investeerders

#9 – Duurzaam investeren

duurzaam investeren

We kijken elke week naar een ‘Moment of Life’. In de laatste blog over onze Moments of Life praten we over duurzaamheid.

Duurzaam investeren

Duurzaamheid is een hot topic. Steeds meer bedrijven houden rekening met de impact op hun ecologische, sociale en economische omgeving. Uit ons onderzoek onder Nederlandse ondernemers blijkt dat 60% bereid is te investeren in de verduurzaming van hun bedrijf. Wanneer de motivatie niet uit de ondernemer zelf komt, wordt een ondernemer vaak gedwongen om te verduurzamen door klanten, de publieke opinie, regelgeving of een combinatie van deze 3 factoren. Veel bedrijven investeren daarom in de verduurzaming van hun bedrijf.

Het Moment of Life verduurzamen verschilt van andere groeimomenten. De meeste groeimomenten zijn vrij specifiek: een lening voor een bedrijfsovername wordt gebruikt voor een bedrijfsovername. Bij verduurzamen is dit anders; er is niet één weg naar duurzaamheid. Duurzaamheid gaat ook niet alleen over het milieu, maar ook over sociale betrokkenheid en integriteit. Om duurzame initiatieven te groeperen en te meten wordt vaak de ESG-standaard gebruikt:

  • Environmental: Investeringen in elektrische vrachtwagens door een logistiek bedrijf bijvoorbeeld.
  • Social: Investeringen in de veiligheid op de werkvloer bijvoorbeeld.
  • Governance: Investeringen in een KYC-team om witwassen tegen te gaan.

Bij October financieren we graag duurzame initiatieven van bedrijven. Daardoor kunnen investeerders tegelijkertijd bijdragen aan de groei van een bedrijf en een betere samenleving. Verduurzamen is ons nieuwste Moment of Life, waarvoor we pas sinds kort een product hebben ontwikkeld. Tot nu toe hebben we dit groeimoment nog niet gefinancierd.

De kansen van verduurzamen

Bedrijven die waarde hechten aan en investeren in duurzaamheid denken na over hoe hun bedrijfsactiviteiten de samenleving beïnvloeden. Ze hebben een toekomstgerichte mentaliteit en het laat zien dat ze verantwoordelijkheid willen nemen. Vanuit ons perspectief is dit een geruststellende gedachte.

Tegenwoordig hechten ook de stakeholders van een bedrijf meer waarde aan duurzaamheid:

  • Consumenten geven de voorkeur aan duurzame producten boven niet-duurzame producten,
  • Institutionele en particuliere investeerders eisen een hoge mate van duurzaamheid in hun investeringen,
  • Werknemers werken liever voor bedrijven die duurzaamheid omarmen, waardoor het makkelijker wordt voor een bedrijf nieuw personeel aan te trekken.

Overheden bieden ook voordelen en ondersteuning aan duurzame bedrijven. Investeringen in duurzaamheid worden vaak gestimuleerd door subsidies. Daardoor komt extra geld vrij bij het bedrijf.

Bij October omarmen we de financiering van duurzame investeringen. Tijdens de kredietanalyse kijken we naar meerdere aspecten van de investering. Wat is de impact van op de dagelijkse gang van zaken? Genereert het extra inkomsten of verlaagt het de kosten? Of, wordt het bedrijfsrisico verlaagd door investeringen in veiligheidsmaatregelen? Wat de investering ook is, we kijken naar de impact van de investering op het voortbestaan van de onderneming op de lange termijn en de capaciteit om de lening terug te betalen. De investering heeft vaak een positieve impact op de reputatie van de onderneming en daardoor een lange termijn bijdrage aan de cashflow. 

– Bob en Alexander van het Credit team in Amsterdam