investeerders

Snelle beslissingen om het MKB optimaal te ondersteunen

De coronacrisis zorgt voor economische onzekerheid. Hierdoor zijn financiers over het algemeen minder bereid om krediet te verstrekken. Om een kredietcrisis en het faillissement van MKB-bedrijven te voorkomen, verlagen Europese overheden het risico voor kredietverstrekkers met overheidsgaranties. Hiermee dekt de overheid een deel van het verlies in het geval van een default. Dus als een bedrijf de lening niet kan terugbetalen, zal de staat de lening (gedeeltelijk) terugbetalen. Daarmee maakt de overheid het minder risicovol voor investeerders om in deze crisis te blijven lenen aan het MKB.

October kan aanspraak maken op overheidsgaranties in Frankrijk, Italië en Nederland. Om de efficiëntie te verhogen en meer leningen te verstrekken, digitaliseert October de kredietanalyse verder voor projecten onder 250.000 euro en gedekt door een overheidsgarantie.

In dit artikel vertellen we alles over deze nieuwe data-gedreven kredietanalyse, die ons in staat stelt om nóg sneller de beslissing te nemen: komt dit bedrijf in aanmerking voor een lening of niet?

Onze huidige kredietanalyse

Even een opfrisser: de kredietanalyse van een financieringsaanvraag wordt uitgevoerd door het lokale kredietteam van October. Onze financiële analisten verzamelen de kwantitatieve en kwalitatieve informatie die nodig is om het risico van zo een aanvraag te beoordelen. Zo halen ze informatie uit jaarrekeningen en plaatsen dit in ons scoringsmodel. Het scoringsmodel wordt automatisch of handmatig aangevuld met alle informatie over de financiële resultaten, de marktvooruitzichten en het managementteam van een bedrijf. Het scoringsmodel genereert vervolgens een kredietscore en een bijbehorend rentepercentage, dat wordt voorgesteld aan de kredietnemer. Dit noemen we underwriting.

Underwriting is een groot deel van elke kredietanalyse, maar niet het enige deel. De proces wordt samengevat in 5 stappen:

  1. De ondernemer of financieel adviseur dient online een aanvraag in.
  2. Er vindt een analyse en een (online) gesprek plaats tussen de kredietnemer en de October-analist.
  3. Het opstellen van een voorstel, acceptatie en compliance door de analisten van October.
  4. Goedkeuring door de internationale kredietcommissie van October.
  5. Fraudepreventie door het operationeel team van October.

Ontdek alle details achter deze 5 stappen in dit tutorial.

Blijven ontwikkelen met Magpie

De afgelopen jaren hebben de data en tech teams van October een automatisch scoringsmodel voor financieringsaanvragen ontwikkeld. Dit scoringsmodel noemen we Magpie, het engelse woord voor ekster, een hele slimme vogel. Magpie is gebouwd met behulp van machine learning-algoritmes en grote hoeveelheden data. Deze data is in de afgelopen 5 jaar verzameld in alle landen waar October actief is. Het model verbetert continue naarmate we meer gegevens verzamelen en nieuwe inzichten toepassen.

Magpie berekent de kans op een default van een bedrijf in en scoort dit op een schaal van 1 tot 5. Een Magpie score van 5 betekent dat de kans op default zeer hoog is. Normaal gesproken is een Magpie score van 1 gelijk aan een kredietscore van B. Een Magpie score 2 krijgt de kredietscore C. Alle bedrijven met een hogere score komen niet in aanmerking voor een lening.

Hoe werkt Magpie?

Stel, u bent de CEO van een bedrijf en vraagt €100.000 voor het uitbreiden van uw distributiekanaal. Wat gebeurt er dan?

1. Eerst test u met de Quickscan van October of u in aanmerking komt voor een lening op October. We vragen dan naar uw KvK-nummer, het te financieren bedrag en de reden van uw aanvraag.

2. Gebaseerd op uw KvK-nummer verzamelt Magpie gegevens van publieke en private dataverstrekkers, zoals centrale banken. Met deze gegevens gaan we na of uw bedrijf voldoet aan onze minimale criteria. Deze criteria zijn een omzet van minstens €250.000, een winstgevende organisatie en 2 afgesloten boekjaren. Magpie analyseert automatisch de door u ingediende documenten, zoals bankafschriften en jaarverslagen. Vervolgens vergelijkt Magpie uw bedrijf en aanvraag met soortgelijke bedrijven, in termen van grootte, activiteit en locatie. Het evaluatiemodel voorspelt dan het vermogen om de lening terug te betalen. Met andere woorden, we maken een inschatting van de kans op een default.

3. Wanneer uw bedrijf een Magpie-score van 1, 2 of 3 krijgt, neemt een van de analisten van October het over. Zij zullen extra informatie verzamelen, een gesprek voeren met de directie van uw bedrijf en de rest van de underwriting doen, zoals hierboven uitgelegd.

Onze analisten baseren zich al sinds 2019 in Frankrijk en sinds januari 2020 in Italië op de Magpie-scores.

Snellere beslissingen

Magpie is getoetst op 130.000 eerdere financieringsaanvragen die bij October zijn gedaan. En wat blijkt? Het scoringsmodel is goed in staat om een default te voorspellen.

Vanaf nu zal Magpie daarom kredietbeslissingen nemen voor:

  • Projecten met een Magpie score van 1 of 2
  • Die worden gedekt door een staatsgarantie
  • Met een financieringsbedrag tussen €30.000 en €250.000

Deze projecten noemen we Instant Projecten. De October-analist controleert alleen of het bedrijf in aanmerking komt voor een overheidsgarantie en is verantwoordelijk voor de compliance check. Er zal geen underwriting worden gedaan door de analist en er vindt geen ontmoeting plaats met de kredietnemer. Wel verifiëren we de identiteit van een kredietnemer middels een video-oproep.

Vergeleken met het traditionele proces is dit hoe het nieuwe proces eruit ziet:

 

Stap Standaard Projecten Instant Projecten
1 Ondernemer of financieel adviseur doet een financieringsaanvraag via de quickscan op october.eu Ondernemer of financieel adviseur doet een financieringsaanvraag via de quickscan op october.eu
2 Analyse en (online) gesprek met kredietnemer door de October-analist Analyse en kredietvoorstel met behulp van Magpie
3 Underwriting en kredietvoorstel Compliance check door de October-analist
4 Compliance check door de October-analist Goedkeuring door de internationale kredietcommissie van October
5 Goedkeuring door de internationale kredietcommissie van October Fraudepreventie door het operations team van October
6 Fraudepreventie door het operations team van October

 

In het geval van een Instant Project bespaart October waardevolle tijd in de stappen 2 tot en met 4. Het weglaten van een handmatige kredietanalyse zorgt dat we in enkele minuten een kredietbeslissing te nemen. We schatten dat het proces van een financieringsaanvraag tot uitbetaling van de lening wel 20% sneller zal verlopen.

Waarom introduceren we Instant Projecten?

Hoe langer het duurt en complexer het is om gefinancierd te worden, hoe minder tijd bedrijven kunnen besteden aan hun projecten. We willen bedrijven een dienst aanbieden die snel en eenvoudig is. We willen ze de tijd geven om zich te concentreren op het werk dat er echt toe doet. Binnen enkele minuten weet een bedrijf of het een lening kan krijgen en tegen welke kosten.

Dankzij de schaalbaarheid zijn we in staat (kleinere) leningen te verstrekken tegen lagere kosten. Het October-team krijgt hiermee de ruimte om aan grotere en complexe financieringsaanvragen te werken. Hiermee zetten we menselijk kapitaal effectiever in en gebruiken onze technologie optimaal om efficiënt te werken.

October werkt continu aan het digitaliseren en stroomlijnen van onze kredietanalyse. Magpie heeft onze Quickscan al een tijd vervangen in Frankrijk en Italië en presteert goed. In Nederland is het Magpie nog niet beschikbaar.

Bovendien biedt de huidige situatie een unieke gelegenheid om ons nieuwe kredietproces te introduceren. Overheidsgaranties in Frankrijk, Italië en Nederland dekken een groot deel van het risico. Door snellere kredietbeslissingen te nemen zijn we in staat om meer leningen te verstrekken in deze crisis dan we zouden zijn geweest zonder technologie.

Instant Projecten op October

Instant Projecten zullen de traditionele projecten niet vervangen. Er komen voortaan 2 soorten projecten op het platform staan: Instant en standaard. Een Instant Project herkent u aan de projectbeschrijving. De projectbeschrijving van een Instant Project is gestandaardiseerd en bevat minder informatie, omdat deze informatie normaal gesproken door onze analisten wordt geschreven. Daarbij heeft een Instant Project altijd een kredietscore B of C, afhankelijk van de Magpie score.

Zoals ieder project dat we op ons October-platform publiceren, wordt een Instant Project gefinancierd door zowel particuliere als institutionele investeerders én het management van October.

Wat betekent dit voor de investeerder?

Met de komst van Instant Projecten worden er meer leningen gepubliceerd. Als investeerder heeft u dan nóg meer investeringsmogelijkheden op het platform. En dus meer mogelijkheden om uw portfolio verder te diversifiëren.

Voorlopig worden de Instant Projecten alleen uitgevoerd in Frankrijk, waar deze gedekt zijn door een 90% staatgarantie.