nieuws

Kansengelijkheid belangrijker voor het mkb dan milieu

October heeft een onderzoek laten uitvoeren onder het mkb. Bij slechts de helft van het mkb (53%) is er binnen de organisatie momenteel sprake van een gelijk loon voor vrouwen en mannen. Dat geven ondernemers zelf aan in het onderzoek. Het is mede om die reden dat mkb’ers ‘sociale’ doelstellingen zoals kansengelijkheid veel vaker verkiezen boven verduurzamen. Bijna de helft van de ondernemers (49%) vindt deze pijler van ESG de belangrijkste.

Op afstand volgen environment (milieu) en governance (goed bestuur) met respectievelijk zestien en acht procent. 27 procent geeft aan geen prioriteit te geven aan één van de drie criteria van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het mkb ziet in dat steeds meer mensen waarde hechten aan duurzaam ondernemen. Dat begint volgens hen met de verantwoordelijkheid die zij als bedrijf hebben richting hun personeel en de maatschappij.”, vertelt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland.

Kansengelijkheid in het mkb

Op dit vlak valt binnen het mkb nog veel te winnen, vindt ook de sector zelf. Zo is er niet alleen vaak sprake van onterechte beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, maar twijfelt ook dertig procent van de ondernemers aan de kansengelijkheid binnen de eigen organisatie. Op de vraag of er sprake is van een divers en inclusief personeelsbestand, antwoordt slechts een kleine meerderheid (53%) instemmend.

“De oplossing begint met het erkennen van het probleem”, zegt Luuc, die benadrukt hoe belangrijk het is om een sociaal verantwoord beleid te voeren. “Consumenten en afnemers kijken verder dan het prijskaartje van een product.” Ze willen steeds vaker weten hoe en door wie het gemaakt wordt. Zijn de arbeidsomstandigheden juist? Bovendien heeft dit beleid, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, consequenties voor het behoud en het vinden van personeel.”

Slechts helft mkb heeft vertrouwenspersoon

Een kwart van de mkb’ers geeft aan gedurende afgelopen jaren intern één of meer klachten te hebben gehad over de veiligheid van de werkomgeving. “Het gaat erom wat je met die klachten doet. Stel een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan, waar een werknemer terecht kan voor problemen op de werkvloer, of dat nou op psychologisch of fysiek vlak is. En minstens zo belangrijk, communiceer pro-actief”, aldus Luuc. 58 procent van de ondernemers geeft aan zo’n persoon te hebben binnen de organisatie.

Morele plicht van bestuur

Doelstellingen op het gebied van ‘goed bestuur’ krijgen de minste prioriteit. Toch vindt het mkb dat ook op bestuurlijk niveau verantwoorde keuzes moeten worden gemaakt. 58 procent vindt dat een organisatie geen dividend mag uitkeren bij financieel zwaar weer. 43 procent is van mening dat er überhaupt een cap moet zijn op de winstuitkering. Een kleine minderheid (45%) vindt het verwerpelijk als organisaties hun best doen om zo min mogelijk belasting te betalen.

Over ESG-eisen

Hoewel het mkb vooralsnog is vrijgesteld van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door Europese regelgeving, is het steeds meer van belang dat ook deze sector voldoet aan de criteria van Environment, Social en Governance (in Nederlands: milieu, maatschappij en goed bestuur). Wanneer zij samenwerken met bijvoorbeeld grote leveranciers, die wel worden gecontroleerd, krijgen zij ook te maken met deze eisen. En ook bij kredietaanvragen meten banken steeds vaker de duurzaamheid van de organisatie.