< alle projecten

Het Dorstige Hert

gepresenteerd door October Nederland

€136.500

8%

48 maanden

C

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Tilburg, Nederland

activity

Sector

Restaurants and catering services

Beschrijving van het bedrijf

Het Dorstige Hert B.V. werd opgericht in 2009 en is actief in de horeca. Het bedrijf, gevestigd in Tilburg, heeft 25 werknemers. Sinds 2018 wordt het geleid door Hans Drenth die meer dan 28 jaar ervaring heeft in de sector.

Hoofdactiviteiten:

  • Catering voor evenmenten
  • Restaurant 

Beschrijving van het project

Het bedrijf leent €136.500 met een aflossingsvrije periode van 12 maanden, om haar continuïteit te verzekeren na de impact van de COVID-19-crisis op haar activiteit.

Dit is een flexibele lening, een lening met een standaardtoezegging voor de eerste 9 maanden en de mogelijkheid tot kosteloze vervroegde aflossing voor de rest van de looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

De Nederlandse staat steunt deze onderneming met een garantie. Het uitstaande kapitaal is gegarandeerd tot 67,5%. Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen, betaalt de staat de investeerders namens de onderneming gedeeltelijk terug.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €66.880, wat in overeenstemming is met de reglementaire limieten.