investeerders

Geld investeren: Tips voor risico beperking

U kunt uw geld investeren door het te beleggen in een financieel product of object, zoals aandelen, kunst of crowdfunding. Wanneer uw belegging in waarde groeit, verdient u aan uw investering. Maar, er zijn risico’s verbonden aan investeren. Uw belegging kan ook in waarde dalen. In dit blog geven we tips om dat risico te beperken.

Geld investeren tips: spreiden

Wanneer u begint met investeren staat u voor een keuze: wat doet u met uw investering? Investeert u het in aandelen, obligaties, vastgoed, crowdfunding of misschien wel allemaal? Het is verstandig om een portfolio op te bouwen met daarin verschillende producten. Zo kan uw verlies op een product, goedgemaakt worden door de winst uit de andere producten.

Een voorbeeld: u heeft een portfolio met daarin aandelen in een groot Amerikaans technologiebedrijf en u leent via een crowdfunding platform aan Nederlandse MKB-bedrijven. Er worden nieuwe handelssancties aangekondigd door de Chinese overheid en de aandelenwaarde van het Amerikaanse bedrijf stort in en er wordt geen dividend uitgekeerd. U leidt een verlies op uw aandelen. Uw leningen aan een in Europa gevestigde MKB-er zullen echter niet (rechtstreeks) worden beïnvloed. De winst die u behaalt op uw leningen compenseren het verlies van de aandelen. Wanneer u een portfolio van meerdere financiële producten aanhoudt, is de portfolio dus minder afhankelijk van de economische trends van het betreffende product.

Geld investeren tips: crowdfunding

Bovendien is het investeren in verschillende financiële producten makkelijker geworden door nieuwe technologie en veranderingen in de regelgeving. Crowdfunding is hier een goed voorbeeld van: binnen een paar klikken kunt u een leningsovereenkomst tekenen met een bedrijf.

Ook binnen een financieel product, zoals crowdfunding, is het verstandig om een investering te spreiden. Via crowdfunding leent u geld aan bedrijven die, zoals alle bedrijven, te maken hebben met bedrijfsrisico’s. Zo kan het zijn dat een bedrijf in economisch zwaar weer terecht komt door overmacht, zoals natuurgeweld of ziekte, of door verkeerde beslissingen en een gebrek aan business. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat een bedrijf waaraan u leent, niet aan haar betaalverplichtingen kan voldoen. U verliest dan (een deel van) uw inleg. Wanneer een bedrijf niet aan haar betaalverplichtingen voldoet, wordt dit in vaktermen ook wel een default genoemd.

Risico beperking

U heeft zelf de controle over het risico waar u uzelf aan blootstelt. Het beperken van risico begint bij de beslissing om wel of niet te lenen aan een bedrijf. Bij crowdfunding maakt u altijd zelf deze keuze. Het is belangrijk de projectbeschrijving goed door te lezen, maar er niet blind op te vertrouwen. Een crowdfunding platform doet vaak een uitgebreide analyse, maar het is belangrijk dat u ook vertrouwen heeft in het project. Is dat niet het geval? Sla het project dan over. Er komt immers altijd een volgend project.

Werkt spreiden ook bij crowdfunding? 

Ook bij crowdfunding is spreiden een effectieve manier om het risico te beperken. U kunt uw investering spreiden over meerdere projecten. Daardoor is de impact op uw rendement bij een default kleiner en het verlies van vermogen minder groot. Wanneer u de investering spreidt over meerdere sectoren, risicocategorieën en looptijden van leningen, is uw portfolio ook nog eens minder afhankelijk van de economische trends van een land of sector.

Dat dit werkt blijkt uit onze data. In de onderstaande grafiek hebben wij alle portfolio’s van onze 16.000 investeerders verzameld en het rendement (o.b.v. IRR, na defaults) gespiegeld ten opzichte van het aantal projecten in hun portfolio.

Geld investeren tips: grafiek spreiden

Investeerders met een positief IRR onderhouden over het algemeen een gediversifieerd portfolio. Investeerders met een negatief IRR onderhouden doorgaans een matig gediversifieerd portfolio. Slechts 0,5% van de October-investeerders met een portfolio van meer dan 50 projecten heeft een negatieve IRR. De overige 99,5% heeft een positieve IRR. Op 2 na, hebben alle portfolio’s met meer dan 100 projecten een positief rendement.

Op October kunt u vanaf €20 lenen aan bedrijven. Dit betekent dat u al vanaf  €1.000 een redelijk gediversifieerd portfolio kan onderhouden. Minder zelfs, als de maandelijkse terugbetalingen worden geherinvesteerd. Lees meer over hoe u een vermogen opbouwt met crowdfunding.

Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u een financiële buffer opbouwt. U kunt het beste beleggen met geld dat u niet direct nodig heeft.