investeerders

#6 – Investeren in personeel

Elke week zoomen we in op een ‘Moment of Life’. In de zesde blog kijken we naar investeringen in het personeelsbestand.

Investeren in personeel

Human capital, oftewel menselijk kapitaal, wordt gebruikt om de kennis, ervaring en vaardigheden van het personeel te beschrijven. Voor bedrijven is het belangrijk om te investeren in hun huidig en nieuw menselijk kapitaal.

Als deze investeringen uitblijven, kan het personeel namelijk in moeilijkheden komen. De kwaliteit van het geleverde werk kan verslechteren, omdat werknemers onvoldoende tijd of kennis hebben om goed werk te leveren. Uiteindelijk resulteert dit in negatieve beoordelingen en reputatieschade voor het bedrijf. En nieuwe opdrachten weigeren wil natuurlijk geen enkel bedrijf.

Bovendien kan een bedrijf, door medewerkers nieuwe vaardigheden aan te leren of mensen met unieke vaardigheden aan te nemen, het product verder ontwikkelen en de efficiëntie en/of klanttevredenheid verhogen.

Zelfs vandaag de dag, in tijden waarin we digitaler worden, wordt het succes van een bedrijf nog steeds bepaald door de mensen die er werken. Het Moment of Life ‘Breid uw team uit’ draagt bij aan de kwaliteit van het personeelsbestand en omvat investeringen zoals:

  • Projectmanagement opleidingen voor werknemers,
  • Het aannemen van een zeer gespecialiseerde werknemer om een nieuw product te ontwikkelen,
  • Het inhuren van uitzendkrachten om een tijdelijk project aan te pakken.

De omvang van een investering in menselijk kapitaal is afhankelijk van de groeiambities en de grootte van het bedrijf. October is een uitstekende plek voor een lening voor deze immateriële investering, groot of klein. Onder andere One Works leende €1.500.000 op October om nieuwe professionals aan te nemen en nieuwe opdrachten veilig te stellen op het gebied van architectuur en engineering van infrastructuur, openbare ruimte en vastgoed.

De kansen van investeren in personeel

Enerzijds kan een bedrijf investeren in het huidige personeelsbestand, anderzijds kan een bedrijf investeren in nieuwe teamleden. Hoe dan ook, door te investeren in dit moment of life, draagt een investeerder direct bij aan nieuwe of verbeterde banen.

Wanneer een bedrijf investeert in het huidige personeelsbestand, door middel van een opleiding bijvoorbeeld, verhoogt dit vaak de motivatie, flexibiliteit en bereidheid om voor het bedrijf te werken. Echter, vanuit een de kredietanalyse zijn de resultaten moeilijk te meten en om te rekenen naar toegevoegde waarde. Bovendien zijn er geen garanties dat een werknemer ook na de investering voor het bedrijf blijft werken. Uiteindelijk maakt een bedrijf door te investeren in werknemers, de werknemers ook aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Vanuit ons oogpunt, is het noodzakelijk om een goed inzicht te hebben in de opleiding, de relevantie en de contracten van de werknemers waarin wordt geïnvesteerd.

Aan de andere kant, is het vinden van nieuw personeel kostbaar. Dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is het moeilijk en tijdrovend om de juiste kandidaat te vinden. Vanuit de kredietanalyse is het belangrijk om te weten of het bedrijf al een potentiële kandidaat heeft voor de vacature, hoeveel nieuwe business de medewerker gaat brengen en hoe de kosten van deze nieuwe medewerker zich verhouden tot de voordelen.

– Bob van het Credit Team in Amsterdam