investeerders

October duikt in data: terugblik 2021

2021 was een intens jaar voor October. Niet alleen was het ons beste leenjaar tot nu toe, met meer gefinancierde projecten dan de laatste drie jaar samen.  Het was ook een jaar van meerdere partnerschappen met met belangrijke spelers op het gebied van investeringen. Daarnaast hadden wij een verandering in het management en een groeiend bestand aan actieve investeerders. Om meer te weten te komen over dit waanzinnige jaar, lees onze Open Brief. October zet transparantie voorop, en daarom introduceren we dit nieuwe jaar een nieuwe reeks artikelen over statistieken. Vandaag beginnen we deze serie met een terugblik op de belangrijkste October data voor investeerders in 2021.

 

Een divers aanbod aan projecten

In 2021 werden 884 projecten gefinancierd door ruim 29.000 actieve investeerders voor een totaalbedrag van €182 miljoen. Dit is een record vergeleken met voorgaande jaren.

Het afgelopen jaar was een voor en een na in ons projectaanbod. Waarom? De pandemie heeft het landschap voor het mkb veranderd. Het heeft onze gewoonten veranderd waardoor we meer geneigd zijn om technologie te gebruiken.

Sinds 2020 heeft October het productaanbod uitgebreid om perfect aan te sluiten op de behoeften van bedrijven. Door ook in te zetten op technologie wordt de manier waarop bedrijven worden gefinancierd veranderd.

October, dat al eerder staatsgegarandeerde leningen verstrekte, ging een stap verder door een Instant lening proces te ontwikkelen op basis van banktransacties (genaamd Kea) om meer bedrijven te bedienen en onze investeerders de kans te geven hun portfolio te diversifiëren. Dankzij deze innovatie werden meer dan 200 bedrijven in Frankrijk en Italië ondersteund voor 4 miljoen euro, met een gemiddelde lening van €20.000. Deze door Kea geanalyseerde projecten werden uitsluitend gefinancierd door onze gemeenschap van particuliere investeerders. Deze geweldige prestatie gaan wij in 2022 voortzetten!

 

Investeringsvoorkeuren van verschillende landen

October heeft een Europees hart. Dat betekent dat investeerders vanuit de hele wereld kunnen op het platform de groei van het Europese MKB ondersteunen. Uiteraard vertegenwoordigen de landen waar October actief is (Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland) het grootste deel van de gemeenschap. Zo vormen zij samen 90% van de actieve investeerders op ons platform.

In 2021 werden bijna 550.000 individuele investeringen gedaan op het platform, met een gemiddelde lening van €60. Wel zien we een sterke kloof zien met internationale investeerders die gemiddeld €83 per project investeren. Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van €21 miljoen dat in 2021 door de October investeerders gemeenschap in de Europese reële economie is geïnjecteerd. Het project Sandaya springt eruit. Dit project werd gefinancierd door een recordaantal van 5.671 investeerders voor een totaalbedrag van €459.000.

 

Op zoek naar veilige investeringen

Dit jaar is opnieuw gebleken dat investeerders op zoek zijn naar veiligheid in hun investeringen:

  • Gemiddeld investeerden zij ongeveer 60% meer in kredietscores A+ dan in C-. Er is dus een grotere belangstelling voor veiliger projecten.
  • Een andere aanwijzing dat investeerders op zoek zijn naar veilige investeringen is hun voorkeur voor langere leningen, wat contra-intuïtief kan klinken. In 2021 waren er vooral projecten met een looptijd van 0-24 maanden. Het hoogste geleende bedrag ging echter naar projecten tussen 49 en 60+ maanden, die meestal overeenkwamen met projecten met hoge kredietscores.

Gemiddelde lening per land, afhankelijk van de duur van het project Portfolio October (2014-2021)

 

Desalniettemin lijken de investeerders hun gedrag aan te passen als de rentevoet tot het uiterste gaat, vooral als hij hoger is dan 8%.

Bij het analyseren van de investeringsgewoonten van onze investeerders hebben wij ook vastgesteld dat zij een ‘bias’ vertonen. Dit betekent dat investeerders de voorkeur geven aan investeringen in projecten van hun eigen land. Dus hoe meer deze voorkeur bestaat, hoe sterker de ‘home bias’ is. Het land met de minste home bias is Spanje met slechts 4% meer investeringen in hun eigen projecten. Nederland is het land met de meeste home bias door ongeveer 22% meer in Nederlandse projecten te investeren.

De klant staat voorop

In 2021 verwelkomde October 5.200 nieuwe actieve investeerders, die ten minste in 1 project hebben geïnvesteerd, vooral in Frankrijk en Nederland.

In de loop van dit jaar zijn er 23.000 gesprekken door investeerders gestart middels onze online chat. Deze zijn door het Customer Success team beantwoord met een tevredenheid van 85%. Dit team verwelkomde nieuwe gezichten: Federica werd de Customer Success Manager in Italië. Daarnaast beantwoordt Rachel al je vragen als je een Nederlandse investeerder bent en geeft Fanny ondersteuning aan alle Frans-sprekende investeerders. Het belangrijkste doel van het Customer Success team is om de investeerders te ondersteunen en hen hiermee de beste ervaring op het platform te geven.

De meeste gesprekken met onze investeerders gingen over de verificatie van een October account (16% van de gesprekken), bugs op het platform of bij onze providers (18%), de wijziging van persoonlijke gegevens (22%) of wanbetalingen in het portfolio van de investeerder (5%).

Wanneer investeerders een bug melden, verzamelt het Customer Success team gedetailleerde informatie (web of mobiele omgeving, de stappen die ze volgen, het gebruikte apparaat…) om te delen met het tech team. Met als resultaat  dat het tech team zo snel mogelijk met een oplossing kan komen. Dit jaar zijn er met de hulp van de investeerders 56 bugs opgelost door ons tech team, zowel op het web als op de mobiele app.

Statistieken altijd online beschikbaar 

Soms krijgen bedrijven te maken met financiële problemen, waardoor de maandelijkse aflossingen in gevaar kunnen komen. In dat geval heb je misschien vragen. Bij October geloven we dat transparantie belangrijk is: daarom zijn onze statistieken op elk moment beschikbaar op de website en communiceren we regelmatig over late betalingen. In december 2021 bedroeg de maximale interne rentevoet (IRR) van October’s portfolio 5,71% en de netto IRR 4,17%, wat betekent dat defaults de prestaties van het portfolio met ongeveer 1,5% hebben verminderd. We houden ons portfolio voortdurend in het oog en werken aan de verbetering van onze kredietprocessen en -technologie om de default rate te verlagen. Zo hebben we dankzij het gebruik van geautomatiseerde scoringsmodellen de default rate de afgelopen jaren kunnen halveren (zie meer informatie hier).

Conclusie:

We hebben jullie feedback in 2021 gehoord en blijven onze statistieken in 2022 delen. Om dit te doen, stellen we een statistieken overzicht per kwartaal op die we delen  in de nieuwsbrief. Hiermee krijg je een overzicht van onze vorderingen.

In 2022 zullen we onze batterijen weer opladen! October heeft de intentie om nieuwe fondsen te werven, nieuwe talenten aan te werven om ons product te innoveren en voortdurend te verbeteren, 54 posities zullen we de komende 12 maanden in Europa openen! En we gaan door met onze missie: bedrijven beter financieren.