investeerders

Leningen met staatsgarantie voor het MKB

Onlangs hebben er 2 grote veranderingen plaatsgevonden bij October. Sinds kort kunnen we in Frankrijk leningen verstrekken die worden gedekt door de Franse staat. Daarnaast gebruiken we nu ‘Magpie‘, ons automatische scoringsmodel voor financieringsaanvragen, om deze leningen te selecteren en te beoordelen. Maar, waar gebruiken ondernemers deze leningen met staatsgarantie precies voor?

Risico’s verlagen met staatsgaranties

Geld uitlenen in tijden van corona is risicovoller dan normaal. Uit angst voor een kredietcrisis en uiteindelijk het faillissement van bedrijven, verlagen overheden het risico voor kredietverstrekkers. Dit doen zij door middel van staatsgaranties. Met een staatsgarantie dekt de overheid een deel van het verlies in het geval van een default. Met andere woorden, als een bedrijf de lening niet kan terugbetalen, betaalt de staat de lening (gedeeltelijk) terug. Op die manier maakt de overheid het voor investeerders aantrekkelijker en verantwoord om toch aan een bedrijf te lenen.

In Frankrijk heeft de regering een pakket van 300 miljard euro aan staatsgegarandeerde leningen geïntroduceerd. Met deze garantie dekt de Franse staat tot 90% van het geleende kapitaal.

De impact van Instant Projecten 

Voor meer efficiëntie en het verstrekken van meer leningen hebben we onze kredietanalyse verder gedigitaliseerd. Zo zijn Instant Projecten geïntroduceerd. Voor projecten lager dan 250.000 euro en die vallen onder een staatsgarantie, gebruiken we Magpie. Dat is ons automatische scoringsmodel voor financieringsaanvragen. Magpie is gebouwd met behulp van machine learning-algoritmes en grote hoeveelheden data. Een bedrijf dat in aanmerking komt voor een staatsgarantie, weet daardoor binnen een paar minuten of het een lening kan krijgen en tegen welke kosten.

Tot nu toe hebben we 10 Instant Projecten gefinancierd. Bijna 4.000 kredietverstrekkers hebben al geïnvesteerd in deze projecten. Bent u een van deze investeerders? Wellicht heeft u deze verschillen, ten opzichte van de traditionele projecten, al opgemerkt:

  • Instant projecten hebben een apart aflossingsschema. Dit komt door de voorwaarden van de Franse staatsgarantie. De eerste 12 maanden is het rentepercentage van alle door de staat gegarandeerde leningen 2%. Daarbij worden in de eerste 11 maanden geen aflossingen gedaan en geen rente uitbetaald. In de 12de maand wordt de rente betaald. De kredietnemer kan na het eerste jaar kiezen om de lening volledig of gedeeltelijk terug te betalen. Indien de kredietnemer de lening niet volledig terugbetaald na 12 maanden, kan de terugbetaling worden gespreid over een periode van 1 tot 5 jaar. Voor deze periode wordt een nieuw rentepercentage toegepast. Meer informatie hierover in onze tutorial.
  • Instant projecten hebben een minder gedetailleerde projectbeschrijving. Algemene informatie en financiële resultaten worden weergegeven, maar we geven minder details dan bij standaard projecten. Deze informatie wordt bij standaard projecten door onze financiële analisten aangevuld. Uiteraard zijn niet alle Instant Projecten hetzelfde. In de regel is de lening bedoeld om continuïteit te verzekeren na de impact van de COVID-19-crisis. Maar het doel van de lening verschilt.

Verschillende financieringsdoeleinden

COVID-19 en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding te beperken, hebben het MKB op verschillende manieren geraakt. Denk aan restaurants, hotels en winkels die in Frankrijk moesten sluiten, of aan fabrikanten die hun productie moesten verlagen om te voldoen aan een dalende vraag. Veel bedrijven hebben buffers om een korte omzetdaling op te vangen. Ook hebben leveranciers en overheden het MKB geholpen met betalingsuitstel en subsidies. Desalniettemin hebben veel MKB-bedrijven te maken met een langdurige daling van de omzet door COVID-19. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een bedrijf extra geld nodig heeft om de coronacrisis het hoofd te bieden. Zoals deze 5 voorbeelden:

1. Het betalen van leveranciers

Bedrijven zijn ondanks de coronacrisis nog steeds afhankelijk van hun leveranciers. In geval van een omzetdaling hebben bedrijven extra geld nodig om leveranciers te betalen voor de benodigde grondstoffen en productie voort te zetten.

2. Het uitbetalen van salaris aan personeel

Het personeel is essentieel voor het voortbestaan van een bedrijf. Daarom is het belangrijk voor bedrijven om de lonen van het personeel te blijven betalen, ook als er tijdelijk minder geld beschikbaar is. Door beroep te doen op een lening kunnen ontslagen worden voorkomen.

3. Het betalen van de huur en andere vaste lasten

Ook tijdens de crisis hebben bedrijven vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de huur. Om te voorkomen dat een winkel, restaurant of kantoor moet sluiten, kunnen bedrijven geld lenen voor extra liquiditeit om de vaste lasten te dragen, totdat de omzet weer stijgt.

4. Belastingen en sociale bijdragen

Een andere vaste kostenpost waar bedrijven mee te maken hebben, zijn belastingen en sociale bijdragen voor werknemers. Hoewel de regeringen in veel landen maatregelen hebben genomen om de belastingdruk voor bedrijven tijdens de crisis te verlichten, is de huidige omzet van bedrijven wellicht onvoldoende om deze kosten te dekken.

5. Het doen van nieuwe investeringen

De coronacrisis weerhoudt bedrijven er niet van om te innoveren en groeien. In veel gevallen zijn nieuwe investeringen een geschikt antwoord voor bedrijven om terug te keren op het oude omzetniveau. Denk bijvoorbeeld aan restaurants die investeren in elektrische fietsen voor bezorgingsdiensten. Wanneer er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze investeringen te doen, kan een bedrijf een lening aanvragen.

Wat de reden voor de financiering ook is, dankzij onze Instant Projecten en de Franse staatsgarantie kunnen we bedrijven een snelle en effectieve financieringsoplossing bieden. Als investeerder heeft u daardoor nóg meer investeringsmogelijkheden op het platform. En dus meer mogelijkheden om uw portfolio verder te diversifiëren en tegelijkertijd bedrijven door de crisis te helpen.