investeerders

Wat zit er achter de terugbetalingen?

October brengt ondernemingen en investeerders met elkaar in contact. Investeerders investeren hun spaargeld op een nuttige en winstgevende manier, terwijl bedrijven onafhankelijk van banken eenvoudig nieuwe financieringen krijgen. De groei van bedrijven ondersteunen en tegelijkertijd rendement op uw spaargeld ontvangen. Dat is een goed idee, toch? Maar wat gebeurt er nadat u uw eerste investering hebt gedaan? Hoe verloopt het proces van terugbetalingen?

In dit artikel leggen we alles uit over terugbetalingen. We vertellen wanneer de betaling plaatsvindt, de opvolging van de betaling en welke teams bij het terugbetalingsproces betrokken zijn. Ook lichten we toe wat de oorzaak kan zijn van een te late terugbetaling en hoe we problemen oplossen.

De ‘wat’ en ‘wanneer’ van terugbetalingen

Terugbetalingen zijn het kapitaal en de rente die een investeerder verkrijgt door met spaargeld groeiprojecten van ondernemingen te ondersteunen.

De terugbetalingen gebeuren op regelmatige basis, afhankelijk van het aflossingsschema van de lening. October biedt aflosbare leningen, waarvoor u elke maand kapitaal en rente ontvangt, en uitgestelde leningen, waarvoor u direct rente, maar pas na een bepaalde tijd aflossingen ontvangt. Franse staats-gegarandeerde leningen zijn bijvoorbeeld uitgestelde leningen.

Op de 5e van elke maand geeft October zijn betaalprovider de opdracht het bedrag van de maandelijkse afbetaling van de bankrekening van het bedrijf, de kredietnemer, af te schrijven. Deze automatische incasso wordt uitgevoerd volgens de normen van de Single Euro Payment Area (SEPA). Volgens deze norm kunnen betalingen tot 5 werkdagen na de transactiedatum worden afgewezen. Er wordt dus rekening gehouden met een vertraging om de betaling te bevestigen, waarna uw October account wordt gecrediteerd. Dit gebeurt tussen de 15e en de 20e van de maand.

De datum van uw volgende terugbetaling kan worden gecontroleerd op het tabblad ‘Transacties‘ in uw portfolio. De getoonde datum is indicatief, er kan een vertraging van 1 tot 2 dagen zijn tussen de voorspelde en de werkelijke terugbetaling. Deze vertraging kan voorkomen door een feestdag in die periode of aan een uitzonderlijk technisch probleem. Maar u wordt altijd tegen de 20ste van de maand terugbetaald.

Je hebt er een heel dorp voor nodig!

Het Operations team, het Customer Success team en het Tech-team. Elke maand zorgen deze teams ervoor dat u uw terugbetaling op uw October account ontvangt. Het is een georganiseerd proces waarbij elk team een eigen taak uitvoert.

Het Operations team

Aan het begin van de maand controleert het Operations team of de automatische incasso voor de maandelijkse termijnbetaling met succes is verwerkt. Dit team is ook verantwoordelijk voor het invorderen van de achterstallige betalingen in geval van incidenten. Ook zorgt dit team voor het delen van informatie met het Customer Success team. Zij communiceren de informatie over een betalingsachterstand aan de investeerders.

Gedurende het gehele aflossingsproces, werkt het Operations team hand in hand met onze betaalprovider, Lemon Way. Lemon Way is een financiële instelling die onder toezicht staat van de Franse financiële toezichthouder. Zij beheren alle financiële activiteiten op ons platform. Lemon Way autoriseert de automatische incasso’s en wijst de bedragen toe aan de juiste investeerders portfolios. Zodra het bedrag is toegewezen, zal Lemon Way de terugbetalingen organiseren door een zogenaamde peer-to-peer overdracht te doen van de portfolio van de kredietnemer naar de portfolio van de investeerder.

Het Customer Success team

Zodra het Operations team de definitieve status van elke automatische incasso kent, komt het Customer Success team in actie. Dit team verzamelt de informatie over te late of verschoven projecten en vervroegde aflossingen van het Operations team. Hierna bereidt het team de communicatie voor die de investeerders op de dag van de aflossing ontvangt.

Om dat te doen, voegen zij een bericht toe op de pagina ‘Activiteit’ van het project en wijzigen zij de status van het project. Telkens wanneer de projectstatus wordt bijgewerkt, wordt een voorziening (d.w.z. een verliesinschatting) toegepast op uw uitstaande kapitaal en wordt uw netto IRR aangepast.

Het Tech-team

Tot slot, wanneer de Operations en Customer Success teams klaar zijn met hun taken, controleert en verwerkt het Tech-team de terugbetalingstransacties. Elke maand verwerkt dit team meer dan een miljoen transacties! Ook genereert dit team nieuwe aflossingsschema’s en worden credit paybacks en vervroegde aflossingen beheerd.

Te late terugbetalingen

Zelfs na alle inspanningen van de teams, kan een terugbetaling vertraging oplopen. Waarom? We benoemen 3 redenen die een te late betaling op uw October account kunnen verklaren.

  1. Een mandaat probleem

Het mandaat is een machtiging die de kredietnemer verleend bij de kredietovereenkomst, waarmee October toestemming krijgt om maandelijks zijn bankrekening te debiteren. De bank van de kredietnemer moet dit mandaat vervolgens registreren zodat October de automatische incasso kan verwerken.

Problemen met mandaten doen zich normaal voor wanneer de registratie bij de bank mislukt. Bijvoorbeeld omdat het mandaat is geregistreerd met een verkeerde naam. In dat geval is er een mismatch tussen de referentie van het mandaat en de informatie bij de bank, waardoor de automatische incasso mislukt. Automatische incasso’s vinden aan het begin van de maand plaats. Dit zorgt er voor dat October voldoende tijd heeft om het probleem met het mandaat op te lossen en de termijn vóór de datum van de aflossingen in rekening te brengen.

2. Een technisch probleem

Technische problemen kunnen intern plaatsvinden of te maken hebben met een probleem van een derde partij.

October beheert het geld van onze klanten niet direct. Elke investeerder en kredietverstrekker heeft een ‘Wallet’ op Lemon Way. Dit is waar October de financiële transacties controleert. Tegelijkertijd wordt Lemon Way ondersteund door banken. Als een van deze partijen een technisch probleem ondervindt, om welke reden dan ook, kan dat een vertraging veroorzaken in onze terugbetalingsprocessen.

Hetzelfde geldt voor October. Eventuele technische problemen op ons systeem kunnen de terugbetaling iets vertragen. Denk bijvoorbeeld aan een ongepland server-onderhoud door onze hosting provider of een overbelasting van de servers. Als dat zich voordoet, doet ons Tech-team zijn uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

3. Een liquiditeit probleem

De kredietnemer heeft onvoldoende geld op de bankrekening om de lening terug te betalen en de bank weigert de automatische incasso. Dit betekent dat wij het geld niet ontvangen.

In dit geval neemt ons Operations team contact op met de kredietnemer om te begrijpen waarom de automatische incasso is geweigerd en om een oplossing te vinden. Afhankelijk van de situatie zijn er twee mogelijkheden:

  • Het bedrijf kan het probleem oplossen en het geld overmaken vóór de aflossingsdag of dicht bij de aflossingsdatum. October schrijft de aflossingen bij op uw October account.
  • Het bedrijf heeft echt een liquiditeitsprobleem. In dit geval is het niet mogelijk om de kredietgevers terug te betalen. Het Customer Success team stelt het bericht op dat gedeeld wordt met de investeerders van het project en de invorderingsacties worden opgestart.

Op zoek naar oplossingen

Wanneer een kredietnemer liquiditeitsproblemen heeft en in gebreke blijft, gaat het Operations team op zoek naar inzicht in de situatie van het bedrijf. Samen met de ondernemer proberen zij manieren te vinden om de uitstaande schuld terug te vorderen.

Als de onderneming met October samenwerkt, leiden wij een minnelijke incasso. Een minnelijke incasso kan gaan van een snelle normalisering van de afbetaling tot een herschikkingsproces als de onderneming meer structurele moeilijkheden ondervindt.

Maar wanneer de onderneming niet bereidt is tot samenwerking met October of indien de onderneming zich in een insolventieprocedure bevindt, gaat October over tot gerechtelijke incasso. In dat geval worden de gerechtelijke procedures samen met het externe incassobureau en externe partners (advocaten, curator, etc.) afgehandeld. Gerechtelijke procedures zijn lange processen en de update rondom het invorderingsproces kan in die periode minder frequent worden. Het verstrekken van leningen aan ondernemingen houdt het risico in dat u kapitaal verliest, maar het is onze missie om uw belangen op elk moment te verdedigen.

Bij October geloven we in transparantie. Door onze processen te delen, bouwen we een vertrouwensrelatie op met onze gemeenschap van investeerders, kredietnemers en partners. We hopen dat het terugbetalingsproces nu kristalhelder is. Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over de aflossingen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de chat of via [email protected] .