Het Corona Snelkrediet 15 meestgestelde vragen.

 1. Wat is het Corona Snelkrediet?

  Het Corona Snelkrediet is een verkorte aanvraagprocedure voor ondernemers die een lening tot maximaal 200.000 euro nodig hebben om liquiditeitstekorten op te vangen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Is uw bedrijf door corona getroffen? Dan kunt u bij October terecht voor het October Snelkrediet. Na de aanvraag ontvangt u binnen 24 uur een bindend antwoord!

 2. Hoeveel kan ik lenen met het Corona Snelkrediet?

  Het Corona Snelkrediet kan worden aangevraagd voor financiering tot 200.000 euro. Ook kunnen de RVO provisie en de afsluitprovisie van October worden meegefinancierd.

 3. Waar kan ik het Corona Snelkrediet voor gebruiken?

  Het Corona Snelkrediet kan worden gebruikt als werkkapitaal. Denk hierbij aan het betalen van leveranciers, salarissen, of de huur van een bedrijfspand. Het Corona Snelkrediet kan niet worden gebruikt voor dividenduitkering, aflossing aan de aandeelhouders, een herfinanciering van een bestaande schuld of voor een bedrijfsovername.

 4. Voor wie is het Corona Snelkrediet?

  Het Corona Snelkrediet is voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering om liquiditeitstekorten op te vangen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het bedrijf moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Het bedrijf is een BV, NV, VOF of eenmanszaak
  • Minimaal 2 werknemers waarvan 1 in loondienst.
  • Het bedrijf bestaat langer dan 5 jaar.
  • Het bedrijf heeft een omzet die groter is dan € 250.000.
  • Het bedrijf had een positief resultaat in 2019.
  • Het bedrijf had voldoende cashflow in 2019 om de rente en aflossing te kunnen betalen.
 5.  Welke sectoren komen niet in aanmerking voor het Corona Snelkrediet?

  Een aantal sectoren komen niet in aanmerking voor het Corona Snelkrediet. Deze sectoren zijn: vastgoed exploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijven, publiek verzekerde zorgbedrijven, land- en tuinbouw en visserij.

 6. Hoe vraag ik een Corona Snelkrediet aan?

  Het aanvragen van het Corona Snelkrediet neemt weinig tijd in beslag.

  Start met het invullen van de Quickscan. Deze vindt u op de homepage van October. In de Quickscan vult u het gewenste leenbedrag en het doel van de financieringsaanvraag in.

  Geeft u aan dat u een ‘staatsgegarandeerde lening naar aanleiding van COVID-19’ nodig heeft en is het leenbedrag gelijk aan of lager dan 200.000 euro? Dan komt u wellicht in aanmerking voor het Corona Snelkrediet. Het team van October neemt binnen 1 werkdag telefonisch contact met u op en stelt een aantal vragen om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor het Corona Snelkrediet. Tot slot vragen wij u de volgende documenten te uploaden:

  • twee jaarrekeningen
  • bankafschriften van de afgelopen 12 maanden

  Binnen 24 uur ontvangt u een bindend voorstel!

   

 7. Kan ik in aanmerking komen voor het Corona Snelkrediet wanneer ik financiering nodig heb voor een bedrijfsovername?

  Nee, helaas komt u niet in aanmerking voor het Corona Snelkrediet wanneer u financiering nodig heeft voor een bedrijfsovername. Natuurlijk kunt u hiervoor wel een reguliere financiering aanvragen.

 8. Welke informatie moet ik aanleveren om in aanmerking te komen voor het Corona Snelkrediet?

   

  Om in aanmerking te komen voor het Corona Snelkrediet stellen we u een aantal vragen tijdens de Quickscan. Vervolgens verzoeken we u twee jaarrekeningen en de bankafschriften van de afgelopen 12 maanden te uploaden. Hoe completer de informatie, des te sneller kunnen we u helpen.

 9. Wat is de opbouw van het Corona Snelkrediet?

  De opbouw van het Corona Snelkrediet bestaat uit een aantal onderdelen.

  • Bij het Corona Snelkrediet kunt u kiezen uit een looptijd van 24 of 48 maanden. Na 9 maanden kan de lening kosteloos vervroegd worden terugbetaald.
  • De eerste 6 maanden van de looptijd hoeft er op de lening niet te worden afgelost. U hoeft dan enkel rente te betalen.
  • Afhankelijk van de kredietbeoordeling, betaalt u voor het Corona Snelkrediet een rentevergoeding van 7% of 8%.
  • De afsluitprovisie die u aan October betaalt is maximaal 4% over het geleende bedrag. Hiernaast betaalt u een RVO-provisie van 2% of 3% over het door de staat gegarandeerde bedrag.

   

 10. Welke dekking heeft het Corona Snelkrediet?

  Voor het Corona Snelkrediet geldt een staatsgarantie van 67,5%. Dat houdt in dat bij een faillissement, 67,5% van het geleende bedrag aan de investeerder wordt terugbetaald door de overheid.

  Een rekenvoorbeeld:

  Stel je hebt 200.000 euro nodig. Dan kun je een borgstellingskrediet van maximaal 150.000 euro afsluiten. Daarnaast sluit je een regulier krediet van 50.000 euro. Op de datum van verstrekken van de lening staat de overheid garant voor 90% van de 150.000 euro, dus 135.000 euro. En dit is 67,5% van het totale krediet van 200.000 euro.

 11. October vraagt normaliter toch geen persoonlijke zekerheden? Waarom is dit nu wel het geval?

  October vraagt normaliter geen persoonlijke zekerheden. Voor het Corona Snelkrediet geldt echter een persoonlijke borgstelling van 30%. Het stellen van een persoonlijke borg is onder meer een voorwaarde van de Nederlandse Staat om in aanmerking te komen voor de Overheidsgarantie.

 12. Moet ik over liquide middelen beschikken om in aanmerking te komen voor het Corona Snelkrediet?

  Nee, dat is geen vereiste. De Nederlandse Staat verlangt dat u ‘naar vermogen’ eigen middelen in uw onderneming inbrengt. Indien u wel over liquide middelen beschikt, dan wordt verwacht dat u deze op korte termijn inbrengt in de onderneming.

 13. Op welke manier verschilt het Corona Snelkrediet van een reguliere lening van October?

  October heeft haar criteria aangepast voor het Corona Snelkrediet. De grootste verschillen met de reguliere kredietanalyse zijn:

  • Er vindt een versnelde kredietanalyse plaats, waarbij wordt gekeken naar de werkelijke resultaten in 2019.
  • Het bedrijf heeft minimaal 2 werknemers nodig, in plaats van minimaal 3.
  • Het bedrijf bestaat langer dan 5 jaar in plaats van 3 jaar.
  • Bij een reguliere lening, vind er altijd een videogesprek met de ondernemer plaats om toelichting te geven over het te financieren project en de onderneming. Bij het October Snelkrediet vind er geen videogesprek plaats met de ondernemer.

  Binnen 24 uur ontvangt de kredietaanvrager een bindend voorstel.

 14. Kan ik gebruik maken van de BMKB-C regeling als ik niet in aanmerking kom voor het Corona Snelkrediet?

  Wanneer u niet in aanmerking komt voor het Corona Snelkrediet, kunt u bij October nog wel in aanmerking komen voor de BMKB-C regeling, mits de kredietbehoefte is ontstaan door een liquiditeitstekort als gevolg van de coronacrisis en er in het verleden sprake was van een “dragende cashflow” in de onderneming. Voorwaarde is dat de lening groter is dan 200.000 euro.

 15. Tot wanneer is het Corona Snelkrediet beschikbaar?

  Het Corona Snelkrediet is beschikbaar zolang de Nederlandse Staat de staatsgarantie ter beschikking stelt. Houd hiervoor de website in de gaten.