ondernemingen

#3 – Investeren in Herfinancieren

Moments of Life. Zo noemen we bij October de belangrijke momenten die zorgen voor een boost in de groei van een bedrijf. Ondernemers maken veel van dit soort momenten mee in hun ondernemerschap.

October helpt de ondernemer met de financiering van zijn of haar Moment of Life, en het nemen van de volgende stap. Wij vertellen onze investeerders graag meer over wat deze belangrijke momenten zijn. In deze derde blog van de Moments of Life-serie vertellen we alles over ‘Herfinancieren’.

Herfinancieren

Een bedrijf kan kiezen uit verschillende financieringsmogelijkheden. Er zijn traditionele opties, zoals een banklening, de uitgifte van obligaties of de verkoop van aandelen. Door de recente ontwikkeling van verschillende FinTechs, zijn er alternatieve financieringsmogelijkheden geïntroduceerd, zoals crowdfunding, en zijn de drempels voor alternatieven zoals factoring en leasing verlaagt.

Het is belangrijk dat de financiering aansluit bij de behoefte van het bedrijf. Maar deze behoefte kan veranderen. De rentevoet in de markt kan dalen of het bedrijf zelf groeit hard door. Als gevolg hiervan worden andere financieringsmogelijkheden aantrekkelijk en kan het gunstig zijn voor een bedrijf om te herfinancieren. Met een herfinanciering sluit een bedrijf een nieuwe financiering af ter vervanging van bestaande financieringen.

De meeste bedrijven worden nog steeds gefinancierd door de bank. Als alternatief voor de bank ontvangen we bij October vaak herfinancierings-verzoeken. Zoals Eco Lodge de l’Etoile d’Argens, die €625.000 leende op October om de opbouw van de nieuw aangekochte grond te herfinancieren.

De kansen van herfinancieren

Een bedrijf kan herfinancieren om de lasten te verlagen, door hun huidige lening te herfinancieren met een lening met een lagere rente. Daarnaast kan het bedrijf de looptijd van de lening verlengen en daarmee de maandelijkste terugbetalingen verlagen, waardoor er meer cash beschikbaar komt. 

Een ander populair doel van herfinanciering is het verhogen van het geleende bedrag.  Hierdoor komt er cash beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra investeringen. Het bedrijf kan ook het tegenovergestelde doen en juist een gedeelte van de lening aflossen, waardoor de maandelijkse aflossingen en rentebetalingen dalen.

Het laatste vaak voorkomende herfinancieringsdoel is het samenvoegen van meerdere leningen. Het bedrijf vervangt dan meerdere kredietproducten met één lening, vaak tegen een lager rentepercentage dan het huidige gemiddelde. 

In tegenstelling tot internationalisering of digitalisering is er geen operationeel uitvoeringsrisico na de herfinanciering. Het succes van de herfinanciering is namelijk niet afhankelijk van het succes van een nieuwe investering.

Wel zijn er voor het bedrijf kosten verbonden aan een herfinanciering. Aan de ene kant zijn dit kosten voor de vroegtijdige beëindiging van een contract en aan de andere kant een vergoeding voor de nieuwe financiering.

– Tim van het Credit Team in Amsterdam