team

Open brief aan onze community: 2021, een recordjaar, vol perspectieven!

De open brief aan onze October-gemeenschap is een traditie waar wij ons bijzonder graag aan houden. En dit jaar des te meer, want wat was 2021 een ontzettend intens jaar!

Vorig jaar maakte we in onze open brief de belofte om hard te blijven werken, met enthousiasme en nieuwsgierigheid. We beloofden efficiënter te lenen aan bedrijven, onze technologie voortdurend te verbeteren, en nog harder te strijden om bedrijven te ondersteunen. Het werd een jaar vol nieuwe inzichten, learnings en hard werk om onze missie ‘bedrijven beter financieren’ waar te maken. En dat deden we; in Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en Duitsland behaalden we gezamenlijke en land-specifieke mijlpalen waar we energie van kregen en die ons een boost geven om in 2022 met volle kracht vooruit te gaan.

 

De mijlpalen van 2021

Het was een jaar van indrukwekkende groei en innovatie voor ons bedrijf gedreven door technologie met een ‘human touch’:

  • Een jaar waarin we 886 mkb-bedrijven hebben ondersteund en maar liefst €186 miljoen beschikbaar hebben gesteld, waarvan €39 miljoen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Om dat even in perspectief te zetten; in 2021 hebben we meer projecten gefinancierd dan in 2018, 2019 en 2020 gezamenlijk!
  • We hebben 350 nieuwe functies ontwikkeld en verbeterd, 16 releases uitgebracht, 18.474 code commits (simpel gezegd, een commit is een stuk code dat wordt gevalideerd en in productie wordt genomen).
  • Met een investering van €20 miljoen vanuit het DACI-fonds, sluit Invest-NL zich als eerste grote Nederlandse investeerder aan bij een gemeenschap van gerenommeerde instellingen in heel Europa. Een uiterst belangrijke ontwikkeling voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, die juist nu zoveel behoefte heeft aan een eenvoudig financieringsproces.

Deze dynamiek wordt weerspiegeld in onze eigen resultatenrekening. Want we behaalden een omzetstijging van 72%, met een stabiel team van 104 toppers. En dat resulteerde weer in een convergentie naar winstgevendheid in onze best-presterende October-landen. Kortom, October heeft een gezonde groei, en dat motiveert om wederom te versnellen.

 

Het jaar van zichtbare innovatie… of niet!

Een indrukwekkende en merkbare innovatie van 2021 was Instant Lending op basis van Open Banking, beschikbaar in Frankrijk en Italië. Binnen enkele seconden een beslissing nemen op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier is de heilige graal die we de afgelopen zeven jaar hebben nagestreefd. De klanten van de Franse bank Qonto en ondernemers die in aanmerking komen van staats-gegarandeerde leningen, in Frankrijk of in Italië, maken nu gebruik van deze innovatie. En dat is niet zonder resultaat; dit gaat om een kwart van de in 2021 verstrekte leningen. En we zijn niet van plan om het hierbij te laten.

Maar de meest interessantste innovatie is de innovatie die men niet kan zien. Dat is de innovatie die het mogelijk maakt om snellere en betere beslissingen te nemen. De automatische verwerking van bankrekeningen of de verificatie van door de kredietnemer verstrekte documenten zijn belangrijke mijlpalen.

Het gevolg hiervan is wellicht te zien in onderstaande grafiek. Hier kun je zien dat dankzij onze scoring-technologie (dit model noemen wij intern Magpie) het percentage aan wanbetalingen is gehalveerd. En dit allemaal terwijl ons acceptatie-percentage 5 keer hoger is. Deze grafiek alleen al is een motivatie voor het hele team om op zoek te gaan naar de ultieme technologie.

Magpie default percentage

In Nederland blijven we natuurlijk niet achter! Begin 2021 hadden we al het  Corona Snelkrediet op basis van een staatsgarantie. In de tweede helft hebben we ook het October Snelkrediet gelanceerd waarbij de aanvrager binnen 24 uur een beslissing kan verwachten. Beide kredieten maken gebruik van een verkorte aanvraag met als uitgangspunt: jij geeft ons 2 jaarverslagen, wij geven jou de financiering voor je groei.

 

Het eerste jaar van October Connect

Bank X-Ray

Bank X-Ray analyseert de bankverrichtingen van een onderneming. Dit is een van de indicatoren die beschikbaar zijn in onze Connect-modules.

2021 was hét jaar waarin we voor het eerst onze technologie op een gestructureerde manier aan andere financiële spelers hebben aangeboden. Als een eenvoudige SaaS, beschikbaar via API, gebruiken zij nu onze toolbox om hun eigen business te optimaliseren. Want met onze toolbox kwalificeren zij leads, controleren ze op kwaliteit alvorens fondsen over te maken naar hun klant, hebben beter zicht op de voortgang van hun portefeuille en gaan fraude tegen. We zijn er dan ook ongelofelijk trots op dat deze toolbox, die we in de afgelopen 7 jaar hebben opgebouwd nu interessant is voor veel vermogensbeheerders en zelfs banken. Zencap, Tikehau, Eurazeo, 123IM en Bpifrance (de Franse openbare investeringsbank) zijn allemaal voorlopers die hun vertrouwen toonden. En niet zonder resultaat; vandaag vertegenwoordigt October Connect al 15% van onze omzet.

 

Genoeg geld om onze ambities te financieren

Geld lenen aan bedrijven is een eeuwig kip-en-ei-probleem, dat merken we al zeven jaar. We maakten een indrukwekkende groei door. Deze groei vereiste een verdubbeling van de inspanningen voor onze eigen funding. Dit is dan ook een goed moment om onze gemeenschap van 29.000 actieve particuliere investeerders te bedanken, evenals alle institutionele investeerders die hun vertrouwen opnieuw hebben toegezegd of voor het eerst zijn toegetreden tot October. Onze hoogtepunten van 2021? Een steeds groter wordende basis van Europese investeerders, de komst van de eerste Nederlandse investeerder Invest-NL en een grote verscheidenheid aan institutionele investeerders, van Generali tot het Europees Investeringsfonds, met inbegrip van family offices, la Caisse des Dépôts en Cassa Depositi e Prestiti.

 

Het jaar dat we eindelijk weer samen kwamen

Na een on-and-off lockdown van bijna twee jaar en een reisverbod tussen Parijs, Madrid, Milaan, Amsterdam en München, kwamen alle teams van de October-landen eindelijk weer bijeen. Dat deden we in Portugal, waar we tijdens een seminar het (gedeeltelijke) einde van Zoom vierden en de grote lijnen voor 2022 hebben uitgezet.

 

Het was ook een gelegenheid om een wijziging in het management aan te kondigen. Patrick de Nonneville, mede-oprichter van October en voorheen COO is benoemd tot CEO. Thorsten Seeger, CEO van October Duitsland, is benoemd tot COO. Olivier Goy, mede-oprichter van October, trad om gezondheidsredenen af als CEO en is nu voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is een uitdaging om de nieuwe organisatie in een paar regels weer te geven. Olivier geeft in dit bijzondere blog een verdere toelichting over de wijziging. Als er één ding is om te onthouden, is dat onze getoonde inzet voor transparantie en de onmiskenbare motivatie van een heel team om een ambitieus project vooruit te helpen.

 

De grote vraag

In het licht van onze groei en ambities, en niet te stuiten focus op technologie, begrijpen we dat sommigen van jullie je afvragen: “is October nu een kredietplatform of een SaaS-bedrijf?”

Een legitieme vraag gezien de groei en het potentieel van de October Connect business tegen het einde van 2021. In feite zijn we het allebei! Als we op goede ideeën komen om onze technologie te verbeteren, dan komt dat door onze lending business. Als we onze technologie voortdurend bijsturen en verbeteren, dan komt dat door onze dagelijkse kredietverlening in vijf landen. Omgekeerd, als bij een stijgende conversie onze wanbetaling-percentages dalen, dan komt dat door onze technologie. Dit alles in dienst van één enkele missie: bedrijven beter financieren.

 

2022? Onze missie voortzetten: bedrijven beter financieren!

Na een jaar als 2021 gaan we natuurlijk met volle vaart 2022 in. We willen zowel met onze kredietactiviteit als onze Connect-activiteiten doorgroeien en (in-)direct zoveel mogelijk MKB bedrijven bereiken.

Om dat te doen, moeten wij ook onze batterijen weer opladen! We zullen nieuwe fondsen werven, nieuw talent aantrekken om te innoveren en ons product voortdurend verbeteren. Wij nodigen iedereen uit om onze Welcome to the Jungle pagina te bezoeken die gewijd is aan de 54 functies die wij de komende 12 maanden in Europa zullen openen. Als deze open brief jou ervan overtuigt dat October herkenbare waarden en een interessante missie heeft, laten we praten!

Zonder uw steun zal onze missie zeker niet slagen. Daarom willen wij iedereen hartelijk danken. Wij wensen jullie allen een uitstekend jaar en een positieve mindset om door de uitdagingen te navigeren die het leven onvermijdelijk op ons af zal sturen.

Het Team van October