< alle projecten

Salus Medicina

gepresenteerd door October Spanje

€500.000

6.5%

60 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Carthagène, Spanje

activity

Sector

Health care

Beschrijving van het bedrijf

SALUS MEDICINA Y GESTION SANITARIA SL, opgericht in 1990, is actief in de sector van de diagnostische beeldvorming. Het bedrijf, beheerd door Jose Conesa Solano, heeft 47 werknemers en is gevestigd in Cartagena.

De heer Jose Conesa Solano, algemeen directeur, heeft in totaal 30 jaar professionele ervaring in de sector. De belangrijkste activiteiten van het bedrijf zijn:

– het bedrijf werkt samen met de Murcian Health Service (75%) en met zorgverzekeraars en particulieren (25%). 

Beschrijving van het project

De onderneming vraagt 500.000 € om de herfinanciering van een deel van haar schuld te financieren om de duur ervan te verlengen, de maandelijkse betaling te verminderen en de besparingen te gebruiken voor toekomstige investeringen. Dit project zal tegen het einde van het jaar worden gerealiseerd.

Helaas kunt u niet uitlenen voor dit project.

Waarom? Dit project* valt niet binnen het reglementaire kader van het IFP van oktober, zoals bepaald in de Ordonnantie van 30 mei 2014 (Ordonnance sur les financements participatifs). Het wordt daarom niet aangeboden aan individuele kredietverleners in het kader van participatieve financiering.

* Volgens de verordening van 30 mei 2014 bestaat een project uit een aankoop of een reeks aankopen van goederen of diensten die bijdragen tot de voltooiing van een transactie die vooraf is gedefinieerd in termen van doel, bedrag en tijdstip.