net zo snel en regelmatig kunnen worden getoetst als de financiële gegevens die we toetsen;
 • Criteria die eenvoudig kunnen worden gemeten en samengevat in rapporten die voldoen aan de eisen van onze institutionele beleggers;
 • Een gestructureerd ESG-bedrijfsplan dat voldoet aan de nieuwste Europese normen.

October past ESG op twee manieren toe

Corporate & Social Responsibility (CSR) is een ingeburgerd begrip en beschouwen wij als de voorloper van Environmental, Social and Governance. Wij definiëren CSR als initiatieven die bedrijven kunnen nemen om sociale verantwoording af te leggen aan stakeholders, aandeelhouders en klanten. ESG maakt die inspanningen meetbaar.

We leggen onszelf en de bedrijven die we financieren langs deze meetlat.

 • We hebben ons eigen beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur en onze beloftes voor een positieve impact op onze community, investeerders en stakeholders.
 • We hebben een kredietbeleid waarbij een ESG-score wordt ingezet om kredietnemers te beoordelen.

Onze beloftes

October werkt al jaren aan het opschalen van haar ESG-toezeggingen.

In 2019 waren we een van de eerste bedrijven die de UNPRI ondertekende. De UNPRI bestaan uit zes belangrijke beginselen die beleggers wereldwijd aanmoedigen om ESG-kwesties in hun handelen op te nemen en collega’s in hun sector te stimuleren hetzelfde te doen.

Sindsdien hebben wij ons handvest voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde leningen, een ESG-handvest en ons driejarig ESG/CSR-plan voor 2020-23 gepubliceerd, alsook de integratie van ESG-criteria in ons kredietbeleid verwerkt.

We zijn trotse ondertekenaar van verschillende initiatieven en ondersteunen netwerken ter bevordering van ecologische en sociale duurzaamheid:

 • de Climate Act, een consortium van meer dan 200 techbedrijven die zich ertoe verbinden hun koolstofvoetafdruk te meten en te verminderen. Als onderdeel hiervan hebben we onze eerste Carbon Footprint Assessment uitgevoerd en eind 2021 gepubliceerd. Lees meer hier!
 • het Planet Tech’Care initiatief, dat de integratie van digitale technologie in duurzaamheid initiatieven bevordert;
 • het SISTA-initiatief, om de financiering van vrouwelijke ondernemers te versnellen en zo de genderongelijkheid in de ondernemerswereld te verminderen.

Onze aanpak als kredietverstrekker

We hanteren drie benaderingen om te voldoen aan onze verplichtingen als Duurzame en Maatschappelijk Verantwoorde Kredietverstrekker:

 • Economische en sociale impact van het MKB Als kredietverstrekker willen wij het MKB helpen groeien. Het verstrekken van leningen aan het MKB heeft een positieve impact op de werkgelegenheid en de economische prestaties van het Europese ecosysteem.
 • Ons uitsluitingsbeleid We hebben een lijst van sectoren die zijn uitgesloten voor een lening via October vanwege hun negatieve ecologische, sociale of ethische impact. Dit zijn bijvoorbeeld de sectoren van tabak; wapens en munitie; activiteiten op basis van fossiele brandstoffen; energie-intensieve industrieën met een hoge CO2-uitstoot, enz.
 • Onze ESG-score beoordeelt systematisch de ESG gerelateerde prestaties van alle bedrijven die een lening aanvragen. In 2022 hebben we de tweede generatie van deze score ontwikkeld.

Door onze beloftes en onze aanpak, aangevuld door een nieuw rapportagesysteem, hebben we het nieuwste October-fonds SME V kunnen classificeren als een artikel 8-fonds onder SFDR. Daarmee staat het in de boeken als een fonds dat officieel ESG-kenmerken bevordert. Dit is een erkenning van onze inzet en een mijlpaal voor October op de weg naar meer duurzaamheid.

In ons volgend artikel ontcijferen we de ESG-score en de invloed van de score op ons kredietbeleid.