< alle projecten

Sandaya

gepresenteerd door October Frankrijk

€2.000.000

6.4%

48 maanden

A

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Paris, Frankrijk

activity

Sector

Restaurants and catering services

Waarschuwing :

Vandaag hebben de door 123IM beheerde fondsen participaties in de groep. Olivier Goy (oprichter en voorzitter van de raad van bestuur van oktober) heeft 123IM opgericht en beheerd tot 2014. Olivier Goy is echter niet langer operationeel bij 123IM en heeft geen invloed op het fondsbeheer. Bovendien herinneren wij eraan dat de leidinggevenden van October (waaronder Olivier Goy) systematisch en aanzienlijk investeren in alle projecten die op October worden voorgesteld, om hun belangen op één lijn te brengen met die van de kredietverstrekkers.

Beschrijving van het bedrijf

Sandaya, opgericht in 2010, is actief in de sector van buitenverblijven en maakt deel uit van de Sandaya groep. De onderneming, geleid door François Georges et Xavier Guilbert telt 450 werknemers en is gevestigd in Parijs 8. De groep Sandaya is opgericht in 2010.

De hoofdactiviteit van de groep is exploitatie van campings.

De groep beheert 30 campings met 12 000 locaties.

Beschrijving van het project

De onderneming vraagt 2 000 000 euro met 12 maanden uitgestelde aflossing om een deel van de aankoop van een camping te financieren. Het resterende bedrag zal worden gefinancierd met eigen vermogen, langlopende schulden en obligaties. Deze financiering gaat samen met een andere financiering van 1.500.000€ over 48 maanden met 24 maanden uitstel van betaling op het Toursim-fonds. De lening op het Toursim fonds komt niet in aanmerking voor crowdlending. Dit project zal tegen het einde van het jaar worden gerealiseerd.

Ter herinnering: de leengemeenschap van October steunde de groep in 2017 met 600k€ om de aankoop van een camping te financieren.

Dit project is een Flexible Bridge Loan, een aflosbare lening met een standaardverbintenis voor de eerste 9 maanden en de mogelijkheid tot vervroegde aflossing zonder kosten voor de rest van de looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

Dit project is een lening op middellange termijn met een uitstel van kapitaalaflossing en als zodanig een andere methode van kapitaalaflossing dan standaardprojecten. De eerste 12 maanden ontvangen de kredietgevers alleen rente; de volgende 36 maanden ontvangen de kredietgevers rente en aflossing van de hoofdsom. Dit aflossingsprofiel komt overeen met de financieringsbehoeften van de kredietnemer, terwijl de kredietverstrekkers een hoger bedrag aan rente kunnen verdienen.

Het op het platform aangeboden bedrag is beperkt tot 980000 euro, wat in overeenstemming is met de reglementaire limieten.