ondernemingen

MKB investeert vooral in vaste activa

October analyseerde financieringsaanvragen van ondernemers in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Nederland. En wat blijkt? Eén op de zes MKB-ers vraagt vooral financiering om te investeren in vaste activa. Dat blijkt uit data van de 185.000 aanvragen en de redenen daarvoor die October bijhoudt sinds 2015. Het Nederlandse MKB, waar October sinds 2019 actief is, laat in lijn met andere landen zien vooral financiering aan te vragen voor machines, voertuigen en transportmiddelen. In 2021 werd bij vijftien procent van de Nederlandse aanvragen bij October vaste activa als reden opgegeven.

‘’Het is niet vreemd dat ondernemers al jaren vaste activa als primaire focus hebben’’, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “De ruimte die een ondernemer heeft om te lenen is beperkt en in de aanvragen zien we dat ondernemers vooral financiering zoeken om de verdiencapaciteit van de onderneming op peil te houden, met onder andere machines. En we kunnen concluderen dat financiering de zuurstof van het MKB is,  essentieel om te groeien of een crisis zoals corona te overleven.”

Digitalisering blijft bij wens


Naast vaste activa vragen Nederlandse ondernemers vaak financiering aan voor een management buy out. 13 procent van de Nederlandse aanvragen heeft het uitkopen van management als reden. Digitalisering is slechts bij iets meer dan één procent de reden voor de aanvraag. En dat is opvallend; uit eerder onderzoek van October blijkt namelijk dat drie op de tien Nederlandse ondernemers aangaf te willen investeren in digitalisering. Mannaerts: “De wens om te digitaliseren is er maar een ondernemer die moet kiezen tussen een voorspelbare impuls voor zijn cashflow of een groot digitaliseringsproject waar mogelijk pas over langere tijd vruchten van worden geplukt, kiest dan voor het eerste.”

 

Vier op tien aanvragen direct gerelateerd aan pandemie

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de meeste financieringsaanvragen gedaan om de pandemie het hoofd te kunnen bieden. Maar liefst veertig procent van de Nederlandse aanvragen in 2021 is direct gerelateerd aan de coronacrisis. “De pandemie bracht onzekerheid en door te investeren zetten ondernemers daar een strijdplan tegenover”, zegt Mannaerts. “Denk hierbij aan voorraden inslaan, nieuwe producten ontwikkelen en flink vooruit bestellen. Een eenvoudig aanvraagproces voor financiering is dan een uitkomst. Een ondernemer weet dan namelijk binnen een etmaal of financiering ophalen mogelijk is.”

 

Data verantwoording

October heeft de beschikking over data van ruim 185.000 financieringsaanvragen die zijn binnengekomen bij het financieringsplatform sinds 2015, waaronder alle aanvragen afkomstig van de online quickscan, en legt op basis daarvan trends en ontwikkelingen over financiering bloot. Nederlandse data is beschikbaar over 2019, 2020 en 2021.