nieuws

Stichting MKB Financiering voor kwaliteit en kennisontwikkeling

Elke ondernemer streeft naar een succesvol bedrijf. Om de ideeën en groeiambities die hiervoor nodig zijn te verwezenlijken, is vaak externe financiering nodig. Deze financiering kan op meerdere manieren worden verkregen. Veel ondernemers gaan, veelal uit gewoonte, rechtstreeks naar een bank. Maar steeds vaker ziet het MKB dat ook bij alternatieve financiers veel kansen liggen. Om de sector van alternatieve financiering duurzaam te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ondernemers op een verantwoorde manier financiering krijgen, is eind 2018 Stichting MKB Financiering (SMF) opgericht.

De stichting bestaat op dit moment uit 9 alternatieve financiers, waaronder uiteraard October. Samen maken deze partners zich sterk om de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Twee belangrijke pijlers van SMF zijn:

  • Het faciliteren van kennisontwikkeling
  • Het opstellen van een gedragscode voor non-bancaire MKB FInanciers

Faciliteren van kennisontwikkeling 

Het aanbod op de financieringsmarkt is divers. Om de toegang tot financiering voor ondernemers duurzaam te verbreden is daarom continue kennisontwikkeling van ondernemers nodig. SMF zorgt voor kennisontwikkeling over alternatieve financieringsvormen door middel van het geven van workshops, in samenwerking met grote ondernemersnetwerken zoals ONL en MKB Nederland.

En niet alleen de ondernemer heeft meer kennis nodig; uit onderzoek blijkt ook dat er gebrek aan kennis en ervaring is bij de MKB adviseur over nieuwe vormen van financiering en hoe ondernemers hierover te adviseren. Daarom richt SMF zich ook op educatie van alternatieve financiering voor financieel adviseurs en opleiders, in samenwerking met verschillende brancheverenigingen.

Een uniforme gedragscode voor transparantie

Een belangrijk middel voor het realiseren van een duurzame verbetering en professionalisering van de branche  is het opstellen van een gedragscode. Deze gedragscode, die per 1 juli 2019 ingaat, wordt door alle partners ondersteund en nageleefd en omschrijft hoe transparantie richting ondernemers en wordt gewaarborgd:

  • Het oprichten van een centraal klachtenloket voor ondernemers.
  • De afspraak maken dat communicatie richting ondernemers correct, duidelijk en niet misleidend mag zijn. 

Op de agenda voor 2019

Op dit moment is SMF de lancering van de MKB Financieringswijzer en de publicatie van de gedragscode aan het voorbereiden. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Houd de website van Stichting MKB Financiering of de nieuwspagina van October in de gaten.