investeerders

Het belang van de ESG-score van October

De ESG-reeks van October gaat verder met de vraag waarom een ESG-score, en de ESG-score van October, zo belangrijk zijn.

In het eerste artikel in onze reeks hebben we uitgelegd wat ESG betekent en waarom dit onderwerp van groot belang is voor October. Daarna hebben we verder besproken hoe October ESG toepast door onze principes, beloftes en aanpak te delen.

Een eenvoudige en transparante ESG-score voor iedereen

Om te helpen met besluitvormingen, is het noodzakelijk instrumenten te ontwikkelen om ESG-criteria meetbaar te maken. Veel financiële instellingen gebruiken beschikbare gegevens uit openbare en gesloten gegevensbronnen. Hun doel is een eigen ESG-score te produceren.

Analisten gebruiken deze informatie om te beoordelen hoe blootgesteld een bedrijf of portfolio is aan ESG-risico’s en hoe goed het daarmee omgaat. Ze gebruiken het ook om de prestaties van een specifiek bedrijf te vergelijken met andere bedrijven. Het is daardoor een onderdeel van de globale risicobeoordeling van een bedrijf.

October volgt dit pad, met een twist.

Wij ontwikkelen ESG-scores die gericht zijn op het MKB. Dit zijn bedrijven waarvoor weinig ESG-data beschikbaar is en die het niet gewend zijn om hun ESG-prestaties te monitoren. Bovendien worden kleine bedrijven weinig onderzocht door andere financiële dienstverleners. Die richten zich namelijk op grotere bedrijven, waarvoor meer data beschikbaar is.

In latere artikelen zullen wij dieper ingaan op hoe de kredietnemers van October ervoor staan. Maar eerst vertellen we over de verschillende generaties van onze ESG-score!

De eerste generatie van onze ESG-score

Om de ESG-prestaties van deze kleine bedrijven op een gemakkelijke en directe manier te scoren, lanceerde October in 2018 de eerste generatie van onze ESG Score. We maakten daarbij gebruik van onze tech en verzamelden informatie van onze kredietnemers rond de volgende thema’s:

  • creatie van werkgelegenheid
  • duurzaam gebruik van resources
  • investeringen in human resources
  • aandacht voor leveranciers en klanten
  • positieve impact op de community
  • goed bestuur (kwaliteit financiële rapportage)

In totaal verzamelden we 11 punten, die samen de eerste ESG-score vormden.

De tweede generatie van onze ESG-score

In september 2021 heeft October een speciale ESG-taskforce opgericht. Dit team ontwikkelde de tweede generatie van onze ESG-score.

Deze nieuwe versie, gelanceerd in mei 2022, brengt verschillende belangrijke updates.

  • De dekking en het aantal indicatoren die in onze ESG-score zijn opgenomen, worden uitgebreid tot meer dan 30 punten.
  • Het afstemmen van onze ESG-score op de vereisten van de nieuwe Europese verordening, met name door het opnemen van “Principal Adverse Impact Indicators (PAI’s)” en “Sustainability Risks”. Deze omvatten ESG-indicatoren zoals de uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik, afvalproductie, gender balance en anticorruptiebeleid, evenals blootstelling aan klimaatgerelateerde risico’s zoals de opwarming van de aarde, aantasting van het milieu, droogte of klimaatrampen.
  • Uitbreiding van onze ESG-datapool door samen te werken met internationaal erkende dataleveranciers die gespecialiseerd zijn in het verzamelen ESG-gegevens.We verminderen daarmee het aantal vragen tijdens het aanvraagproces van kredietnemers. Daarmee blijft het gemakkelijk voor kredietnemers om een lening aan te vragen en kunnen ze sneller een offerte ontvangen.
  • De automatisering van de score, om de inspanningen van de kredietnemer en de manuele tussenkomst van de October-analisten tot een minimum te beperken. De gepatenteerde technologische tools van October zijn in staat om belangrijke sociale en bestuurlijke gegevens vast te leggen door simpelweg de documenten van onze kredietnemers te scannen! Enkele voorbeelden zijn tijdige en volledige loonbetalingen, regelmatige belastingafdrachten (belangrijke sociale en bestuursindicatoren), het ontbreken van fraude (essentieel voor goed bestuur) en meer.

De ESG-score is geïntegreerd in het en het krediet- en acceptatieproces, en is van invloed op de tarieven van elke lening. Dit is een duidelijke weerspiegeling van het belang dat October hecht aan de ESG-prestaties van een kredietnemer bij het verstrekken van leningen!

Wat nog meer?

Wij zullen alle dimensies van de score (E,S en G) duidelijk verankeren en weergeven in onze portfolio verslaggeving. Verder zullen wij periodiek resultaten publiceren in overeenstemming met de Europese regelgeving op onze website.