ondernemingen

Veranderende rentetarieven

De rente bepaalt wat het kost om geld te lenen voor een kredietnemer en wat het oplevert om geld uit te lenen voor een investeerder. Als leningenplatform verbinden we kredietnemers aan investeerders. We moeten dus voldoen aan tegenstrijdige verwachtingen. Het is onze taak om aantrekkelijke voorwaarden overeen te komen voor zowel de kredietnemer als de investeerder. Maar wat zijn aantrekkelijke voorwaarden? De laatste tijd zijn de tarieven in de kapitaalmarkt snel veranderd. In dit artikel geven wij een overzicht van wat er is gebeurd en hoe wij onszelf hebben aangepast.

Wat is er gebeurd?

In het nieuws gaat het vrijwel elke dag over inflatie of stijgende rente. De ECB heeft een treffende samenvatting waardoor dat komt:

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne hebben we te maken met een situatie waarin de inflatie te hoog is, maar de economie vertraagt. De prijzen zijn door de oorlog sterk gestegen, vooral voor energie en voedsel. Veel bedrijven hebben ook meer moeite om de materialen, reserveonderdelen en werknemers te krijgen die ze nodig hebben voor de productie, wat de problemen verergert die er al waren vanwege de pandemie.

In reactie op de hoge inflatie hebben de centrale banken hun rentetarieven snel verhoogd. Door lenen duurder en sparen aantrekkelijker te maken, willen de centrale banken de vraag naar goederen en diensten verminderen. Daarnaast willen zij de verwachte inflatie verlagen, om de prijzen van bedrijven en de lonen te stabiliseren.

Hoe dat de rentetarieven van October beïnvloedt

De rente die wij aan kredietnemers rekenen, oftewel de tarieven van October, worden bepaald door verschillende factoren:

  • De kredietscore van een bedrijf
  • De risicovrije rente in het land van herkomst van een bedrijf
  • Het type analyse dat wordt toegepast
  • De zekerheden
  • De looptijd van de lening

De rente van de centrale bank vormt de maatstaf voor de rente die financiële dienstverleners in rekening brengen. Het verhoogt ook het rendement op een risicoloze belegging, zoals de staatsobligaties van sommige landen of het sparen bij de bank. Door geld uit te lenen aan het MKB, zoals via October, neem je het risico dat je investering niet wordt terugbetaald. De rente is de compensatie voor dat risico. Daarom moeten de rentetarieven stijgen om dezelfde relatieve compensatie voor het risico te behouden. Met andere woorden, de risico-opslag moet gelijk blijven.

Wat hebben we veranderd?

Van 2016 tot begin dit jaar was de rente van de centrale bank 0, waardoor het risicovrije rentecomponent bij het bepalen van onze tarieven stabiel was. In juli 2022 verhoogde de ECB hun rente voor het eerst in 11 jaar. De grote vraag is of het voldoende is. Als de inflatie hoog blijft, is het waarschijnlijk dat de centrale banken hun rente blijven verhogen. Toch wordt verwacht dat de centrale banken op een gegeven moment hun rente ook weer zullen verlagen.

Daarom herzien we nu vaker de tarieven voor onze kredietnemers en hebben we het bijwerken van de tarieven in onze systeem eenvoudiger gemaakt. Wij hebben een speciaal comité opgericht, bestaande uit specialisten uit de verschillende landen waarin wij actief zijn, om de tarieven te herzien. Dit comité bekijkt maandelijks wat de risicovrije rentevoet per land is en stelt maandelijks nieuwe tarieven voor.

Met deze aanpak kunnen wij beter inspelen op de huidige marktomstandigheden. Wij kunnen aantrekkelijke voorwaarden overeen blijven komen voor kredietnemers en -gevers, of de rente van de centrale bank nu stijgt of daalt.