ondernemingen

October schort kapitaalaflossingen op voor bedrijven

October kondigt op 20 maart 2020 een opschorting aan van kapitaalaflossingen voor alle bedrijven voor de komende drie maanden. Het betreft uitstaande leningen aan in totaal 523 MKB-bedrijven. Kredietnemers hoeven niet aan te tonen dat zij geraakt worden door gevolgen van COVID-19. October komt ondernemers nog verder tegemoet door ook af te zien van de maandelijkse running fee.

Zowel de particuliere als institutionele investeerders hebben zich na stemming verenigd met dit initiatief. Met deze opschorting wil October het MKB direct ondersteunen en de gevolgen van de crisis voor het bedrijfsleven verzachten.

Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland, is blij met de steun van de aangesloten investeerders: “Het spreekt ontzettend voor de investeerders die bij October zijn aangesloten dat zij in deze roerige tijden aan deze spreekwoordelijke frontlinie komen staan. Hun bereidheid om nu steun te bieden aan bedrijven om hun liquide middelen en werkgelegenheid te behouden, is essentieel voor de economieën van Europa.”

Bedrijven hoeven niet speciaal aan te tonen dat zij geraakt worden door de maatregelen die overheden hebben genomen om de verspreiding van COVID-19 te controleren. Het initiatief om de kapitaalaflossingen voor drie maanden op te schorten, wordt uniform toegepast. Alle kredietnemers in de landen waar October actief is worden voor drie maanden gevrijwaard van aflossing. Die landen zijn Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Nederland.

Met dit noodpakket positioneert October zich naast de bedrijven. Dit manifesteert zich door het gegeven dat er geen selectie is wie in aanmerking komt voor de regeling, en doordat October afziet van haar eigen maandelijkse vergoeding.

De maatregel staat verder los van eventuele steunmaatregelen die afzonderlijke regeringen in de komende weken wellicht nog zullen gaan nemen. “De ernstige gevolgen die COVID-19 kan hebben voor kleine en middelgrote ondernemingen, van productievertragingen tot instabiele kasstromen en toekomstige financiële problemen, legt een hoge druk op de regeringen van Europa”, vertelt Luuc Mannaerts. “Wat wij nu doen helpt het Europese MKB in de huidige marktsituatie. De brede steun van investeerders sterkt ons daarbij.”

Het opschorten van de kapitaalaflossingen voor drie maanden heeft ook gevolgen voor het management van October, dat tot op heden zelf twaalf miljoen euro heeft geïnvesteerd langszij particuliere investeerders. Luuc Mannaerts: “De cultuur van October kent haar basis in transparantie en afstemming van belangen, skin in the game is daar altijd onderdeel van geweest.”