ondernemingen

October keurmerk ‘Erkend MKB financier’

October is trotse partner van Stichting MKB financiering. Eerder dit jaar schreven we over de Gedragscode MKB Financiers die door de stichting is ontwikkeld en nu ontvangen 11 financiers het keurmerk Erkend MKB Financier.

In Nederland zijn er veel alternatieve financiers. Naast crowdfunding zijn er ook andere manieren om met een non-bancaire financiering je bedrijf te laten groeien. Dat biedt mooie diversificatie-mogelijkheden voor ondernemers en adviseurs. Maar, het aantal aanbieders in de markt is groot. Daarom is het een flinke uitdaging voor ondernemers en adviseurs om een weloverwogen keuze te maken.

October en Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering (SMF) is de brancheorganisatie voor alternatieve financiers. De stichting heeft als doel de toegang tot financiering voor het MKB te verbeteren. Dit doet de stichting door samen te werken met onder andere de AFM, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Kifid.

De Gedragscode MKB Financiers is opgesteld in samenspraak met financiers, ondernemers, adviseurs en andere stakeholders. In deze gedragscode zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers. Hierin staan richtlijnen op het gebied van maximale rentetarieven, transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden. De gedragscode sluit aan bij de behoeften van de markt.

Keurmerk Erkend MKB Financier

October is 1 van de 11 alternatieve financiers die het keurmerk Erkend MKB Financier hebben ontvangen. Hiermee voldoet October aan de hoogste eisen voor passend en verantwoord financieren. Hierbij wordt o.a. uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in de gedragscode.

Het keurmerk Erkend MKB Financier is uitgereikt aan de hand van een onafhankelijke audit. Alleen MKB financiers die zich houden aan de eisen voor passend en verantwoord financieren aan ondernemers komen in aanmerking voor dit keurmerk. Naast October zijn dit Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, Geldvoorelkaar, NPEX, Qredits, Spotcap en Voldaan.

Jaarlijks vindt er een controle plaats op alle de keurmerk-houders om te bevestigen dat de eisen van het keurmerk worden nageleefd. Het bestuur van SMF zal toezien op naleving van de uitgangspunten.

Financieringswijzer voor een passende financier

Omdat SMF ondernemers nog beter wilt helpen met het maken van een keuze voor een erkende financier, is een financieringswijzer ontwikkeld. Een ondernemer  beantwoordt dan enkele vragen over zijn of haar financieringsbehoefte en ontvangt direct een onafhankelijk advies van de financiers die het meest passen bij de financieringsbehoefte.

 

October financiert gevestigde ondernemers met een omzet van minimaal €250.000. Dit zijn financieringen van €30.000 tot €3.500.000 en met een rentepercentage van 2,5% tot 9,9%. Ondernemers kunnen de online quickscan invullen en zien vervolgens of ze in aanmerking komen voor een lening.