investeerders

Investeerders steunen het Italiaanse MKB met herfinanciering

Bij October houden we de economische impact van het Coronavirus op het Europese midden- en kleinbedrijf nauwlettend in de gaten. Op dit moment is het lastig in te schatten wat de gevolgen van deze crisis gaan zijn. Vandaar dat we, bovenop de opschorting van de kapitaalaflossingen voor 3 maanden, initiatieven introduceren hoe we risico’s kunnen beperken voor onze investeerders. Een van deze initiatieven is het herfinancieren van Italiaanse projecten waardoor private of overheidsgaranties kunnen worden aangesproken. En de investeerders op October steunen het Italiaanse MKB massaal. Voor hun huidige lening, krijgen Italiaanse kredietnemers een nieuwe lening in de plaats van een hoger bedrag met een langere looptijd.

Vorige week hielden we een stemming onder investeerders die hebben geleend aan Italiaanse projecten die in aanmerking komen voor een herfinanciering. Rekening houdend met de verschillende investeerders, particulier, institutioneel en het management van October via het October-fonds, heeft een grote meerderheid ingestemd met deze herfinanciering. Naar rato van het geïnvesteerd bedrag heeft 99,78% heeft voor gestemd. Via deze weg willen we onze investeerders nogmaals bedanken voor deze steun!

Hoe werkt de herfinanciering?

We zijn in gesprek met de Italiaanse kredietnemers die in aanmerking komen voor private of  overheidsgaranties. Om in aanmerking te komen moet een project aan bepaalde eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld omzeteisen. Daarnaast mag het project niet in default zijn. Deze kredietnemers bieden we de mogelijkheid om hun huidige lening te herfinancieren.

Indien zij akkoord gaan met de herfinanciering, betalen ze hun huidige lening terug en ontvangen ze een nieuwe lening vanuit het October-fonds. Deze nieuwe lening bestaat uit een hoger bedrag dan de oude lening, waardoor de kredietnemers toegang krijgen tot meer liquiditeit. Daarnaast heeft de nieuwe lening een lagere aflossingsdruk, doordat de looptijd van de lening wordt verlengd.

De garanties gelden alleen voor investeringen die worden gedaan door een investeringsfonds. Om van deze garanties gebruik te maken worden de nieuwe leningen dus uitsluitend door het October-fonds gefinancierd.

Wat zijn de voordelen?

October gelooft dat alle betrokken partijen profiteren van dit herfinancieringsproject. We verlagen het risico voor investeerders, terwijl we kredietnemers helpen deze crisis door te komen. De voordelen op een rijtje:

  • Voor de particuliere investeerders: de herfinanciering van Italiaanse projecten maakt het mogelijk om enerzijds de terugbetaling van het uitstaand kapitaal in Italiaanse projecten te garanderen en anderzijds het kapitaal vrij te maken om dit opnieuw te gebruiken. Investeerders kunnen het bedrag opnemen of herinvesteren.
  • Voor institutionele investeerders: door de herfinanciering van Italiaanse projecten wordt een deel van het uitstaande kapitaal gedekt door private of overheidsgaranties. Daarmee is het een zeer effectieve manier om het risicoprofiel van de Italiaanse October-portfolio te verbeteren.
  • Voor kredietnemers: door te herfinancieren hebben Italiaanse kredietnemers toegang tot meer liquiditeit. Daarnaast worden de maandelijkse terugbetalingen lager doordat de looptijd van de lening wordt verlengd.