investeerders

Veranderingen voor de Franse staatsgarantie

October verstrekt sinds juni 2020 leningen met een Franse staatsgarantie. Tot op heden zijn 68 Franse leningen met een Franse staatsgarantie gefinancierd. Mede dankzij onze institutionele en particuliere investeerders. Hiermee staat de teller op ruim 13 miljoen euro aan investeringen. Eind vorig jaar kondigde de Franse regering aan dat de regeling tot juni 2021 is verlengd. De teller zal dus nog verder oplopen. Maar er zijn meer veranderingen voor de Franse staatsgarantie. Voor bestaande leningen met een staatsgarantie heeft de Franse regering bepaald dat kredietnemers nog een aflossingsvrije periode van maximaal een jaar kunnen aanvragen. In dit blog vertellen we meer over deze nieuwe regeling.

De nieuwe uitstelregeling

Bedrijven die via October een lening met een Franse staatsgarantie hebben ontvangen, profiteren van de unieke opzet van de Franse staatsgarantie. In eerste instantie is dit een nulcoupon-lening van 12 maanden met één betaling van 2% rente en één terugbetaling van kapitaal aan het einde van de looptijd. Na 12 maanden kan de kredietnemer de lening (gedeeltelijk) terugbetalen. Indien (een deel van) de lening niet wordt terugbetaald, betaalt de kredietnemer de lening terug over een periode van 1 tot 5 jaar. In dit geval vindt er een toepassing van een nieuw rentepercentage plaats tussen 3,71% en 4,91%, afhankelijk van de kredietscore.

De Franse regering heeft bepaald dat er een optie bij komt voor zwaar getroffen bedrijven: na de eerste aflossingsvrije periode kan de kredietnemer een aanvraag doen om de kapitaalaflossingen met maximaal 12 maanden uit te stellen. Gedurende de uitstelperiode betaalt de kredietnemer alleen rente. Wel wordt het verhoogde rentepercentage toegepast. Er is geen verlening van de looptijd; de kredietnemer heeft nog steeds maximaal 5 jaar om de gehele lening terug te betalen.

Elke kredietnemer kan om uitstel vragen, maar het is aan October om te bepalen of wij het uitstel nodig vinden. Onze analisten bestuderen elk verzoek en het is noodzakelijk dat dit verzoek ook goedkeuring krijgt van het krediet comité. Daarnaast wordt ieder voorstel voorgelegd aan de investeerders van het project via een stemming. Pas wanneer aan alle eisen is voldaan, wordt het uitstel toegekend.

Hoe ziet het proces eruit?

De eerste aanvragen van kredietnemers verwachten wij in juni. Per project zetten we de volgende stappen:

  1. Goedkeuring van verzoek tot uitstel van de aflossingen door kredietanalist en -comité.
  2. Wanneer u heeft geïnvesteerd in het project ontvangt u een e-mail met een uitnodiging om te stemmen over het verzoek. Bij de aanvraag voor een uitstelperiode dient een kredietnemer aan te geven hoe het de lening gaat terugbetalen na de uitstelperiode. U weet dus precies hoe het volledige aflossingsschema van de lening eruit gaat zien.
  3. Het toekennen van een uitstel en bijwerking van een aflossingsschema kan plaatsvinden wanneer een meerderheid van de investeerders vóór een uitstel stemt.

We verwachten niet dat alle bedrijven om een uitstelperiode gaan aanvragen. Toch is het goed om voorbereid te zijn op eventuele wijzigingen in het aflossingsschema van uw leningen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons via de chat altijd bereiken.