investeerders

Hoe Fintech bijdraagt aan verduurzaming

Fintech is een belangrijke factor in het verduurzamen van de wereldeconomie. Onder andere door crypto’s, blockchain, artificial intelligente en big data kan Fintech de financiële sector verduurzamen.

Wat is de impact van Fintech op de sector?

Door de opkomst van nieuwe (financiële) technologieën krijgen particulieren meer controle over hun geld: het wordt inzichtelijk wat er met hun geld gebeurt en ze hebben de mogelijkheid om te kiezen welke initiatieven zij steunen met hun spaargeld. Particulieren zijn hierdoor minder afhankelijk van banken en vermogensbeheerders en vrijer in hun keuzes.

Stel, u vindt het klimaat belangrijk. Wanneer u uw geld op een willekeurige spaarrekening zet, heeft u niet de controle over waar het geld terecht komt. U kunt bijvoorbeeld niet kiezen dat een groter deel van uw geld daadwerkelijk wordt gebruikt voor duurzame initiatieven. Met de opkomst Fintechs hebben particulieren wél die controle. Iedereen kan met zijn of haar spaargeld makkelijk de initiatieven naar wens steunen.

Meer controle door crowdfunding

Met crowdfunding halen particlieren en bedrijven via een platform financiering op bij de crowd.  hebben bedrijven en particulieren een alternatieve bron van financiering en zijn ze hiervoor niet meer afhankelijk van traditionele kredietinstellingen. Hierdoor hebben ook bedrijven die niet binnen de traditionele kaders vallen van de bank toegang tot financiering.

Crowdfunding verbindt bedrijven en particulieren die geld willen ophalen aan investeerders die het project steunen en een bedrag investeren. Als investeerder heeft u de controle; u bepaalt welk project u steunt en hoeveel u wil investeren in het project.

3x de invloed van Fintech

  • Fintech geeft duurzame projecten een boost doordat spaargeld efficiënt wordt verdeeld naar duurzame projecten. Dit wordt versterkt door nieuwe financiële producten, zoals crowdfunding, en de lage spaarrente, waardoor het ook financieel aantrekkelijker wordt om te investeren.
  • Fintech vervaagt landsgrenzen en maakt het mogelijk om ook over de grens te investeren. Hierdoor wordt het geld beter verdeeld naar plekken waar het geld nodig is. Ook bij October is het mogelijk om van over de hele wereld te investeren in projecten van Nederlandse, Franse, Spaanse en Italiaanse bedrijven.
  • Fintech maakt het mogelijk om betere risico analyses te maken, doordat meer data verzameld kan worden uit verschillende bronnen. Hierdoor kunnen risico-modellen worden gebouwd die betere voorspellingen kunnen maken over de slaagkans van een project.

De risico’s 

Er zijn ook risico’s verbonden aan de digitalisering van de financiële sector. Zo is het geen oplossing voor mensen en bedrijven die niet over de benodigde digitale kennis of mogelijkheden beschikken. Daardoor kan een digitale kloof ontstaan. Ook vinden steeds meer transacties op afstand plaats, waardoor het makkelijker kan worden voor fraudeurs om misbruik te maken.

Het is belangrijk dat Fintechs opereren binnen de regelgeving en dat de regelgeving wordt afgestemd op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast moeten Fintechs ervoor zorgen dat zij hun klanten zo goed mogelijk beschermen. Als particulier is het belangrijk dat u uw eigen gegevens beschermt, lees over onze tips.