investeerders

Investeerders zonder grenzen

Op October bieden wij onze investeerders de mogelijkheid om te lenen aan Franse, Spaanse, Italiaanse en Nederlandse projecten. Het proces is hetzelfde voor al deze projecten ongeacht het land van herkomst: binnen enkele klikken kiest een investeerder een project en bepaalt hij of zij de hoogte van de lening. Dat noemen we het Europe of Savings: een Europese community van investeerders die rechtstreeks in de Europese reële economie investeren.

Het is interessant om het verschil te zien tussen investeerders met verschillende nationaliteiten. Is er een land waarin zij het liefst investeren boven andere landen? Is de risicobereidheid van land tot land verschillend? In dit blog analyseren wij de voorkeuren van onze Europese investeerders-community.

Time for growth

In 2018 breidde October internationaal uit en werd met de lancering in Nederland nog meer Europees. Sindsdien zijn er 15 Nederlandse projecten geweest voor een totaalbedrag van €5,8 miljoen. Dit stelt alle investeerders in staat om hun portfolio te diversifiëren over 4 landen.

Onze gemeenschap van investeerders is ook gegroeid. Sinds deze maand zijn dat er meer dan 17.000 actieve investeerders op ons platform. Met 85%, komt veruit het grootste deel uit Frankrijk, het land waar we ooit begonnen zijn. Ongeveer 5% komt uit Spanje, 4% komt uit Italië en minder dan 1% komt uit het nieuwste October-land, Nederland. Het overige deel van de gemeenschap bestaat uit investeerders uit overige landen, voornamelijk expats.

*Een actieve investeerder is een investeerder die in minstens één project heeft geïnvesteerd.

Voorkeuren

De gemeenschap heeft tot nu toe 552.300 leningen verstrekt, met een gemiddeld bedrag van €102 per lening (per mei 2019). Dit betekent dat de gemeenschap van particuliere investeerders in totaal meer dan €58 miljoen heeft geïnvesteerd in de Europese reële economie.

Risicobereidheid

Houden onze investeerders van risico? Hiervoor hebben we gekeken naar het gemiddelde geleende bedrag per project. Het blijkt dat projecten met een A kredietscore het meest populair zijn bij onze investeerders, behalve bij de Nederlandse investeerders. In Nederland zijn A+ projecten namelijk het meest in trek. Dit komt weer overeen met de trend die we in onze data zien: de gemiddelde lening aan projecten met een relatief laag risico (A+, A of B+) is ongeveer 10% hoger dan projecten met een hogere B of C kredietscore.

2 landen vallen op: Frankrijk en Nederland. Fransen lijken geen voorkeur te hebben; hun gemiddelde leningen tussen laag- en hoogrisicoprojecten zijn vrijwel gelijk. Nederlanders lijken een zeer sterke voorkeur te hebben. Ze lenen 24% meer aan projecten met een A+, A of B+ score. Dit betekent dat Franse investeerders meer risico’s nemen dan de gemiddelde investeerder op October, terwijl Nederlandse investeerders meer risicomijdend zijn.

Ook de internationale investeerders vallen op. Gemiddeld lenen zij aan alle soorten projecten een hoger bedrag uit dan investeerders uit Frankrijk, Italië, Spanje of Nederland.

Looptijd

Hebben onze investeerders een voorkeur voor de looptijd van een lening? Als we kijken naar de looptijd van de projecten waar onze investeerders het meest aan uitlenen, zien we een interessante trend. Investeerders geven een voorkeur aan zeer korte, of zeer lange projecten. In alle landen lenen de investeerders bijna €123  gemiddeld aan projecten met een looptijd van meer dan 60 maanden. Terwijl zij gemiddeld €105 lenen aan projecten met een looptijd tussen 36 en 48 maanden.

Land van herkomst

Wij schreven al eens eerder “Home is where my loans are“. Is dit ook het geval? Ja en nee. Franse, Spaanse en Italiaanse investeerders lenen gemiddeld 15% meer aan projecten uit hun thuisland. De Fransen zijn het meest aangetrokken tot de projecten uit hun land: ze lenen 21% meer aan Franse projecten. Natuurlijk zijn de meeste projecten op het platform van Franse afkomst, dus zijn er veel projecten om uit te kiezen. Mogelijk is dit ook de reden waarom het voor Nederlanders andersom is. Zij lenen gemiddeld 15% meer uit aan projecten uit andere landen dan Nederland.

Interessant is ook dat de community van October gemiddeld het minste leent aan Nederlandse projecten. Hoe is dat mogelijk? Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. In deze dataset zitten slechts een paar Nederlandse projecten. Nu er meer Nederlandse projecten volgen, verwachten we dat het bedrag dat mensen uitlenen aan Nederlandse projecten dichter bij het gemiddelde zal komen te liggen. Misschien zijn mensen de Nederlandse projecten aan het uitproberen, voordat er meer wordt gefinancierd.

Waarom lenen aan verschillende soorten projecten?

Het antwoord is eenvoudig: om uw portefeuille te diversifiëren en het risico te beperken. Bij diversificatie spreidt een investeerder zijn of haar investering over meerdere kleinere leningen. Hierdoor is de impact op het rendement bij een default minder groot en is het kapitaalverlies kleiner. Wanneer een belegger de belegging spreidt over verschillende sectoren, risicocategorieën en looptijden van de leningen, is de portfolio ook minder afhankelijk van de marktomstandigheden.

Waar kan ik meer statistieken vinden?

Af en toe geven we een toelichting op statistieken zoals deze en schrijven er een blog over. Maar er is meer dan dat. Elke maand actualiseren we onze prestatiestatistieken op de website, zodat u een volledig en transparant inzicht heeft in onze prestaties en die van onze portfolio. Denk hierbij aan het gemiddelde rendement, de gemiddelde looptijd van de leningen, welke sectoren en het aantal kredietverstrekkers. Kortom, alles wat u moet weten.