investeerders

De unieke voorwaarden van de Franse staatsgarantie

Onlangs heeft de Franse overheid staatsgaranties ingevoerd om bedrijven te ondersteunen tijdens de coronacrisis en de economische krimp die daarop volgde. Om de liquiditeit van het MKB te waarborgen, maakt de Franse overheid het minder riskant voor investeerders om MKB-projecten te financieren door een deel van het verlies te dekken in geval van een default.

October is een van de partijen die Franse leningen met een staatsgarantie kunnen verstrekken. Deze leningen verschillen van onze standaardleningen. De Franse regering heeft een aantal eisen en beperkingen opgelegd aan de voorwaarden van de lening. Een van de meest bijzondere kenmerken van de staatsgegarandeerde lening is de looptijd.

Wat is de looptijd?

Alle leningen met staatsgarantie hebben aanvankelijk een looptijd van 12 maanden met één terugbetaling van kapitaal en één betaling van 2% rente aan het einde van de looptijd. Wat de lening met staatsgarantie echter uniek maakt, is dat de kredietnemer kan besluiten om de looptijd van de lening na de eerste 12 maanden te verlengen en de terugbetaling te spreiden over 1 tot 5 jaar. Dus, na de eerste 12 maanden kunnen de volgende situaties voorkomen wanneer u investeert in een lening met staatsgarantie:

  • De kredietnemer betaalt de lening volledig terug. In dat geval ontvangt u het geleende kapitaal plus 2% rente op uw October-account aan het einde van de 12e maand.
  • De kredietnemer betaalt 2% rente over de eerste 12 maanden, maar betaalt geen kapitaal terug. Het kapitaal wordt terugbetaald over een periode van 1 tot 5 jaar, door middel van annuïteiten. De kredietnemer bepaalt de nieuwe looptijd. In dit geval zullen wij u op de hoogte brengen van de nieuwe looptijd en het nieuwe rentepercentage. De 90% staatsgarantie blijft van toepassing.
  • De kredietnemer betaalt 2% rente over de eerste 12 maanden, maar betaalt slechts een deel van het kapitaal terug. De rest van het kapitaal wordt terugbetaald over een periode van 1 tot 5 jaar, door middel van maandelijkse annuïteiten. De kredietnemer bepaalt de nieuwe looptijd. In dit geval informeren wij u over de nieuwe looptijd en het nieuwe rentepercentage. De 90% staatsgarantie blijft van toepassing.

Op dit moment weten we niet welke kredietnemers hun lening na 12 maanden gaan terugbetalen. Wanneer u investeert, is dit voor u een onbekende factor. Om u te compenseren voor de langere looptijd van de lening, wordt de rente verhoogd. De hoogte van de rente na 12 maanden wordt bepaald door de kredietscore van een bedrijf. De kredietscore is wel bekend wanneer u investeert en zal niet veranderen gedurende het hele project. Het rentepercentage na 12 maanden volgt het onderstaande schema:

 

 

De verwachtingen

De volledige lening aan het einde van het eerste jaar terugbetalen is de voordeligste optie voor de meeste kredietnemers: de rente wordt niet verhoogd en de kredietnemer heeft geen schulden meer.

We verwachten echter niet dat veel kredietnemers de volledige lening na 12 maanden terugbetalen. Een bedrijf moet voldoende marge hebben om de lening terug te betalen. Met andere woorden, het inkomen van een bedrijf moet (een stuk) hoger zijn dan de kosten. Veel bedrijven die dit soort leningen aanvragen hebben te maken met dalende activiteit als gevolg van de coronacrisis. Daarom schatten we de kans laag in dat een bedrijf voldoende marge heeft om de volledige lening terug te betalen. De terugbetaling wordt gespreid door de looptijd van de lening te verlengen. Dat verhoogt de beschikbare liquiditeit in het bedrijf.

We verwachten daarom dat een deel van de bedrijven de lening gedeeltelijk aflost na 12 maanden en het andere deel de gehele aflossing spreidt over een langere periode.

 

Pro-tip: Kijk naar de nettoschuld / EBITDA ratio van een bedrijf. Deze ratio geeft een indicatie van het aantal jaar dat een bedrijf nodig heeft om de schulden af te lossen, op basis van de EBITDA-marge. Het geeft dus inzicht in de kans dat de looptijd van een lening wordt verlengd.

 

Hoe rendabel is het?

Uw rendement op een lening met staatsgarantie hangt af van de looptijd van het project. Wanneer de looptijd van de lening niet wordt verlengd, bedraagt de jaarlijkse rente 2%. De berekening van uw rendement is daardoor eenvoudig: een investering van €100 is na een jaar €102 waard.

Het rendement berekenen wordt lastiger wanneer de looptijd wordt verlengd. De lening wordt dan afgelost via maandelijkse annuïteiten. Een voorbeeld:

  • U leent €100 aan een project met een kredietscore van B.
  • Na 12 maanden wordt €15 terugbetaald en wordt er €2 rente betaald.
  • De terugbetaling van de overige €85 wordt over 3 jaar gespreid. Het nieuwe rentepercentage voor deze periode is 4,46%.

De komende 3 jaar ontvangt u een maandelijkse annuïteit ter waarde van € 2,52 van de kredietnemer. Na 3 jaar komt dit neer op €91,06. In totaal wordt u dus €108,06 terugbetaald, wat betekent dat uw winst op deze staatsgegarandeerde lening €8,06 bedraagt. De Franse staat garandeert de lening ook wanneer de looptijd wordt verlengd.

Investeren

Franse staatsgegarandeerde leningen geven een unieke mogelijkheid om bedrijven te helpen de coronacrisis te doorstaan, terwijl uw investering wordt gedekt door de Franse staat. Daarnaast kunt u er ook nog eens aan verdienen. De hoogte van uw rendement is echter afhankelijk van de looptijd van het project. Helaas is dit niet bekend bij aanvang van het project, maar u kunt hier wel een inschatting van maken.

Om gebruik te maken van deze mogelijkheid, moet u de tijd in de gaten houden. October kan tot het einde van het jaar leningen verstrekken met een staatsgarantie, want dan eindigt de regeling. Als u nog niet heeft geïnvesteerd, maak dan gebruik van een van de volgende investeringsmogelijkheden in de komende maanden!