< alle projecten

Equienergia

gepresenteerd door October Italië

€35.000

6.7%

36 maanden

C

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Pogno, Italië

activity

Sector

Marketing surveys & consulting

Beschrijving
van het bedrijf

Equienergia S.r.l., opgericht in 2010, is actief in de energieadviessector. Het bedrijf wordt geleid door Luca Sottini, heeft 1 directe medewerker en 6 freelancers en is gevestigd in Pogno (Italië).

De voornaamste activiteiten van het bedrijf zijn:

  • Advies inzake energie-efficiëntie;
  • Verkoop van energie- en gascontracten;
  • Installaties en beheer van micro warmtekrachtkoppeling van energie.

Het bedrijf werkt zowel met kleine en middelgrote bedrijven als met particulieren.

Kerngetallen

Meer weten over de financiële kengetallen die zijn gebruikt voor de kredietanalyse.

Beschrijving
van het project

Het bedrijf vraagt een lening aan van 35 000 € over 36 maanden voor de financiering van de werving van een fulltime werknemer die al een stage in het bedrijf heeft gelopen en de verhuizing naar een nieuw pand. Dit project zal in de komende maanden worden afgerond.

Dit project is een flexibele overbruggingslening, een afschrijfbare lening met een standaardverbintenis voor de eerste 9 maanden en de mogelijkheid van vervroegde aflossing zonder kosten voor de resterende looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

Dit project valt niet onder de Italiaanse staatsgarantie.

Het op het platform aangeboden bedrag is beperkt tot 17 150 €, wat in overeenstemming is met de wettelijke limieten.

Zoals alle projecten die in October aan individuele kredietverstrekkers worden voorgesteld, wordt het medegefinancierd met institutionele beleggers, geavanceerde investeerders en het beheer van October, inschrijvers op het October fonds.

Mening
van de analist

Met een omzet van 267 417 € in 2017 en een ervaren team heeft het bedrijf een goed track record gecombineerd met een operationele marge met dubbele cijfers. 

De stijging van de activiteit is voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van elektriciteits- en gascontracten, die in 2016 van start ging.

De kredietnemer beschikt over een goede terugbetalingscapaciteit met een Fixed Charge Cover Ratio (FCCR) van 1,42 en een uitstekende financiële structuur, met een nettoschuld/EBITDA-ratio van 0,77 en een netto schuld/eigen vermogensratio van 57%.

De analyse van het project leidt tot een C-rating en een jaarlijkse rentevoet van 6,7%.

*Het veelvoud van FCCR op 1,42 betekent dat de onderneming een veiligheidsmarge van 42% heeft ten opzichte van haar vermogen om haar krediettermijnen af te lossen..

Het advies van de expert wordt ter indicatie gegeven op basis van de door de projecthouder verstrekte elementen en informatie uit onze databanken (Scores & Beslissingen, Corporate Banking File). Deze mening is slechts een weergave in de besluitvorming van een kredietverstrekker om deel te nemen aan de financiering van een project.

Sterke punten:

  • Goed historisch rendement op basis van een gediversifieerd klantenbestand;
  • Goed terugbetalingsvermogen met een verwachte FCCR van 1,42;
  • Nichemarkt met weinig concurrentie.

Voorzichtigheidshalve: 

  • Kleine bedrijven met sterke afhankelijkheid van ondernemers.