< alle projecten

Movilex Recycling Group

gepresenteerd door October Spanje

€1.556.500

6.45%

48 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Badajoz, Spanje

activity

Sector

Environment

Beschrijving van het bedrijf

Movilex Recycling Group S.L. werd opgericht in 2013 en is actief in de inzameling van gevaarlijk afval. Het bedrijf, gevestigd in Lobon, heeft 100 werknemers. Sinds 2013 wordt het geleid door Luis Garcia-Torremocha die meer dan 15 jaar ervaring heeft in de sector.

Hoofdactiviteiten:

  • Integraal beheer en recycling van afval van elektronische apparatuur. 
  • Beheer van ander metaalafval, zowel ferro- (staal en ijzer) als non-ferroafval (aluminium en koper), voornamelijk afkomstig van metalen constructies, stadsmeubilair, industriële uitrusting, zware machines, enz. 
  • Ontsmetting en recycling van voertuigen. 
  • Extractie en terugwinning van non-ferrometalen en edelmetalen uit elektrisch afval.

De kredietnemer is een houdstermaatschappij waarvan de inkomsten afkomstig zijn van diensten die aan haar dochterondernemingen worden gefactureerd. De financiële analyse werd uitgevoerd op basis van geconsolideerde jaarrekeningen, die de prestaties van de groep weergeven. De groep is gespecialiseerd in het integraal beheer en de recycling van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, voornamelijk van metaalhoudende aard. 

Beschrijving van het project

De onderneming leent €1.556.500 voor de financiering van de aankoop van een nieuwe, krachtigere versnipperingsmachine die 25 ton afval per uur kan verwerken. Dit project zal in de komende maanden worden gerealiseerd.

De lening zal voor 85% worden afgelost over 47 maanden, waarbij de laatste 15% in de laatste tranche zal worden betaald. Dit aflossingsprofiel komt overeen met de financieringsbehoeften van de kredietnemer, terwijl de kredietgevers een hoger bedrag aan rente kunnen verdienen.

Het op het platform aangeboden bedrag is beperkt tot €762.680, wat in overeenstemming is met de reglementaire limieten.