< alle projecten

Ccf

gepresenteerd door October Frankrijk

€30.000

2%

12 maanden

C-

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Argenteuil, Frankrijk

activity

Sector

Building & public Works

Beschrijving van het bedrijf

Opgericht in 2020, CCF is actief in de bouw sector. Het bedrijf zit in Argenteuil, heeft 1 werknemer en wordt geleid door Leghdemsi Chokri.

Beschrijving van het project

Het bedrijf leent €30.000 voor de continuïteit na de gevolgen van de COVID-19-crisis voor haar activiteit. 

Deze onderneming heeft te kampen met een daling van haar inkomsten als gevolg van de economische gevolgen van COVID-19. 

Om haar continuïteit te verzekeren, heeft de onderneming liquiditeit nodig. Het krediet kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te investeren in nieuwe handelskanalen of om de vaste kosten te blijven betalen totdat de bedrijfsactiviteiten weer aantrekken. 

90% van het uitstaand kapitaal wordt gedekt. Wanneer het bedrijf de lening niet kan terugbetalen, zal de staat een deel van de lening namens het bedrijf terugbetalen. Deze lening is in eerste instantie een nulcouponlening van 12 maanden met een betaling van 2% rente en een terugbetaling van kapitaal aan het einde van de looptijd. Na 12 maanden kan de kredietnemer de lening (gedeeltelijk) terugbetalen. Indien (een deel van) de lening niet wordt terugbetaald, betaalt de kredietnemer de lening terug over een periode van 1 tot 5 jaar. Er wordt dan een nieuwe rentevoet van 5,41% toegepast.

De projectbeschrijving is gebaseerd op de input van het bedrijf.