ondernemingen

Zakelijk geld lenen? Let op deze 5 punten!

De vraag van ondernemers naar nieuwe mogelijkheden voor zakelijk geld lenen neemt snel toe.  In de zoektocht naar een zakelijke lening is het een uitdaging om door de bomen het bos te zien. Let op 5 aandachtspunten voor zakelijk lenen.

De vijf aandachtspunten van een zakelijke lening

Als ondernemer zijn er ontzettend veel manieren van financiering die kunnen helpen bij het verder laten groeien van uw bedrijf. Stel jezelf enkele vragen om tot een short list van interessante kredietverstrekkers te komen.

1. Hoeveel en voor hoe lang zakelijk lenen?

Veel financiers richten zich op een niche en hebben een maximale omvang van de financiering die ze mogen verstrekken. Zo financieren financiers bedragen tot 250 duizend euro, één miljoen euro en financieringen groter dan één miljoen euro. De mogelijk van looptijd hangt vaak samen met het te financieren doel of project. Sommige niet-bancaire kredietverstrekkers hebben alleen korte looptijden of vaste patronen qua aflossing.  De looptijd en het aflossingsschema moeten natuurlijk wel passen bij het project voorvoor de zakelijke lening dient en hoort bovenaan de lijst van ‘5 aandachtspunten voor zakelijk geld lenen’.

2. Wel of geen zekerheden of persoonlijk borg

Bij veel financiers staat de mate van zekerheid voorop. Als financier is dat logisch, maar als ondernemer zoek je ook een partij die gelooft in je onderneming. Het verstrekken van zekerheden of een persoonlijke borg moet een hele bewuste keuze zijn. Ze beperken het verlies van de financier wanneer de lening niet wordt terugbetaald en verhogen het commitment van de ondernemer. Als je deze zekerheden verstrekt, wees je er dan ook van bewust dat ze worden gebruikt. Het is verstandig om na te vragen hoe de financier omgaat met ondernemingen die, al dan niet tijdelijk, niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

3. Het rentetarief en andere kosten 

De hoogte van de rente zegt veel over de ondernemingen waarop een financier zich richt. De minimale en maximale rente die een financier aanbiedt, geeft direct een goede indicatie of die partij bij je past. Het huidige renteniveau voor leningen aan het MKB ligt tussen de 4 à 5 procent (onderkant) tot 10 à 12 procent (bovenkant). Kijk naast de rente ook welke andere kosten in rekening (kunnen) worden gebracht en onder welke voorwaarden die kosten van toepassing zijn. Hier is het ook van belang om aandacht te besteden aan kosten die zijn gerelateerd aan vervroegde aflossing of het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen. Rentetarieven en overige kosten zijn meestal online terug te vinden.

4. Waar komt het geld vandaan?

Of het kapitaal bij een bank, particuliere investeerders of bij instituten wordt opgehaald, kan van invloed zijn op de snelheid en zekerheid waarmee jouw project kan worden gefinancierd. Met name bij grotere bedragen kan dit een belangrijke overweging zijn.

5. Met wie wordt welke informatie gedeeld?

Tot slot het laatste aandachtspunt van 5 deze aandachtspunten voor zakelijk lenen. Om een zakelijke lening rond te krijgen zul je vertrouwelijk informatie moeten delen met de financier. Het is met name van belang dat de (veelal bedrijfsgevoelige) informatie die met de financierder(s) wordt gedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld. In het geval van een kredietplatform komt geselecteerde informatie uiteindelijk op een online portaal terecht. Denk dus goed na over hoe je jezelf als bedrijf wilt neerzetten en met welk platform je je bedrijf verbindt.

Weten welk financiers passen bij jouw behoefte? Met behulp van de verwijstool van Stichting MKB Financiering is in een paar minuten duidelijk welke aangesloten financiers passen bij jouw financieringsbehoefte.

Meer lezen over verschillende soorten financiering en hoe je een voor jouw interessante financier kunt beoordelen op betrouwbaarheid? Lees het volledige whitepaper ‘Wie financiert mijn groei’.