< alle projecten

Lendel Media Solutions

gepresenteerd door October Spanje

€160.000

5.5%

36 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Barcelona, Spanje

activity

Sector

Information & Communication

Beschrijving van het bedrijf

Lendel Media Solutions SL, opgericht in 2011, is actief in de sector van de geospatiale oplossingen. Het bedrijf, beheerd door Raul Mir Coll, heeft 3 medewerkers en is gevestigd in Barcelona (Spanje).

Raul Mir Coll, algemeen directeur, heeft in totaal 20 jaar professionele ervaring in de sector.

De belangrijkste activiteiten van het bedrijf zijn:

  • Innovatieve geavanceerde Hyperspectrale & Geospatiale oplossingen voor bedrijven en overheden.
  • De geospatiale beelden verkregen met drone/helicoptermapping plus de software voor de analyse van deze beelden hebben strategische waarde in tal van toepassingen, van habitat assessment en ruimtelijke ordening tot naleving van de regelgeving, engineering design en preventie van natuurrampen.

Het bedrijf werkt met een gediversifieerd klantenbestand van ingenieursbureaus en overheden.

Beschrijving van het project

Het bedrijf leent €160.000 met 6 maanden uitstel van terugbetaling voor de financiering van de ontwikkeling van hun technologie om waterbeheerprojecten beter uit te voeren. Het bedrijf zal intern (door 3 nieuwe medewerkers aan te werven) een nieuw en uniek systeem ontwikkelen om alle relevante gegevens in waterbeheer- en rivierloopprojecten vast te leggen en te analyseren: analyse van de oevervegetatie, voorspelling van overstromingen, voorspelling van de grondwaterstand, enz. Dit project zal in de komende maanden worden gerealiseerd.

​​Dit project betreft een lening op midellange termijn, met een aflossingsvrije periode en heeft als zodanig een ander aflossingsschema dan gebruikelijk. Gedurende de eerste 6 maanden zullen de investeerders alleen rente ontvangen. Gedurende de daaropvolgende 30 maanden zullen de investeerders rente en aflossing ontvangen. 

​​Dit aflossingsschema is afgestemd op de financieringsbehoefte van de kredietnemer. Voor investeerders biedt het de mogelijkheid een hoger bedrag aan rente verdienen.

​​De kredietnemer kan in het komende kwartaal terugkeren op het platform, in het kader van hun investeringsplan. Het maximale bedrag dat de kredietnemer kan lenen is €190.000. Het scenario dat de kredietnemer gebruik maakt van deze mogelijkheid is meegenomen in onze analyse en zal de rating niet beïnvloeden. Op basis van het maximaal uitstaande bedrag, zal de FCCR 2.00 worden. 

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €78.400.