< alle projecten

Water IQ International

gepresenteerd door October Nederland

€816.000

5%

36 maanden

B+

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Eindhoven, Nederland

activity

Sector

Environment

Beschrijving van het bedrijf

Water IQ International B.V., opgericht in 2013, is actief in de waterbehandelingssector. Het bedrijf, geleid door Freddy Dekkers, heeft 10 medewerkers en is gevestigd in Eindhoven.

Freddy Dekkers, algemeen directeur, heeft ruim 20 jaar professionele ervaring in de moutproductie- en brouwerijsector. Daarvoor was hij directeur bij Holland Malt.

De belangrijkste activiteiten van het bedrijf zijn:

  • De productie, installatie en onderhoud van waterzuiveringsinstallaties voor mouterijen. De ‘Optisteep-technologie’ behandelt afvalwater efficiënt, vermindert het waterverbruik voor de productie, verhoogt het rendement en verbetert de moutkwaliteit.
  • De productie, installatie en onderhoud van een systeem voor de productie van hoogwaardig irrigatiewater uit regenwater, oppervlaktewater en/of drainagewater. Het systeem is effectief in het verwijderen van ongewenste bacteriën, schimmels, virussen en nematoden. Organische stoffen die een positief effect hebben op de kwaliteit van het irrigatiewater worden na behandeling vastgehouden.

Het bedrijf werkt samen met een van de grootste mouterijen ter wereld en bediend daarnaast ook de tuinbouwsector.

Beschrijving van het project

De onderneming vraagt €816.000, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden voor de financiering van de werving van nieuw personeel en een voorraad halffabrikaten. Dit project zal tegen het einde van het jaar worden gerealiseerd.

Dit project is een lening op middellange termijn met een uitstel van kapitaalaflossing en biedt als zodanig een andere methode van terugbetaling dan standaardprojecten. De eerste 3 maanden ontvangen de investeerders alleen rente; de daaropvolgende 33 maanden ontvangen de investeerders rente en aflossing van de hoofdsom. Dit kapitaalaflossingsprofiel komt overeen met de financieringsbehoeften van de kredietnemer, terwijl de investeerders een hoger bedrag aan rente kunnen verdienen.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €399.840.