nieuws

Verduurzaming mkb vertraagt door gebrek aan financiële prikkels en kennis

 

  • Slechts één derde mkb’ers bekend met toezicht en belang ESG-eisen
  • Investeren in verduurzaming lastig door verdampte buffers
  • Helft van ondernemers wil voorlichting en stimulans van overheid

AMSTERDAM, 8 november 2022 – Meer dan één derde van de mkb’ers ziet momenteel niet de voordelen in van investeren in duurzame oplossingen, zo blijkt uit onderzoek van October Nederland onder bijna zeshonderd ondernemers. Het MKB staat bekend als de motor van de Nederlandse economie en verduurzaming stokt mede door het gebrek aan motivatie en kennis. Bijna een kwart van de ondernemers weet niet wat de eigen CO2-afdruk is, en is niet bezig deze uitstoot te verminderen. Dit terwijl het toezicht op verduurzaming vanuit overheden juist wordt aangescherpt.

Uit het onderzoek van het financieringsplatform blijkt dat het midden- en kleinbedrijf weinig kennis heeft met betrekking tot de criteria van environmental, social en governance (ESG). Slechts 34 procent is bekend met de eisen die binnenkort aan het mkb gesteld worden door de overheid. “Dat percentage is enorm laag”, constateert Luuc Mannaerts, CEO van October. “Ook ketenpartners en klanten eisen steeds vaker dat bedrijven nadenken over en meten wat hun impact is op het milieu en de samenleving.”

ESG leidt tot omzetgroei en tevreden personeel

De helft van de ondervraagden (51%) vindt de financiële prikkels om te voldoen aan ESG-eisen niet concreet genoeg. 45 procent denkt zelfs dat de marge door verduurzaming onder druk komt te staan. Meer dan een derde (36%) weet bovendien niet hoe zij het verschil kunnen maken op gebied van klimaatdoelstellingen. Mannaerts: “Er is vanuit het mkb veel behoefte aan informatie en advies. Alleen dan gaan ondernemers inzien hoe het meten van ESG-prestaties bij kan dragen aan bijvoorbeeld de omzetgroei.”

Naast financiële voordelen heeft het verankeren van ESG in bedrijfsvoering ook een positief effect op het personeel. Veertig procent van de ondernemers ondervindt dat het personeel bewust is van de ecologische voetafdruk van de organisatie, en wil bijdragen aan de strijd tegen het opwarmen van de aarde. “Mensen willen niet meer werken voor een bedrijf dat maatschappelijk onverantwoord bezig is, zeker millennials en Gen Z. Retentie en werven van personeel wordt met actief beleid op duurzaamheid makkelijker”, zegt Mannaerts.

Gebrek aan financiële slagkracht en stimulans

Toch is het moeilijk voor het mkb om te investeren in duurzame oplossingen. Eén derde geeft aan een gebrek aan financiële slagkracht te hebben. “Er is een grote groep ondernemers die verduurzaming als een belangrijke opdracht ziet, maar zo’n duurzamere bedrijfsvoering kost veel geld. Iets wat lastig te bekostigen is zonder buffers, die door corona en de huidige economische ontwikkelingen zijn verdampt”, zegt Mannaerts.

57 procent van de ondernemers vindt dat het behalen van klimaatdoelstellingen vanuit overheidsinstanties moet worden beloond. Mannaerts: “Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen is sinds deze week de borgstellingsregeling voor het mkb uitgebreid met een groene variant. Het garantiepercentage en de kosten zijn vergelijkbaar met de corona variant. De omvang is vooralsnog €200 mio en daarmee laat de overheid een grote kans om de urgentie te benadrukken liggen. Met 1% van het jaarlijkse financieringsbedrag gaan we het MKB niet verduurzamen. Een grotere prikkel is noodzakelijk. De wens vanuit het mkb is er wel, nu nog de juiste voorlichting en stimulans vanuit de overheid.”