investeerders

Staatsgarantieregeling BMKB-C: onbekend maakt onbenut

Veertig procent van de ondernemers in Nederland is bekend met staatsgarantie-leningen. En bijna zeventig procent daarvan heeft een lening met staatsgarantie aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek door October onder meer dan 1200 ondernemers. Ondanks het hoge aantal aanvragen sneuvelen er duizenden: cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken tonen dat slechts 15.5 procent van het verstrekte bankkrediet sinds het uitbreken van de coronacrisis is geleend met garantie. Ook concludeert October dat de staatsgarantieregeling BMKB-C onbekend dus onbenut is.

De bekendheid van de zogeheten staatsgarantieregeling BMKB-C is het afgelopen half jaar bovendien niet toegenomen. Zowel in juni als in november zei vier op de tien ondernemers de staatsgarantieregeling te kennen. Te weinig voor een regeling die als hulplijn moet dienen, vindt Luuc Mannaerts, CEO bij October Nederland. “Het is een reddingsboei waarvan zestig procent van de kapiteins niet weet dat die aan de zijkant van hun schip hangt. Dat is veel te weinig, zeker als je weet dat deze boei het verschil kan maken voor bedrijven om de crisis door te komen en een kwart van de mkb-bedrijven in liquiditeitsnood verkeert.”

Cruciale rol financieel adviseur

In de maanden na de eerste lockdown tot aan november groeide het percentage ondernemers dat dringend behoefte heeft aan financiering van 26 naar 37 procent. Bijna 4 van de 10 respondenten geeft daarbij aan dat deze financieringsbehoefte is ontstaan door de tweede lockdown. “Ik had verwacht dat de bekendheid van de BMKB-C regeling daarom toeneemt”, zegt Mannaerts, “Maar dat blijkt niet het geval. Van deze groep is namelijk net iets minder dan de helft bekend met de BMKB-C regeling. Wel zien we dat 69 procent van de ondernemers die de staatsgarantielening kent, een aanvraag doet. We verwachten dus dat hoe beter de BMKB-C regeling bekend is, hoe meer ondernemers er aanspraak op zullen maken. Financieel adviseurs hebben hierin een cruciale rol. De meeste van hen zijn namelijk goed op de hoogte van de BMKB-C regeling. Tweederde van de ondernemers die een aanvraag doet voor een lening met staatsgarantie doet dit met behulp van een financieel adviseur.”

Versterkt krediet

Door banken is sinds het uitbreken van de coronacrisis in totaal voor 29,9 miljard euro aan krediet verstrekt. Dat betreft ruim 42.000 leningen. Slechts 6500 zijn verstrekt met overheidsgarantie. “Het gaat dus om 1.8 miljard euro dat verstrekt is met garantie op een totaal van bijna dertig miljard verstrekt krediet”, zegt Mannaerts. “Wetende dat de BMKB-C regeling is opgezet om de werkwijze van banken het beste te bedienen, vind ik het schrijnend om te zien dat minder dan twintig procent van het verstrekte krediet die extra zekerheid heeft. Nu is er heel duidelijk de noodzaak om snel de levensvatbaarheid van bedrijven te kunnen beoordelen.”

Snelkrediet

Sinds kort kan October in versneld tempo duidelijkheid bieden met het Corona Snelkrediet, een product waarmee ondernemingen binnen 24 uur weten of een BMKB-C lening tot 200.000 euro wordt verstrekt. Sinds de lancering in november tonen ondernemers en financieel adviseurs zich enthousiast. Mannaerts denkt dat een gerichte voorlichtingscampagne over staatsgarantie kan helpen alle geaccrediteerde partijen kenbaar te maken. “Het is absoluut essentieel dat alle corona-gerelateerde financieringsmogelijkheden bekend zijn bij ondernemers, want onbekend maakt onbenut.”

De gegevens uit dit persbericht zijn ontleend aan twee onderzoeken van October onder 1242 ondernemers. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in juni en de tweede in november. Lees meer over onze onderzoeken onder ondernemers.

Meer weten over het Corona Snelkrediet van October? Neem contact op met onze partnermanagers Marloes Nijhuis via [email protected] of 06-14464537 of met Nick de Vries via [email protected] of 06-30013219.